Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Розрахунок обсягу видатків на освіту

Розрахунковий обсяг видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, розрахункового нормативу видатків на одного учня та приведеного контингенту учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів на 5 вересня року минулого бюджетного періоду.

Бюджетний Кодекс дає змогу освітянам по-новому подивитися на систему фінансування освіти. Цьому сприяло переведення планування видатків на освіту з розрахунку за існуючою мережею (шкіл та класів) до розрахунку видатків на одного учня. Важливість освітньої галузі важко переоцінити, не кажучи вже про її значення для суспільного відтворення. Невдовзі частка видатків на освіту перевищить половину обсягу місцевих бюджетів, оскільки видатки на охорону здоров’я дедалі більше здійснюватимуться через систему медичного страхування, а видатки на соціальний захист стають прерогативою державного бюджету.

За основу розрахунків взято наповнюваність класів. Новий механізм фінансування освіти зробив центром уваги учня, а не просто шкільні будівлі, поставив на порядок денний питання раціоналізації видатків, щоб не утримувати, скажімо, дитячі садки, в яких на одного вихованця припадає по одному вихователю, щоб не опалювати (не освітлювати) порожні приміщення тощо. Але економічна доцільність закриття такої установи входить у протиріччя з існуючим законом, що зобов’язує зберігати статус освітніх установ і не перепрофільовувати їх. Для того щоб справді оптимізувати мережу освітніх установ, законодавець має зробити крок назустріч і скасувати заборону на можливе перепрофілювання закладів освіти, насамперед, дитячих садків.

При розрахунку видатків на дошкільну освіту за основу взято кількість дітей віком від 3 до 6 років у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (табл. 29). Фінансування освіти стає одним із центральних питань у розробці бюджету.

Таблиця 29

Розмір коефіцієнта приведення учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах сільської місцевості, учнів

Коефіцієнт приведення, Кб

Понад 22,2

1,010

17,8 – 22,2

1,178

14,8 – 17,8

1,305

11,7 – 14,8

1,431

До 11,7

1,683

Розрахунок обсягу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення

Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення визначається, виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету та контингентів отримувачів соціальних послуг.

Розрахунок загального обсягу видатків на відшкодування витрат на надання населенню житлових субсидій провадився окремо по субсидіях на житлово-комунальні послуги, на скраплений газ і на тверде паливо, виходячи із кількості отримувачів та середнього розміру субсидій кожного виду.

З 1 січня 2002 року вступив в дію Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”. Відповідно до цього Закону, сім’ям з дітьми надається п’ять видів допомоги:

O допомога незастрахованим жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;

O одноразова допомога незастрахованим жінкам у зв’язку з народженням дитини;

O допомога незастрахованим жінкам по догляду за дитиною віком до 3-х років;

O допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

O допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми.

Розрахунок контингенту отримувачів допомоги сім’ям з дітьми базувався на звітних даних за 2000 рік про кількість непрацюючих жінок, що отримували допомогу по догляду за дитиною віком до 3-х років, на даних Мінпраці щодо кількості жінок, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємств, та жінок, зареєстрованих у службі зайнятості як безробітні, що отримували допомогу по вагітності та пологах у 2000 р., а також на даних регіонів щодо середньомісячної кількості дітей, на яких отримували допомогу, на дітей під опікою чи піклуванням у 2000 р.

Крім того, оскільки всі види допомоги виплачуються громадянам через підприємства зв’язку, враховано також витрати по доставці допомоги – коефіцієнт, що відповідає середньому відсотку поштових витрат (1,02).

Розрахунок обсягу видатків на надання допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми провадився на підставі даних Держкомстату за 2000 р. про розподіл сімей за рівнем доходів та про середній розмір сімей (в тому числі сімей з дітьми) .

Надання цього виду допомоги грунтується на доплатному механізмі.

Щодо державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, то її розмір не може бути більшим, ніж 75 % прожиткового мінімуму для сім’ї.

Розрахунковий обсяг видатків на допомогу по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу обчислюється на підставі даних МОЗ про кількість психічних захворювань на 100 тис. населення України.

Обсяг видатків на виплати компенсацій реабілітованим громадянам на наступний рік в цілому по Україні розрахований, виходячи із кількості отримувачів грошової компенсації за час позбавлення волі та середнього розміру компенсації на підставі звіту за попередній рік.

Щодо інших програм з соціального захисту, то це витрати, які плануються за окремими програмами для окремих регіонів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Розрахунок обсягу видатків на освіту