Місцеві фінанси – Сунцова О. О

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Вступ

Навчальний посібник “Місцеві фінанси України” – одне з перших видань такого змісту. Він написаний на основі узагальнення великого масиву теоретичного та фактичного матеріалу щодо формування системи місцевих фінансів в Україні. Поява цього посібника зумовлена

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – РОЗДІЛ 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

1.1. Формування науки про місцеві фінанси. 1.2. Сунтість системи місцевих фінансів. 1.3. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови ефективного функціонування місцевих фінансів. 1.4. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями.

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.1. Формування науки про місцеві фінанси

1.1. Формування науки про місцеві фінанси. 1.2. Сунтість системи місцевих фінансів. 1.3. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови ефективного функціонування місцевих фінансів. 1.4. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями.

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.2. Сутність системи місцевих фінансів

Місцеві фінанси – це система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих. Місцеві фінанси включають у

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Збереження автономії місцевих видатків

Місцеві самоврядування в Україні зараз користуються значною свободою у вирішенні питань про те, скільки коштів витрачати на ту чи іншу статтю функціональної класифікації. Посадові особи місцевих органів влади тонше “настроєні” на видаткові потреби своїх

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Планування і складання бюджету розвитку інфраструктури

Поточний бюджет покриває щоденні витрати на надання послуг, в той час як бюджет розвитку фінансує нерутинні витрати на розвиток інфраструктури, громадські споруди, обладнання, викуп земельних ділянок. Розвиток інфраструктури стосується публічних інвестицій, як-от шляхів, водозливів,

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Місцеві запозичення

Більшість місцевих органів влади надає послуги, які вимагають значних попередніх інвестицій. Загальновизнано, що, оскільки ці послуги забезпечують отримання благ у майбутньому впродовж тривалого часу, для їх фінансування варто залучити запозичення, щоб розподілити вартість активів

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Стимули до заощадження коштів і мобілізації доходів

Більшість місцевих органів влади надає послуги, які вимагають значних попередніх інвестицій. Загальновизнано, що, оскільки ці послуги забезпечують отримання благ у майбутньому впродовж тривалого часу, для їх фінансування варто залучити запозичення, щоб розподілити вартість активів

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.3. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови ефективного функціонування місцевих фінансів

Аналізуючи бюджетну політику України за роки незалежності, можна констатувати стабільний напрямок до децентралізації бюджетних коштів та повноважень. Таке положення справ у бюджетній політиці має не тільки Україна. Останнім часом країни, що розвиваються, і країни

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.4. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями

Функції та завдання місцевих фінансів у теоретичному аспекті виписані у таких класичних теоріях: – теорія природних прав общини, – державна теорія місцевого самоврядування, – теорія громадського самоврядування. Коротко розглядатемо положення цих теорій. Теорія природних

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Бюджетне регулювання

Функції та завдання місцевих фінансів у теоретичному аспекті виписані у таких класичних теоріях: – теорія природних прав общини, – державна теорія місцевого самоврядування, – теорія громадського самоврядування. Коротко розглядатемо положення цих теорій. Теорія природних

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Податкове регулювання

Функції та завдання місцевих фінансів у теоретичному аспекті виписані у таких класичних теоріях: – теорія природних прав общини, – державна теорія місцевого самоврядування, – теорія громадського самоврядування. Коротко розглядатемо положення цих теорій. Теорія природних

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Інвестиційне регулювання

Функції та завдання місцевих фінансів у теоретичному аспекті виписані у таких класичних теоріях: – теорія природних прав общини, – державна теорія місцевого самоврядування, – теорія громадського самоврядування. Коротко розглядатемо положення цих теорій. Теорія природних

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.5. Функції територіальної громади, її роль та правовий статус

Місцеве самоврядування відіграє особливу роль у системі місцевих фінансів. Фінанси місцевого самоврядування є однією з форм і складовою фінансів місцевих органів влади, як в унітарних, так і в федеративних державах. Суб’єктом фінансової діяльності місцевого

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 1.6. Основи фінансової автономії місцевих органів влади

Самоврядування територіальних колективів, її самостійність базується на фінансовій автономії. Питання забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування в Україні поки що не розроблено. Що ж слід розуміти під поняттям “фінансова автономія місцевих органів влади”? Зміст

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – РОЗДІЛ 2. Виконання бюджетної політики на місцевому рівні

2.1. Основи бюджетної системи України 2.2. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави 2.3. Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету 2.4. Координація діяльності учасників бюджетного процесу 2.5. Бюджетний процес 2.6. Економічний і

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.1. Основи бюджетної системи України

2.1. Основи бюджетної системи України 2.2. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави 2.3. Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету 2.4. Координація діяльності учасників бюджетного процесу 2.5. Бюджетний процес 2.6. Економічний і

