Людина і світ – Юрій М. Ф. – ПРИЧИНИ РІЗНОМАНІТТЯ ФОРМ ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ

РОЗДІЛ 7. СУЧАСНИЙ ЕТАП СВІТОВОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
§ 33. Різноманіття сучасного світу

Чому зберігається цивілізаційне різноманіття світу? Як виглядає сьогодні традиційне суспільство? Чи витримає Схід натиск цінностей західної цивілізації? Чи є майбутнє в індустріального суспільства? Яким буде світ у постіндустріальну епоху?

КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ:

Що таке цивілізація? Основні риси традиційного суспільства. Цінності Сходу і Заходу. Перехід до індустріального суспільства.

ПРИЧИНИ РІЗНОМАНІТТЯ ФОРМ ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ

Сучасне людство – це 6 млрд. землян, тисячі великих і малих народів, біля двохсот держав; це різноманіття економічних устроїв, форм соціально-політичного і культурного життя.

Одна з причин різноманіття світу – відмінність природних умов, фізичного середовища проживання людей. Ці умови впливають на багато сторін суспільного життя, але, в першу чергу, на господарську діяльність людини. У стародавні часи клімат, родючість грунтів, рослинність визначали способи обробки землі і розведення домашньої худоби, стимулювали створення тих чи інших знарядь праці і виробництво різних виробів. Природні умови позначаються не тільки на характері житла, стилях одягу, домашнього начиння і бойової зброї. Природне середовище проживання впливає і на політичний устрій держав, і на відносини між людьми, і на форми власності, що складаються.

Справді, чому з’явилася приватна власність на землю в Древній Греції і Римі? Цьому сприяли природні умови. Різноманітний ландшафт – гори, долини, ліси, безліч невеликих рік – ускладнював утворення в древніх греків і римлян великих громад. Тверді грунти вимагали важкої праці хліборобів, суворі зими спонукали піклуватися про створення запасів продуктів, насіння для майбутнього врожаю. Усе це змушувало сподіватися насамперед на власні сили.

Поряд із природними умовами – розмаїтість суспільного життя пов’язана з історичним середовищем існування суспільств, яка складається в результаті взаємодії їх з іншими племенами, народами, державами.

Ви вже знаєте, що в кожну історичну епоху, з моменту появи перших цивілізацій, існували різні їхні типи. Чи збереглася ця цивілізаційна відмінність й у сучасному світі?

ТРАДИЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

У світі ще чимало народів, які зберігають традиційний уклад життя (згадайте основні риси традиційного суспільства). Окремі, уже нечисленні народи і племена схильні до дуже древніх форм громадської організації. Наприклад, племена кадарів у Південній Індії як і раніше займаються збиральництвом: значну частину року вони проводять у тривалих походах за лісовими продуктами. Але сьогодні це вже скоріше екзотика.

У більшості країн так званого третього світу (згадайте, які держави і народи охоплюються цим поняттям) основною галуззю економіки залишається сільське господарство, у ньому зайнята переважна частина населення. Зберігся в ряді регіонів і властивий традиційному суспільству тісний зв’язок людини з первинним колективом, групою – родом, сім’єю, кастою, релігійною громадою. Іншою стороною такої солідарності виступає прагнення відокремитися від чужинців. Так, у багатьох африканських країнах існують десятки етнічних груп, між якими нерідко спалахують прямі зіткнення, що ведуть до численних людських жертв.

У той же час держави і народи, що зберегли багато рис доіндустріальних цивілізацій, вже істотно відрізняються від традиційних суспільств минулого. Як відомо, у таких суспільствах виробництво орієнтоване головним чином на задоволення безпосередніх потреб, а не на продаж. Сьогодні майже всі країни інтегровані у світову економіку і значна частина сільськогосподарської продукції, створювана в країнах третього світу, виробляється для продажу на світовому ринку. Навіть уже згадуване плем’я кадарів збирає не їстівні коріння, а плоди, які у даний момент користуються великим попитом на світовому ринку; у їхнє життя також увійшли товарно-грошові відносини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ПРИЧИНИ РІЗНОМАНІТТЯ ФОРМ ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