Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Видатки на освіту

Розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління для бюджетів міст обласного значення (республіканського Автономної Республіки Крим) визначається, виходячи із численність наявного населення відповідного міста, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнту, що має 16 значень (залежно від численності населення) за формулою відповідно до пункту 15 постанови від 5 вересня 2001р. №1195 .

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001р. №1569 до цього пункту внесені наступні зміни: при обчисленні обсягу видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління та місцевого самоврядування врахована передача видатків на утримання фінансових органів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення з Державного бюджету до відповідних місцевих бюджетів та внесено відповідні зміни до Формули:

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Видатки на освіту

Де – розрахунковий показник обсягу видатків на утримання міських фінансових управлінь (відділів) міськвиконкомів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, виходячи з відповідного показника, затвердженого у Державному бюджеті України на 2004 рік.

Видатки на охорону здоров’я

Розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я визначається залежно від численності населення адміністративно-територіальної одиниці, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів за формулою відповідно до пункту 19 постанови.

Видатки на освіту

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня та кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періоду, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів за формулою відповідно до пункту 24 постанови (обсяг видатків на дошкільну освіту визначається залежно від кількості дітей від 3 до 6 років станом на 1.01.2004 р., фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на 1 дитину з урахуванням коефіцієнту охоплення дітей дошкільними закладами).

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення ( Vsi)

Розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення визначається виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг окремо по кожному виду таких видатків.

Розрахунок прогнозного обсягу видатків бюджету міста Львова на соціальний захист та соціальне забезпечення VЛ визначено окремо по видатках на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги вдома (V3І) та видатках на виконання програм і здійснення заходів стосовно сімЧ’ї, жінок, молоді та дітей (VЗ5І).

Видатки на культуру і мистецтво ( Vki)

Розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво для бюджетів міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення визначається виходячи із чисельності наявного населення відповідного міста, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного жителя, що визначається як середній розмір загальних видатків відповідних місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на минулий бюджетний період на одного жителя, і корегується на прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовується на зазначені програми у планованому бюджетному періоді.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Видатки на освіту