Місцеві фінанси – Сунцова О. О

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Вступ

Навчальний посібник “Місцеві фінанси України” – одне з перших видань такого змісту. Він написаний на основі узагальнення великого масиву теоретичного та фактичного матеріалу щодо формування системи місцевих фінансів в Україні. Поява цього посібника зумовлена

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – РОЗДІЛ 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

1.1. Формування науки про місцеві фінанси. 1.2. Сунтість системи місцевих фінансів. 1.3. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови ефективного функціонування місцевих фінансів. 1.4. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями.

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.1. Формування науки про місцеві фінанси

1.1. Формування науки про місцеві фінанси. 1.2. Сунтість системи місцевих фінансів. 1.3. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови ефективного функціонування місцевих фінансів. 1.4. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями.

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.2. Сутність системи місцевих фінансів

Місцеві фінанси – це система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих. Місцеві фінанси включають у

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Збереження автономії місцевих видатків

Місцеві самоврядування в Україні зараз користуються значною свободою у вирішенні питань про те, скільки коштів витрачати на ту чи іншу статтю функціональної класифікації. Посадові особи місцевих органів влади тонше “настроєні” на видаткові потреби своїх

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Планування і складання бюджету розвитку інфраструктури

Поточний бюджет покриває щоденні витрати на надання послуг, в той час як бюджет розвитку фінансує нерутинні витрати на розвиток інфраструктури, громадські споруди, обладнання, викуп земельних ділянок. Розвиток інфраструктури стосується публічних інвестицій, як-от шляхів, водозливів,

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Місцеві запозичення

Більшість місцевих органів влади надає послуги, які вимагають значних попередніх інвестицій. Загальновизнано, що, оскільки ці послуги забезпечують отримання благ у майбутньому впродовж тривалого часу, для їх фінансування варто залучити запозичення, щоб розподілити вартість активів

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Стимули до заощадження коштів і мобілізації доходів

Більшість місцевих органів влади надає послуги, які вимагають значних попередніх інвестицій. Загальновизнано, що, оскільки ці послуги забезпечують отримання благ у майбутньому впродовж тривалого часу, для їх фінансування варто залучити запозичення, щоб розподілити вартість активів

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.3. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови ефективного функціонування місцевих фінансів

Аналізуючи бюджетну політику України за роки незалежності, можна констатувати стабільний напрямок до децентралізації бюджетних коштів та повноважень. Таке положення справ у бюджетній політиці має не тільки Україна. Останнім часом країни, що розвиваються, і країни

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.4. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями

Функції та завдання місцевих фінансів у теоретичному аспекті виписані у таких класичних теоріях: – теорія природних прав общини, – державна теорія місцевого самоврядування, – теорія громадського самоврядування. Коротко розглядатемо положення цих теорій. Теорія природних