Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Стратегічне планування та аналіз програм

Більшість функцій і програм визначені законодавством і здійснюються на постійній основі. Незважаючи на те, що можуть вноситися деякі зміни, у переважній більшості ці функції та програми тривають з року в рік за усталеним сценарієм. Але при розробці річних бюджетних запитів є дві особливо важливі сфери: стратегічне планування та аналіз програм. Як правило, розпорядники завершують виконання цих завдань перед виданням вказівок до бюджету. Стратегічне планування та аналіз програм є фундаментом для складання бюджетних запитів. Важливо зрозуміти, яку роль вони відіграють у сучасному державному управлінні та, особливо, у складанні бюджету.

Бюджетні запити складаються відповідно до типових форм. Але існує багато чинників, які головним розпорядникам слід брати до уваги при розробці бюджетних пропозицій та їх обгрунтуванні перед місцевим фінансовим органом. У цьому розділі подано загальний огляд проблем, які найчастіше вирішують розпорядники при складанні бюджетних запитів, як по суті, так і у технічних фінансових сферах.

Часто бюджетні пропозиції розпорядників грунтуються на зміні законів, які регулюють здійснення деяких функцій/програм, або на встановленні нових програм відповідно до законодавства. Таким чином, бюджетна пропозиція часто залежить від зміни законодавчих пропозицій. Від управлінь та відділів часто вимагають переглянути існуючі нормативні акти в процесі формування бюджету і запропонувати нові нормативні акти або внесення змін з метою вдосконалення їх діяльності. Такі пропозиції подаються разом з бюджетними запитами. Часто вимагається додавати до цих пропозицій фіскальні документи, які описують потенційні впливи запропонованих змін (організаційних рішень), на витрати і надходження. Запропоновані нові нормативні акти в основному розробляються фінансовими органами, однак головні розпорядники бюджетних коштів розглядають їх паралельно з розглядом бюджетної інформації.

O Для того, щоб вирішити, якими видами діяльності займатись, які змінити, а які припинити, кожен головний розпорядник повинен мати добре уявлення про те, чого він прагне досягти.

O Планування строком лише на один рік є недостатнім майже для всіх видів діяльності.

O Важко розробити найефективніший напрямок дій без чітко визначених цілей, без повного розуміння ситуації та без оцінки альтернативних підходів.

O Якісний аналіз того, які саме види діяльності призводять до бажаних результатів і чому, є центральним для вирішення того, які програми та види діяльності продовжувати. Для цього необхідна здатність вимірювати результати.

O Політика та схвалення громадськістю запропонованого курсу дій органу влади завжди будуть основними чинниками прийняття рішень у демократичній країні, однак, в основі запропонованого курсу дій лежить надійна інформація та аналіз.

Стратегічні плани – це довгострокові плани, які розробляються організаціями та органами влади, для реалізації їх місії, завдань та цілей, а також види діяльності, спрямовані на здійснення цієї місії, виконання цих завдань і досягнення цих цілей протягом певного періоду.

Стратегічні плани часто розробляються у рамках процесу ретельної переоцінки організацією та/або органом влади всіх видів своєї діяльності та здійснення коригувань з урахуванням майбутніх потреб, у випадку органу влади така переоцінка здійснюється з урахуванням побажань громадян.

Стратегічне планування складається з низки етапів, результатом здійснення яких є документ планування.

Стратегічні плани мають величезний вплив на складання бюджету, коли існує згода на рівні розпорядників та органів влади (як таких, що представляють громадян), що ці плани відповідають офіційному курсу.

O У складанні бюджету можуть бути корисними також інші види попереднього планування, такі як плани програм, плани діяльності та плани проектів. Ці плани відрізняються, перш за все, рівнем деталізації завдань і видів діяльності, що плануються, а також строками, на які вони складаються.

O В усіх якісно складених попередніх планах вміщуються виклад результатів (цілей), які передбачається досягти; видів діяльності, завдяки яким планується досягти цих результатів (цілей); відповідальні службовці; необхідні ресурси; строки та інші важливі чинники. Ось чому вони можуть бути такими корисними для планування бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Стратегічне планування та аналіз програм