Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Затвердження місцевих бюджетів

Фактичні види діяльності та цілі органу влади повинні мати чіткий зв’язок з бюджетною пропозицією з метою кращого розуміння реальних наслідків змін, здійснених під час процесу виділення асигнувань, полегшення аналізу та визначення підзвітності.

Для участі громадян у демократичному бюджетному процесі необхідно, щоб громадянам була доступна адекватна фінансова інформація у зрозумілій формі.

У найкращих презентаціях чітко відокремлюються сфери, стосовно яких існує загальна згода, від сфер, у яких можуть виникнути запеклі дебати.

Бюджет можна зрозуміти, лише якщо до нього додається всебічна фінансова інформація, незалежно від того, чи підлягає він процесу щорічного виділення асигнувань.

Не існує єдиного або правильного способу представлення бюджетної пропозиції відповідній раді та громадськості.

Існує, проте, низка загальних документів, які часто використовуються з цією метою. Далі подано перелік цих документів:

O Бюджет територіальної громади.

O Економічний і аналітичний додаток до бюджету.

O Місцеві програми за управліннями та рахунками.

O Проект рішення про бюджет на відповідний рік.

O Обгрунтування бюджетів управлінь.

O Детальний виклад бюджету капіталовкладень.

O Інформацію з питань бюджету для громадян.

O Пропозиції та проекти рішень (про зміни ставок податків, надання пільг).

O Інші документи.

Економічний і аналітичний додаток до бюджету. У деяких країнах використовується додатковий документ, який включає аналітичні та загальні пояснення з більшим ступенем деталізації, ніж сам бюджет. Цей документ може включати таблиці та інформацію стосовно таких питань, як борги та запозичення, кредитні операції та гарантії, оцінки поточних послуг, звіти використання власних надходжень бюджетних установ і організацій, а також іншу детальну фінансову інформацію у вигляді таблиць.

Державні програми за управліннями та рахунками. Цей документ включає детальні таблиці бюджетних оцінок і результатів, розписаних за управліннями, асигнуваннями, програмами або функціями, видом видатків і джерелом надходжень. Як правило, такі таблиці складаються за минулий рік, на поточний рік, на бюджетний рік і принаймні на три роки, що настануть після бюджетного року.

Обгрунтування бюджетів управлінь. У деяких країнах, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, кожне велике управління складає детальні пояснення видів діяльності, які воно здійснює, запропонованих обсягів фінансування і очікуваних результатів його діяльності у бюджетному році. Включається також інша інформація. Ці обгрунтування стають основою для обговорень бюджету та прийняття рішень.

Бюджет капіталовкладень. У деякий країнах для цього складається окремий бюджет, але взагалі цей підхід не вважається найкращим. Незалежно від того, складається чи не складається окремий бюджет, в окремому документі часто обговорюються важливі пропозиції стосовно капіталовкладень, фінансування, запозичення, багаторічні зобов’язання та подібні теми. Причиною цього є міркування, які виникають у процесі аналізу та прийняття рішень, і які відрізняються від міркувань стосовно складання кошторисів.

Необхідно видавати підсумковий документ для того, щоб громадськість розуміла бюджетну пропозицію, а також, чесно кажучи, для того, щоб отримати підтримку своєї пропозиції з боку представницького органу влади. Виконком може подавати пакет проектів рішень, які необхідно прийняти для запровадження деяких пропозицій.

Процес прийняття бюджетних рішень зазвичай передбачає кілька етапів, у яких беруть участь різні фахівці. Єдиного правильного процесу не існує.

Важливо, щоб на кожному етапі використовувалась доречна, повна і реалістична інформація, і щоб вона була представлена повно та прозоро для прийняття рішень, потрібних на відповідному рівні, якщо ці рішення стосуються важливих питань.

Затвердження місцевих бюджетів

Відповідно до частин восьмої та дев’ятої статті 75 Бюджетного кодексу Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради при затвердженні місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджети на наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.

Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (якщо такі створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше, ніж у двотижневий термін після затвердження районного чи міського (міст Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи міста обласного значення) бюджету.

Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад мають право здійснювати витрати з відповідного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням відповідної ради про бюджет на попередній бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу. До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Затвердження місцевих бюджетів