Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Особливості складання місцевих бюджетів

Встановлення урядом конкретних цілей і завдань поліпшує якість інформації, аналізу та прийняття рішень у бюджетному процесі. Але оскільки політики схильні уникати цього, можливо, необхідно запровадити офіційний політичний процес. Він дасть доречну інформацію на початку бюджетного процесу; визначить сфери, в яких існуючу політику і програми слід переглянути більш ретельно і де є необхідність прийняти відповідне законодавство. Бюджетний процес, який триває без конкрет-

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України

Показники

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Попередній звіт

Очікуване

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

ВВП номінальний, млрд грн

173,0

210,0

246,7

286,4

327,6

371,5

ВВП реальний, темп зростання, %

5,8

7,3

6,0

7,0

7,5

7,5

Індекс споживчих цін у середньому до попереднього року, %

128,2

114,3

111,3

109,0

106,3

105,0

Обмінний курс гривні до долара США середній за рік

5,44

5,40

5,60

6,12

6,38

6,63

Темпи приросту грошової маси до початку року, %

145,4

123-124

118-120

117-119

115-117

114-116

Грошові доходи населення реальні, % до попереднього року

6,3

5,9

6,5

7,7

8,6

8,7

Індекс реальної зарплати робітників і службовців (без с/г), рік до року, %

3,0

9,0

7,0

8,0

8,8

8,0

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець року, %

4,22

4,25

4,37

4,6

4,83

5,04

Баланс товарів та послуг (платіжний баланс), мли дол США*

1 132

866

743

618

486

396

* Без урахування вартості товарів, переданих у власність Російській Федерації в рахунок погашення боргових зобов’язань (у 1999 р. -726 мли дол США, у 2000 р. – 274 мли. дол. США)

Його політичного керівництва, втрачає багато часу і не слугуватиме тим, хто приймає рішення, належним чином.

З метою належного розуміння і застосування політики уряду в процесі складання бюджету, її слід чітко задокументувати.

Чинне законодавство встановлює багато політичних курсів уряду.

Визначення пріоритетів потрібне для того, щоб керувати асигнуванням коштів міністерствам і програмам на початку процесу складання бюджету, а також для того, щоб бюджетні пропозиції, подані міністерствами, відповідали пріоритетам уряду у проекті бюджету на відповідний рік.

Можна рекомендувати здійснення окремого стратегічного чи політичного планування, що дасть змогу розробити основні політичні ініціативи перед виданням інструкцій до бюджету.

Типовий процес стратегічного чи політичного планування: 1) оцінює пропозиції щодо основних питань; 2) встановлює завдання, зміст програм, відповідальність і витрати для кожної ініціативи; і 3) визначає пріоритети з-поміж різних пропозицій.

Процес розробки політики повинен починатися раніше процесу складання бюджету.

Політичні рішення щодо формування головного фінансового плану держави знаходять своє відображення у формі Послання Президента, постанови Кабінету Міністрів, Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Результати процесу планування політики часто складаються з кількох великих ініціатив уряду та конкретного напрямок, що стосується окремих міністерств і програм.

Встановлення політичних пріоритетів під час процесу складання бюджету є головним чинником визначення бюджетного обсягу видатків для програм/функцій.

Політичний процес має однаково важливе значення для визначення як скорочення, так і збільшення видатків.

Особливості складання місцевих бюджетів

Відповідно до статті 75 (частина 8) Бюджетного кодексу після ухвалення закону про Державний бюджет України в другому читанні Міністерство фінансів доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів та текстові статті, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період).

Для прикладу, формування та затвердження місцевих бюджетів на 2002 рік, за визначенням Міністерства фінансів України, характеризується наступними особливостями:

– переведенням фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, та послуг зв’язку за рахунок відповідної субвенції з загального фонду державного бюджету, а не спеціального, як це здійснюється в поточному році;

– врахуванням видатків на введення з 1 вересня в повному обсязі норм статті 57 Закону України “Про освіту” щодо додаткових виплат працівникам освіти за вислугу років, щорічних грошових виплат за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

– переведенням на утримання місцевих бюджетів міських фінансових органів;

– врахуванням коштів у державному бюджеті на утримання дорожньо-патрульної служби, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників та адресно-довідкових бюро, що фінансувалися з місцевих бюджетів;

– виключенням із переліку доходів загального фонду державного бюджету, що є джерелом перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, податку на додану вартість;

– встановленням механізму перерахування коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, за рахунок доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

– визначенням у розрахунках бюджету АРК та обласних бюджетів додаткового нерозподіленого резерву коштів у розмірі 10% від обсягу загального фонду цих бюджетів для перерозподілу між місцевими бюджетами з метою зменшення фактичних диспропорцій між ними через нерівномірність мережі та можливі втрати доходів;

– визначенням факту планування та здійснення видатків, що не віднесені до відповідного бюджету, як нецільового використання бюджетних коштів та їх безспірного вилучення з відповідного бюджету;

– затвердженням такого переліку захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною класифікацією видатків бюджету:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

– нарахування на заробітну плату (код 1120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

– забезпечення продуктами харчування (код 1133);

– виплата процентів за державним боргом (код 1200);

– трансферти населенню (код 1340);

– трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Крім цього, додатки містять показники міжбюджетних взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами на 2002 рік (додатки № 5 та № 6 до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік”) та проголосовані у другому читанні статті 28 та 29 зазначеного Закону.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Особливості складання місцевих бюджетів