Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Розгляд бюджету

Терміном розгляд бюджету часто описують серію заходів, які здійснює місцевий фінансовий орган для того, щоб визначити бюджетні питання і надати загальні рекомендації депутатам стосовно бюджету. Експерт з бюджетних питань – це працівник бюджетного управління, який відповідає за аналіз бюджетних запитів.

Процес розгляду бюджету офіційно починається після отримання бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів. Цей процес завершується, коли місцевий фінансовий орган закінчує розробку остаточних рекомендацій місцевій державній адміністрації, виконавчому органу відповідної ради стосовно бюджету. У дійсності експерти з бюджетних питань готуються до виконання своєї ролі задовго до видання вказівок до бюджету. Зазвичай вони відповідають за документування бюджетних пропозицій і відповіді на запитання стосовно бюджету до того, як буде прийнято рішення про місцевий бюджет на відповідний рік.

Першим підготовчим кроком бюджетного управління є консолідація даних бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, і перевірка їх точності та повноти.

Цифрові дані повинні існувати у формі баз даних, які можна було б з мінімальними зусиллями змінювати та аналізувати. (В ідеальному варіанті база даних видає остаточні таблиці пропозицій стосовно проекту бюджету).

Структура фінансового органу визначає, хто і за які види діяльності відповідає під час процесу розгляду бюджету. Найефективніша організація має такі характеристики:

1. Всі експерти з бюджетних питань знаходяться в бюджетному управлінні.

2. Розгляд бюджетів управлінь і відділів проводиться окремо.

3. Аналіз проводиться по кожному розпоряднику.

Як правило, у бюджетних управліннях (відділах) є кілька працівників, кожен з яких відповідальний за певні функції (освіта, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, культура, органи управління, тощо). Оскільки програми капіталовкладень часто оцінюються в масштабі всієї територіальної громади згідно з встановленими критеріями, їх оцінка може проходити під керівництвом управління економіки. Але місцевий фінансовий орган завжди бере у цьому участь і, щонайменше, дає рекомендації щодо пропозицій.

Розгляд бюджету

O Бюджетні рішення, з одного боку, вимагають пильної уваги до деталей, а з іншого боку, – синтезу дрібних питань у великі з метою їх вирішення політиками вищого рівня.

O Ніколи не буває вдосталь коштів для того, щоб профінансувати всі варті фінансування види діяльності, тому в процесі складання бюджету неминуче доводиться приймати важкі та часто непопулярні рішення.

O Найбільш якісний розгляд бюджету та найкращі рекомендації не забезпечать того, що не буде прийнято жодного неоптимального бюджетного рішення. Але вони неминуче приведуть до прийняття деяких вдалих рішень і знизять вірогідність прийняття дуже поганих і невиправданих рішень.

ЩО РОБИТЬ ЕКСПЕРТ З БЮДЖЕТНИХ ПИТАНЬ?

– Вивчає бюджетну пропозицію головного розпорядника коштів.

– Обговорює бюджетну пропозицію з працівниками управління.

– Відвідує установи, щоб побачити, як насправді працює програма.

– Зустрічається з бенефіціаріями та прибічниками програми.

– Слідкує за правовими та законодавчими подіями.

– Слідкує за новинами та статтями стосовно програми у засобах масової інформації.

– У разі необхідності отримує вказівки вищих інстанцій.

– Готує письмові огляди (розрахунки) та робить усні презентації.

Для здійснення цих функцій експерт з бюджетних питань повинен мати аналітичні навички, уяву, хороші навички усного і письмового спілкування та бути уважним до деталей.

Насправді, розгляд бюджету – це підхід до питання чи проблеми, в якому бюджетні витрати становлять лише один аспект аналізу.

Кінцевим результатом розгляду бюджету є серія рекомендацій начальнику головного бюджетного управління стосовно фінансування галузевого міністерства. Рекомендації часто бувають у формі таблиці, стислого огляду рекомендованих обсягів фінансування та стислого викладу нерозв’язаних завдань.

Часто у той самий час, коли експерти з бюджетних питань аналізують окремі бюджетні запити, керівник і працівники бюджетного управління здійснюють більш широкий аналіз сукупних даних бюджетних запитів. Цей аналіз зосереджується на потенційному дефіциті бюджету, актуалізованих оцінках надходжень, поточних результатах виконання бюджету, середньострокових бюджетних прогнозах і на важливих фінансових питаннях, таких як фінансування заборгованості по заробітній платі та вплив інфляції на бюджет.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Розгляд бюджету