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.2. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави

Надання населенню суспільних благ стає однією з функцій органів місцевого самоврядування в економіці вільної конкуренції, фінансування яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Бюджет посідає провідне місце у фінансовій системі кожної держави незалежно від політичної

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.3. Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету

Відповідно до положень Бюджетного кодексу фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Оптимальний розподіл функцій, встановлення основних вимог, запровадження нових технологічних

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.4. Координація діяльності учасників бюджетного процесу

Досягнення конкретних результатів при виконанні бюджету, вимагає від кожного учасника бюджетного процесу чіткої координації та відповідальності. Завданням координації є залучення всього наявного потенціалу для досягнення спільних цілей. Координація роботи кожного керівника має бути направлена

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.5. Бюджетний процес

Бюджетний процес являє собою підготовку юридичного документу, що асигнує фонди коштів по групах статей, і грунтується на загально визначених процесах, що має політичний, управлінський, плановий, комунікаційний та фінансовий характер. Бюджетний процес включає в себе:

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Бюджетний цикл

Бюджетний процес являє собою підготовку юридичного документу, що асигнує фонди коштів по групах статей, і грунтується на загально визначених процесах, що має політичний, управлінський, плановий, комунікаційний та фінансовий характер. Бюджетний процес включає в себе:

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Касове виконання бюджету

Бюджетний процес являє собою підготовку юридичного документу, що асигнує фонди коштів по групах статей, і грунтується на загально визначених процесах, що має політичний, управлінський, плановий, комунікаційний та фінансовий характер. Бюджетний процес включає в себе:

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.6. Економічний і політичний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування

Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування Основні принципи: 1. Бюджет органу місцевого самоврядування підлягає економічному впливу в основному через те, що бюджети рідко коли виконуються відповідно до плану. 2. Деякі непередбачувані серйозні економічні

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування

Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування Основні принципи: 1. Бюджет органу місцевого самоврядування підлягає економічному впливу в основному через те, що бюджети рідко коли виконуються відповідно до плану. 2. Деякі непередбачувані серйозні економічні

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Отримання додаткових надходжень

Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування Основні принципи: 1. Бюджет органу місцевого самоврядування підлягає економічному впливу в основному через те, що бюджети рідко коли виконуються відповідно до плану. 2. Деякі непередбачувані серйозні економічні

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Зменшення видатків

Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування Основні принципи: 1. Бюджет органу місцевого самоврядування підлягає економічному впливу в основному через те, що бюджети рідко коли виконуються відповідно до плану. 2. Деякі непередбачувані серйозні економічні

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Видатки, не закладені в бюджет і невиконані зобов’язання

Протягом бюджетного року можуть виникнути перебільшені та незаплановані потреби в бюджетних коштах. Як і у випадку з недоотриманням доходів, розмір незапланованої потреби є важливим для визначення її серйозності. Така незапланована потреба може вплинути на

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Перед кризою

Протягом бюджетного року можуть виникнути перебільшені та незаплановані потреби в бюджетних коштах. Як і у випадку з недоотриманням доходів, розмір незапланованої потреби є важливим для визначення її серйозності. Така незапланована потреба може вплинути на

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Подолання кризи

Протягом бюджетного року можуть виникнути перебільшені та незаплановані потреби в бюджетних коштах. Як і у випадку з недоотриманням доходів, розмір незапланованої потреби є важливим для визначення її серйозності. Така незапланована потреба може вплинути на

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Боротьба з інфляцією

– Величина інфляції визначає серйозність проблеми на бюджет органу місцевого самоврядування. – 3-5% інфляція може бути подолана без особливих перестановок в більшості бюджетів. 20% інфляція створює серйозні проблеми для виконання бюджетів на рівні їх

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Політичний вплив і корупція

– Величина інфляції визначає серйозність проблеми на бюджет органу місцевого самоврядування. – 3-5% інфляція може бути подолана без особливих перестановок в більшості бюджетів. 20% інфляція створює серйозні проблеми для виконання бюджетів на рівні їх

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Позитивний вплив політики

– Величина інфляції визначає серйозність проблеми на бюджет органу місцевого самоврядування. – 3-5% інфляція може бути подолана без особливих перестановок в більшості бюджетів. 20% інфляція створює серйозні проблеми для виконання бюджетів на рівні їх

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Негативний вплив політики

– Величина інфляції визначає серйозність проблеми на бюджет органу місцевого самоврядування. – 3-5% інфляція може бути подолана без особливих перестановок в більшості бюджетів. 20% інфляція створює серйозні проблеми для виконання бюджетів на рівні їх

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Корупція

– Величина інфляції визначає серйозність проблеми на бюджет органу місцевого самоврядування. – 3-5% інфляція може бути подолана без особливих перестановок в більшості бюджетів. 20% інфляція створює серйозні проблеми для виконання бюджетів на рівні їх

