Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – ПЕРЕДМОВА

Присвячується 20-річчю кафедри маркетингового менеджменту ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського У сучасних умовах ринкова діяльність підприємств пов’язана з певним рівнем невизначеності, ризику, турбулентністю факторів маркетингового середовища. Успіх підприємств у таких умовах залежить не тільки від

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – Частина 1. Управління маркетинговими можливостями підприємства

Розділ 1. Предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни “маркетинг підприємства” 1.1. Маркетинг як система діяльності підприємства на ринку 1.2. Предмет, цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни “Маркетинг підприємства” Навчальні цілі: O визначити Тенденції в

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – Розділ 1. Предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни “маркетинг підприємства”

Розділ 1. Предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни “маркетинг підприємства” 1.1. Маркетинг як система діяльності підприємства на ринку 1.2. Предмет, цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни “Маркетинг підприємства” Навчальні цілі: O визначити Тенденції в

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – 1.1. Маркетинг як система діяльності підприємства на ринку

Розділ 1. Предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни “маркетинг підприємства” 1.1. Маркетинг як система діяльності підприємства на ринку 1.2. Предмет, цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни “Маркетинг підприємства” Навчальні цілі: O визначити Тенденції в

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – 1.2. Предмет, цілі, завдання та зміст навчальної дисципліни “маркетинг підприємства”

Предмет навчальної дисципліни “Маркетинг підприємства”: вивчення теорії, методики та практики управління маркетингом підприємств на ринку споживчих товарів, товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, політики в області персоналу в комплексі маркетингу підприємств, особливості маркетингу підприємств сфери

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – РОЗДІЛ 2. ТОВАРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Товарна політика підприємства: сутність і формування на основі маркетингу 2.2. Дослідження конкурентоспроможності товару Навчальні цілі: O визначити Сутність і особливості формування товарної політики підприємства на основі маркетингу; O розглянути Основні складові маркетингової товарної

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – 2.1. Товарна політика підприємства: сутність і формування на основі маркетингу

2.1. Товарна політика підприємства: сутність і формування на основі маркетингу 2.2. Дослідження конкурентоспроможності товару Навчальні цілі: O визначити Сутність і особливості формування товарної політики підприємства на основі маркетингу; O розглянути Основні складові маркетингової товарної

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – Інновації (створення нових товарів або відновлення існуючих)

2.1. Товарна політика підприємства: сутність і формування на основі маркетингу 2.2. Дослідження конкурентоспроможності товару Навчальні цілі: O визначити Сутність і особливості формування товарної політики підприємства на основі маркетингу; O розглянути Основні складові маркетингової товарної

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – Інтенсивність нововведення

Основою класифікації є ступінь новизни для ринку. Розрізняють нововведення “радикальні” (або “проривні”) і відносні. Інтенсивність нововведення визначається новизною його концепції і технології для його реалізації. Чим вище ступінь новизни концепції і технології, тим вище

Маркетинг підприємства – Балабанова Л. В. – Забезпечення якості і конкурентоспроможності товарів

Конкурентоспроможність товару – це перевага його на ринку, яка забезпечує успішний збут в умовах конкуренції. Конкурентоспроможний товар повинен задовольняти запити покупця (потенційного споживача) на вищому рівні, більшою мірою відповідати його перевагам, ніж товари конкурентів