Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Моніторинг бюджетних резервів

Бюджетні резерви є суттєвим елементом стратегії контролю місцевих органів влади. Місцеві органи влади користуються, в основному, резервами двох типів:

По-перше, вони неформально накопичують кошти з невикористаних залишків на рахунках. Наприклад, вакантні посади можуть не заповнюватися; на місце вищих керівників, які виходять на пенсію, можуть нікого не брати. У США місцеві рахунки на снігоочищення є джерелом неформального резерву, залежно від суворості зими трансферт або іде на цей рахунок, або йде з нього.

По-друге, “сюрпризи” місцевої економіки вимагають від місцевих органів влади в багатьох країнах встановлювати стабілізаційні фонди ( так звані “фонди на чорний день”), щоб захиститися від скорочення фінансування всередині року (внесення змін у бюджет або скасування видатків). Місцевим органам влади необхідно створювати резерви на випадок непередбачених подій, таких як::

– зволікання в отриманні фіскальних трансфертів,

– потреба в заміні обладнання,

– нерівномірні податкові надходження

– задоволення потреб агентств, які займаються оцінкою облігацій, для встановлення резервних фондів і зменшення вартості позик та ін..

Резерви місцеві органи влади, як правило, відкладають конкретні відсоткові частки доходів або загального фонду. Резервний рахунок може

– відділятися або не відділятися від загального фонду бюджету;

– резервні фонди можуть бути відділенні або відкладені;

– місцеві органи влади можуть відкладати більші залишки на рахунку загального фонду, щоб досягти тієї ж цілі економічної стабілізації.

Місцеві органи влади мають розробити політику створення і використання резервних рахунків. Використання коштів з такого резервного рахунку має санкціонуватися рішеннями ради і мати жорсткі вимоги щодо звітності, щоб запобігти зловживанням і забезпечити прозорість.

Моніторинг прогресу у виконанні завдань

Протягом фіскального року в більшості розвинутих країн світу центральні бюджетні органи і розпорядники бюджетних коштів несуть спільну відповідальність за видатки і фактичні результати послуг і проектів. Ці обидві установи виконують бюджетні (наприклад, контроль видатків) і адміністративні завдання (наприклад, розгляд і аналіз бюджетних відхилень). Бюджетні управління в більшості країн відповідають за кінцеве зведення рахунків і звітів про виконання, а розпорядники відповідають за зіставлення звітів фінансового й фактичного виконання. На основі цих звітів розпорядники намагаються уникнути недостачі доходів і поспіху через зобов’язання за видатками ( це завдання менеджерів, які відповідають за видатки). У багатьох країнах спеціалістам з бюджетних питань не вистачає повноважень і ресурсів для здійснення аналізу і складання звітності, а також швидкого реагування з метою забезпечення належного фінансування послуг і проектів.

Статистичні дані про результати роботи мають збиратися і оцінюватися. Бажання досягти цілей діяльності в межах встановлених бюджетних лімітів повинне бути постійним з боку розпорядників і виконавчих органів. Бюджетне управління має перебувати в тісному контакті з керівниками управлінь, щоб обговорювати проблеми й досягнення цілей.

Для досягнення встановлених рівнів і цілей, система моніторингу передбачає визначення стандарів-норм і процедур для відстеження прогресу. Стандарти й методи звітності технічно перевищують можливості багатьох країн, що розвиваються. Або ж суми визначено, але не використано для перерозподілу видатків – і помилки виконання перенесені на наступний фіскальний рік. Країни з перехідною економікою, навпаки, мають надзвичайні технічні можливості завдяки підтримці системи нормативів. Завдання полягає в тому, щоб поєднати норми технічних послуг з

Таблиця 15

Зразок проекту надання послуг пожежною частиною

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Моніторинг бюджетних резервів

Бюджетом і фінансами з метою моніторингу прогресу не лише фізичних результатів, а й послуг, економічної ефективності й економічності проектів.

Інформація, що отримується, допоможе краще оцінити результати виконання завдань.