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Бюджетна система і питання управління

Основні принципи: – необхідна продумана і прозора нормативно-правова база економічно обгрунтована та юридично погоджена. – існують загальноприйняті принципи і набори інструментів, які можуть бути використані для виходу із складних ситуацій. Країни з перехідною економікою

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Борг

Основні принципи: – необхідна продумана і прозора нормативно-правова база економічно обгрунтована та юридично погоджена. – існують загальноприйняті принципи і набори інструментів, які можуть бути використані для виходу із складних ситуацій. Країни з перехідною економікою

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Трансферти

Міжбюджетні трансферти від уряду місцевим органам влади складають значну частину бюджету більшості міст. Надзвичайно важливе існування виваженої системи визначення та розрахунку міжбюджетних трансфертів. Система не може бути досконалою, доки формула і її застосування не

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Резервні фонди

Міжбюджетні трансферти від уряду місцевим органам влади складають значну частину бюджету більшості міст. Надзвичайно важливе існування виваженої системи визначення та розрахунку міжбюджетних трансфертів. Система не може бути досконалою, доки формула і її застосування не

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.7. Реформа адміністративно-територіального устрою на Україні та її вплив на виконання бюджетної політики

Проблема адміністративного устрою почала хвилювати українську політичну еліту ще, певно, з моменту зародження державності. Хоча після тихого поховання результатів роботи комісії з адміністративної реформи під головуванням Леоніда Кравчука, увага до раціональної організації адміністративно-територіального устрою

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 2.8. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України

В Україні триває широкомасштабна адміністративна реформа, однією з головних цілей якої є децентралізація державної влади та деконцентрація владних повноважень, зміцнення організаційної, правової та фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування; формування самодостатніх, дієздатних територіальних громад, забезпечення їх

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – РОЗДІЛ 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

3.1. Бюджет місцевого самоврядування: теоретичні основи організації та функціонування. 3.2. Джерела формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів. 3.3. Місцеві позики в Україні. 3.4. Нетрадиційні джерела доходної частини самоврядних бюджетів. 3.5. Оподаткування органів

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 3.1. Бюджет місцевого самоврядування: теоретичні основи організації та функціонування

3.1. Бюджет місцевого самоврядування: теоретичні основи організації та функціонування. 3.2. Джерела формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів. 3.3. Місцеві позики в Україні. 3.4. Нетрадиційні джерела доходної частини самоврядних бюджетів. 3.5. Оподаткування органів

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 3.2. Джерела формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів

Доходи місцевих бюджетів формуються з різних джерел, причому порядок їхнього формування залежно від джерела регулюється різними законодавчими актами, але суть формування цих різних джерел одна – податкові чи неподаткові надходження від підприємств усіх форм

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 3.3. Місцеві позики в Україні

Міністерство фінансів України може надавати за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України в межах бюджетного періоду короткотермінові безвідсоткові позики місцевим бюджетам за умови їх використання виключно для проведення видатків загального фонду відповідного бюджету

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 3.4. Нетрадиційні джерела доходної частини самоврядних бюджетів

Проблеми становлення інституту самостійних місцевих бюджетів Україні не можна розв’язати без використання зарубіжного досвіду формування власних доходів місцевих бюджетів, які становлять, наприклад, у Швеції та Швейцарії більше ніж 70%, в Іспанії – 50%, у

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 3.5. Оподаткування органів самоорганізації населення

Питання реєстрації органів самоорганізації населення(ОСН) як юридичної особи не таке просте, як здається. Відповідно до статті 13 Закону “Про органи самоорганізації населення”, реєстрація здійснюється виконкомом відповідної ради. Документів, необхідних для реєстрації, небагато, і сама

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Товариства співвласників багатоквартирних будинків (ондомініуми). Земля та оподаткування

Питання реєстрації органів самоорганізації населення(ОСН) як юридичної особи не таке просте, як здається. Відповідно до статті 13 Закону “Про органи самоорганізації населення”, реєстрація здійснюється виконкомом відповідної ради. Документів, необхідних для реєстрації, небагато, і сама

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – 3.6. Місцеві податки та збори

Критерії встановлення місцевих податків. При встановленні ставок місцевих податків органи місцевого самоврядування повинні дотримуватись певних критеріїв, зокрема: 1. Ефективність – встановлений податок повинен приносити прибуток не менший, ніж адміністрування його збору, при цьому прибуток

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Місцеві податки в Україні

Критерії встановлення місцевих податків. При встановленні ставок місцевих податків органи місцевого самоврядування повинні дотримуватись певних критеріїв, зокрема: 1. Ефективність – встановлений податок повинен приносити прибуток не менший, ніж адміністрування його збору, при цьому прибуток