Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Складання бюджету (бюджетування)

Взагалі, фаза складання бюджету у процесі загального капітального бюджетування повинна бути керованою та здійснюватися керівниками обласного, районного та міського фінансового управління спільно з управлінням економіки згідно з тими самими процедурами, що і фаза складання бюджету для здійснення будь-якого іншого виду діяльності. Тобто, якщо було прийнято рішення щодо придбання основних фондів, їх придбання необхідно обгрунтувати та скласти запит відповідно до встановлених бюджетних процедур.

Проте, існує декілька факторів щодо придбання основних фондів, які необхідно розглянути в ході бюджетного процесу. Їх перелік було надано вище, проте ми повторимо їх тут для того, щоб ще раз звернути на них увагу.

O Основні фонди мають бути заплановані і придбані лише якщо це узгоджується із задачами та цілями державної установи/органу влади, і сприятиме виконанню цих цілей та задач.

O По можливості керівництво обласного, районного та міського рівня повинно забезпечувати два бюджети, капітальний бюджет та поточний бюджет. Це має надзвичайно важливе значення з точки зору ефективного фіскального менеджменту, крім того, розподіл видатків на поточні та капітальні збільшує прозорість, оскільки це дає можливість громадянам розрізняти: скільки коштів витрачається на придбання основних фондів, і скільки – на впровадження програм з надання громадських послуг.

O Якщо основні фонди можна отримати і/або повністю сплатити за них протягом одного року, річного бюджету має вистачити для того, щоб забезпечити достатню кількість грошей.

O Якщо основні фонди можна отримати і/або повністю сплатити їх вартість протягом двох або більше років, тоді необхідно або знати наперед, що у бюджетах цих років буде достатньо коштів, або необхідні кошти мають бути “заброньовані” (“зарезервовані”) для придбання основних фондів, і тому їх не можна буде використовувати для інших потреб.

O У ході складання бюджету для придбання основних фондів вкрай важливо оцінити річні операційні витрати та витрати на утримання даних основних фондів. Ці витрати мають бути внесені до кожного з бюджетів наступних років.

Придбання

Як було виявлено під час фази планування, фаза придбання включає низку послідовних кроків після того, як бюджет, в якому передбачені кошти на придбання основних фондів, набрав чинності.

Фаза придбання, під час якої надаються ресурси та отримуються основні фонди, та фаза управління користуванням, під час якої здійснюється моніторинг основними фондами, що перебувають у користуванні, будуть розглянуті в наступному модулі навчального курсу.

Підготовка проекту рішення про місцевий бюджет та пояснювальної записки

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради схвалюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради.5

Разом з ним необхідно подавати:

O пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити:

А) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту місцевого бюджету;

Б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих відповідною радою податкових пільг;

В) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

Г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районних, міських з районним поділом, міських, що об’єднують бюджети села, селища, міста районного значення) та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів (для бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя, обласних бюджетів);

Г) інформацію щодо погашення боргу Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень;

O прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

O проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста обласного значення;

O показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

O перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

O інформацію про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

O пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються до бюджетної комісії відповідної ради);

O інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної ради.

Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

O загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;

O граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і боргу Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду;

O повноваження щодо надання гарантій Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій з урахуванням положень статті 17 Кодексу;

O бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

O доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

O бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

O додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету. Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу рішенням про місцевий бюджет

Визначаються також головні розпорядники коштів місцевих бюджетів із дотриманням умов, визначених пунктами 2 і 3 частини першої зазначеної статті, а саме:

– за бюджетними призначеннями, передбаченими бюджетом Автономної Республіки Крим, – уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що забезпечують діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також міністерства та інші органи влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників; – за бюджетними призначеннями, передбаченими іншими місцевими бюджетами, – керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів, керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад. Перелік захищених статей місцевого бюджету визначається відповідно до переліку визначеного законом про Державний бюджет. Захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті видатків, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Складання бюджету (бюджетування)