Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 6.10. Система контролю за видатками та запобігання заборгованості з них

Державне казначейство на підставі заявки та в межах зобов’язань місцевих бюджетів перераховує з державного бюджету суми субвенції на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів. При цьому форма та порядок подання заявки встановлюється Державним казначейством.

Згідно з зазначеним Порядком, головні фінансові управління розподіляють перераховані суми субвенції відповідно до обсягів, визначених рішенням про затвердження бюджету АРК та обласних бюджетів, бюджетам районів та міст. Облдержадміністрації за згодою місцевих органів влади можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції. При цьому перерахування здійснюється пропорційно за видами послуг.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на підставі платіжних доручень відповідних держадміністрацій перераховують субвенцію на рахунки міських та районних бюджетів.

Розподіл субвенцій між постачальниками послуг здійснюють районні державні адміністрації та виконавчі органи міських рад (міст обласного та республіканського значення) пропорційно до видів послуг. При розподілі коштів субвенції між постачальниками, які надають послуги за нижчу ціну, фактична заборгованість перед постачальниками послуг погашається пропорційно.

Одержувачі бюджетних коштів (постачальники послуг) відкривають спеціальні рахунки в органах Державного казначейства, на які зараховуються кошти субвенції. Відкриття рахунків в органах Державного казначейства здійснюється відповідно до порядку, встановленого Держказначейством. Підставою для зарахування коштів є платіжні доручення головних розпорядників бюджетних коштів. У разі проведення розрахунків за спожиту електроенергію кошти перераховуються на розподільчі рахунки енергопостачальних компаній, відкриті в установах Промінвестбанку. Якщо розрахунки проводяться з акціонерною компанією “Київенерго”, то кошти спрямовуються на рахунок цієї компанії.

Порядок розрахунків за природний газ і теплопостачання, джерелом якого є природний газ, визначається НАК “Нафтогаз України” та Державним казначейством.

При оформленні платіжних доручень усі учасники розрахунків додатково зазначають: “стаття 39” у графі “призначення платежу”.

Порядок відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством.

6.10. Система контролю за видатками та запобігання заборгованості з них

Під бюджетно-фінансовим контролем розуміється система органів і заходів з перевірки законності та доцільності діяльності у сфері створення, розподілу та використання державних грошових фондів та фондів місцевого самоврядування. Головне завдання організації бюджетно-фінансового контролю Бюджетний кодекс вбачає в сприянні досягненню цілей бюджетної політики та ефективності використання фінансових ресурсів держави (табл. 25).

Ухвалений Бюджетний кодекс є першим законодавчим актом України, який встановлює засади для існування гармонійної системи державного контролю в бюджетній сфері. На відміну від нормативних документів, що регулюють окремі питання, Бюджетний кодекс є всеохоплюючим бюджетним законом, який поєднує і функціонально пов’язує між собою всі стадії бюджетного процесу. Системність цього документа, за означенням, передбачає завдання скласти загальну картину функціонування бюджетної системи, на основі якої – через прийняття суміжних законодавчих актів – з часом має бути створена оптимальна для України бюджетна модель.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 6.10. Система контролю за видатками та запобігання заборгованості з них