У табл. 15 показано зразок того, як квартальний звіт може ілюструвати зв’язок стратегії планування з бюджетом. Табл. 16 – це зразок форми моніторингу та звітності по бюджету на основі показників результативності. Така форма широко застосовується для моніторингу виконання бюджету в країнах Заходу.

Таблиця 16

Форма звітності по бюджету на основі показників результативності

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Моніторинг бюджетних резервів

Бюджетне управління також має знати про прогрес бюджету порівняно з квартальним планом. У табл. 17 показано зразок форми для такий цілей.

Розпорядники бюджетних коштів у західних країнах регулярно здійснюють аналіз відхилень між бюджетними показниками і фактичними видатками. Регулярне використання звітів про відхилення може допомогти виявити проблеми, пов’язані з нестачею надходжень і перевитратами, у випадку, якщо існуючі тенденції будуть збережені. Аналіз відхилень має зіставляти та зваряти результати протягом року; порівнюються також результати різних років, щоб бюджетне управління мало вичерпну інформацію про більш тривалі тенденції.

Таблиця 17

Звіт про видатки порівняно з квартальним планом

Звіт про видатки порівняно з квартальним планом, в тис грн

1 2

3

4 5 6 7

Управління: Міліція

Річний

Бюджет

План на 1-й квартал

Факт

Перевищення

(недовиконання) плану

%

Перевищення

(недовиконання) плану

Не передбачений залишок бюджету

% профінан-совано

Послуги:

Патрулювання

1 500

343

310

(33)

(9)

1 190

20,7

Послуги громаді

500

250

262

12

5

238

52,5

Усього

2 000

593

572

(21)

(4)

1 428

28,6

У формі, поданій у табл. 18, бюджетне управління також проводить аналіз сум відхилень, намагаючись пояснити, чому відбулося відхилення, більш детально, ніж просто зазначивши збільшення видатків і зменшення доходів.

Таблиця 18

Стаття видатків

Прогноз на 31 березня

Факт на 31 березня

Відхилення

Загальна адміністрація (1)

1 500 000

1 600 000

+100 000 (6,7%)

Обслуговування доріг (2)

3 700 000

3 500 000

-200 000 (5,4%)

Охорона здоров’я (3)

2 600 000

2 850 000

+250 000 (9,6%)

1. Персонал/per capita протягом перших 6 місяців збільшено з 1/10 000 до 1/9600. Слід аналізувати рівень комплектації кадрів у подібних місцевих органах влади.

2. Недовитрати на обслуговування доріг відбуваються через нестачу обладнання та недостатню матеріально-технічну базу дорожнього господарства.

3. Перевитрати на охорону здоров’я спричинені проведенням щеплення та наданням послуг, необхідних у районі Х.

Бюджет є юридичним планом того, що має відбутися протягом 12 місяців фінансування. Порівняння обсягів бюджету з фактичними результатами на кінець року виявляє спроможність посадовців виконати бюджетний план. Попри найкращі наміри, враховуючи зміни, очікувані доходи можуть не здійснитися, можуть також статися інші події, які потребуватимуть внесення змін до бюджету.

Табл. 19 відслідковує відхилення в межах бюджету одного року. Зокрема, за нею аналітик може оцінити, наскільки добре прогнозований на початок року бюджет відповідає фактичним результатам на кінець року. Нульове відхилення означає ідеальне виконання бюджету (загальні суми вказані в тис. грн), тоді як перевищення 100% означатиме перевитрати бюджету (витрачено більше, ніж закладено в бюджет), а менше за 100 % – недовиконання видатків (менше витрачено, ніж закладено в бюджет).

Таблиця 19

Порівняння бюджету з фактичним виконанням – аналіз відхилень

Категорія

Сума бюджету

Фактична

Сума

Відхилення, %

Заробітна плата

100

110

110

Постачання

100

90

90

Послуги

100

100

100

Капітал

0

0

Усього

300

300

100

Бюджетні управління в органах місцевої влади Західних країн у кінці року виконують в основному дві функці:

По-перше, вони переносять залишки, не внесені до зобов’язань, до залишків загального фонду, які можуть призначатися наступного року. Кошти на кінець року


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Моніторинг бюджетних резервів