Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Календар складання бюджету

Формування бюджету має розглядатися як технічний процес, а також як продовження процесу здійснення політики. Це спосіб виконання державних рішень стосовно ресурсів і пріоритетів.

Фахівці, залучені в бюджетному процесі, виконують подвійну роль – тому вони повинні розглядати свої функції з двох точок зору: вони виконують технічні функції, але й здійснюють політичні рішення.

Таке поєднання з політичним процесом не може бути перебільшено – те, чому ми робимо це – так само важливо, як і те, що ми робимо.

Головна мета формування бюджету полягає в зборі та організації ресурсів, необхідних для здійснення завдань. Формування бюджету – це більше ніж просто процес обчислення.

Виконавча та законодавча гілки влади мають свої сфери відповідальності у процесі формування бюджету. Кожна з них має окрему місію і розглядатиме бюджетний процес зі своєї точки зору.

Згідно міжнародних моделей одним з важливих засобів успішного формування бюджету є можливість одночасного охоплення трирічного періоду: формування бюджету потребує аналізу попереднього року, управління процесом поточного року і підготовки до наступного року.

Календарний документ, який містить помісячний виклад одночасного здійснення діяльності з огляду на трирічний термін, допоможе керівникам, адміністраторам і фахівцям на всіх рівнях уряду завжди мати змогу бачити своє місце в бюджетному процесі і розуміти, що вони повинні робити зараз і до чого готуватися.

Застосування методик планування робочого навантаження може допомогти підвищити ефективність різних етапів бюджетного процесу і рівень ефективності роботи персоналу.

Нижче наведено приклад можливого календарного плану заходів формування проекту місцевого бюджету (див. таблицю) . Приклад:

Таблиця 7

План заходів з підготовки проекту місцевого бюджету

№ п/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

1

2

3

4

1

Розрахунок втрат доходів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг

Начальник відділу доходів

15.07

2

Аналіз доцільності надання пільг місцевими радами та визначення втрат у результаті їх надання

Начальник відділу доходів

15.08

3

Показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті і реалізація яких передбачена більше одного бюджетного періоду

Заступник начальника фінансового управління

15.08

4

Перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди

Начальник управління економіки

15.08

5

Аналіз виконання бюджету поточного року

Начальники галузевих відділів

15.08

6

Попередній прогноз доходів та видатків місцевого бюджету на наступний рік

Начальники галузевих відділів

01.09

7

Розгляд та перевірка прогнозних обсягів міжбюджет-них трансфертів доведених Міністерством фінансів України

Заступник начальника фінансового управління

01.09

Продовження табл.7

1

2

3

4

8

Прогноз показників місцевого бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди

Начальник відділу

Доходів Начальник бюджетного відділу

01.09

9

Розробка інструкцій з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків. За головних розпорядниках коштів місцевого бюджету. За видатках бюджетів районів у містах

Заступник начальника фінансового

Управління Начальники галузевих відділів

01.10 05.10

10

Доведення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2003 р.

Узагальнення бюджетним відділом фінансового управління

10.10

11

Отримання бюджетних запитів на 2003 р.

Головні розпорядники коштів Заступник начальника

26.10

12

Аналіз бюджетних запитів

Фахівці галузевих відділів фінансового управління

26.10.- 12.11

13

Включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету

Керівник фінансового органу

25.11

14

Узгодження пропозицій проекту місцевого бюджету

Заступник начальника абоначальник бюджетного відділу

25.11-30.11

А) 3 розпорядниками бюджетних коштів

Начальники відділів фінансового управління

19.11- 20.11

Б) 3 головами районних виконавчих комітетів

Начальник бюджетного управління/ відділу

21.11- 22.11

15

Формування контингентів надходжень місцевого бюджету за бюджетною класифікацією

Начальник відділу доходів бюджету та аналізу

22.11.

16

Формування бюджетних призначень головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за бюджетною класифікацією

Начальники галузевих відділів подають бюджетному відділу

25.11.

17

Формування бюджетних призначень міжбюджетних трансфертів

Начальник бюджетного відділу

25.11

18

Додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету, пропозиції до проекту розпорядження голови місцевої державної адміністрації та проекту рішення виконавчого органу (план заходів збільшення надходжень та ефективності використання бюджетних коштів; заходи по приведенню потреби у видатках до граничного обсягу)

Начальники відділів/ Головні розпорядники бюджетних коштів

25.11

Продовження табл.7

1

2

3

4

19

Підготовка інформації про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді

Начальники галузевих відділів Начальник бюджетного відділу

25.11

20

Узагальнення всіх поданих матеріалів, формування всіх необхідних документів та підготовка їх до розгляду місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради

Начальник бюджетного відділу Начальник відділу комп’ютеризації

01.12

21

Підготовка проекту рішення про відповідні місцеві бюджети

Керівник місцевого фінансового органу

05.12

22

Пояснення до основних положень проекту рішення “Про проект місцевого бюджету на 2003 рік” , включаючи аналіз пропонованих обсягів доходів та видатків щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний та наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету. Обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районних, міських з районним поділом)

Заступник начальника фінансового управління

05.12

23

Підготовка інформації про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту місцевого бюджету

Начальник управління економіки Начальник фінансового управління

05.12

24

Підготовка інформації щодо погашення боргу місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень

Начальник бюджетного відділу

05.12

25

Підготовка проекту показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом

Начальники галузевих відділів Начальник бюджетного відділу

05.12

26

Перелік неузгоджених питань щодо обсягів видатків місцевого бюджету

Начальники відділів

05.12

27

Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету

Головні розпорядники бюджетних коштів

05.12

28

Громадські слухання “Бюджет – р.”

Заступник начальника фінансового управління

06.12

29

Розгляд та схвалення проекту рішення про місцевий бюджет місцевою державною адміністрацією чи виконкомом відповідної ради

Начальник фінансового управління

10.12

30

Підготовка пояснювальної записки до проекту рішення відповідної ради “Про місцевий бюджет на 2003 рік”

Начальник бюджетного відділу

10.12

31

Подання проекту рішення на розгляд відповідної ради

Начальник фінансового управління

12.12

Продовження табл.7

1

2

3

4

32

Розгляд у депутатських комісіях місцевої ради

Заступник начальника управління/ начальник бюджетного відділу

12.12-20.12

33

Підготовка доповіді начальника фінансового управління

Заступник начальника управління

20.12

32

Оприлюднення проекту рішення міськради “Про бюджет міста на 2002 рік”

Перший заступник начальника управління

25.12

35

Доведення лімітів головним розпорядникам бюджетних коштів

Начальник бюджетного відділу

27.12


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Календар складання бюджету