Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Зміни до бюджету/затримка коштів

Контроль видатків у цій сфері дуже важливий, оскільки витрати на персонал становлять до 80% витрат місцевих органів влади в більшості громад. Значення цього контролю залежить від того, чи має місцевий орган влади повноваження щодо персоналу. Якщо місцеві органи влади мають повноваження щодо персоналу, важливо, щоб бюджетне управління могло контролювати рішення щодо прийняття на роботу нових працівників, заповнення вакантних посад і перегляд наявних посад.

Основні причини необхідності контролю видатків на оплату праці:

– запобігання проявам корупції, таким як приховування сум заробітної плати або виплата зарплати неіснуючим працівникам. Бюджетне управління має забезпечити існування тісного зв’язку між системою обліку, штатним розписом і функцією казначейства із забезпечення оплати праці;

– використання коштів на персонал як потенційне джерело резервів, наприклад, утримання повноваження працевлаштування економить кошти, які можна перемістити протягом року на інші цілі;

– намагання поєднати персонал з фактичним виконанням завдань і досягненням результатів послуг. Це залежить від реформування державної служби, яке сприяє розвитку зв’язків між персоналом і робочим навантаженням.

Система контролю посад у більшості країн забезпечує кожному постійному працівникові затверджену і фінансовану посаду, рівень оплати якої визначено рішенням ради.

Етапи контролю посад:

O встановлення реєстру посад і виплат: назви посад, опис функцій, кваліфікаційні вимоги, рівень оплати праці;

O бюджетування на основі посади й плану виплат: кошторис зарплат на основі плану посад для кожного розпорядника;

O зміни до плану виплат і посад: процес розгляду й затвердження основних рішень, наприклад, скасування посад, заповнення посад з нижчою оплатою, ніж закладено в бюджет, перерозподіл посад.

Зміни до бюджету/затримка коштів

Фінансовий контроль виконується законодавчим органом також. Це може означати здійснення контролю й подання звітності щодо бюджетного процесу до відповідних регіональних або національних парламентських комітетів у випадку з місцевими органами влади. Вище в пункті 4 зазначено умови внесення змін до бюджету розпорядником коштів. У випадку внесення змін/затримки коштів контроль здійснюється парламентом або відповідними місцевими органами з метою уточнення бюджетів відповідно із зміною економічних або політичних обставин. З Додаткові запити протягом року можуть затверджуватися як зміни до бюджету місцевими радами (законодавчими/ представницькими органами). Законодавчі/представницькі органи можуть в односторонньому порядку змінювати пріоритети фінансування і уточнювати надходження.

Зміни вносяться у випадках, коли значна зміна в бюджеті вимагає формального візування і публічного розгляду, відповідно від рівня юрисдикції. Якщо закони обмежують внесення змін до бюджету, розпорядники отримують стимул переміщувати кошти шляхом трансфертів.

Механізм скасування дозволяє бюджетним управлінням забирати назад бюджетні повноваження або обмежувати (урізати) кошториси. Повноваження скасування у деяких країнах обмежені конкретною відсотковою часткою призначення (наприклад, 5% у шести штатах США). Такого ж підхіду дотримується багато міст, де надаються широкі повноваження щодо скасування з метою збалансування бюджету, забираючи до 5% затверджених призначень. У табл. 14 подано зразки методів і заходів, які застосовуються для зменшення видатків.

Таблиця 5

Методи зменшення видатків

Метод

Заходи

Урізання, скасування видатків (скорочення фінансування всередині року)

Загальне відсоткове скорочення всіх видів діяльності

Галузеві урізання

Скорочення видатків у конкретних галузях

Захист проектів, які дають швидкі результати

Скорочення ресурсів, підтримка проектів з коротким строком “дозрівання” і швидкою віддачею

Скорочення видатків на персонал

Скорочення адміністративних посад; незаповнення наявних вакансій

Квартальні цілі управління коштами; касові ліміти (Велика Британія)

Видача квартальних розписів у межах прогнозних лімітів наявних ресурсів (тимчасові обмеження видатків)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Зміни до бюджету/затримка коштів