Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 53. Духовний світ людини

Чи є керманич корабля по імені особистість? Коли ми стаємо ініціативними? Чому в суспільстві так цінуються люди, наділені почуттям відповідальності? Інтелігент і інтелектуал: чи можна поставити знак рівності?

КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ:

Діяльність; духовні потреби; становлення моральності в людині, світогляд; переконання і віра.

МИСЛИТЕЛІ МИНУЛОГО ПРО ДУХОВНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ

Людина, особливо в роки юності, усе частіше задумується над життєвим шляхом, прагне ставитися до самої себе свідомо, саморозвиватися, самовиховуватися. Цей процес піднесення людині! один з філософів назвав “людським самобудівництвом”. Об’єкт (ви вже знаєте, що це значить) цього будівництва – насамперед духовний світ людини.

Що ж таке духовний світ особистості? Почнемо зі слова “світ”. Воно багатозначне. Тут мова йтиме про окрему сферу життя – внутрішній, духовний світ людини.

Для кращого вивчення тієї чи іншої проблеми корисний історичний підхід. Звернемося до нього. Людське мислення в далеких тисячоріччях до нашої ери розвивалося багато в чому шляхами міфологічного освоєння життя. Міфи творило саме первісне життя з його наївною вірою в обов’язковість чуда, міфи всмоктали в себе пізнавальний досвід древньої людини.

Міфологія була “населена” не тільки благородними богами і героями. Був і “злий початок”: тут і чудовиська, і Пандора, через учинок якої розійшлися по світі лиха, хвороби, страждання. Ця споконвічна боротьба добра і зла також невід’ємна від духовного світу людини.

Духовний світ мислителі минулого нерідко ототожнювали з душею. Уявлення про душу характеризувалися як віра в те, що наші думки, воля, почуття, саме життя обумовлюються чимось відмінним від тіла, хоча з ним і зв’язаним. Так, Платон порівнював тіло з кораблем, а душу – з керманичем корабля. Такі наочні образи з’являлися і пізніше: тіло-кінь, яким керує вершник-душа. Матеріальне і духовне, тіло і психіка трактувалися, таким чином, як дві самостійні засади. Ідею про нероздільність тіла і душі висунув Аристотель. Йому належить також думка проте, що душа людини – перший двигун тіла. Пізніше французький мислитель Декорт відзначав: душа зв’язана з тілом не як керманич з кораблем, а набагато тісніше, складаючи з ним ніби одне ціле. Ця ж ідея висловлювалася й у древньоіндійській філософії.

Багато пізніше, у новоєвропейській філософії, термін “душа” став уживатися для позначення внутрішнього світу людини, її самосвідомості.

Сутність духовного світу людини визначали і словом “дух”. Англійський філософ Т. Гоббс указував: у найбільш загальноприйнятому значенні слово “дух” – це людський вимір, людський розум або його схильність. А схильності розуму, зауважує філософ, бувають різні: схильність до моральної неохайності ми називаємо нечистим духом, схильність до злості – злим духом, схильність до похмурості – похмурим духом; сум, викликаний думкою про нестачу своїх сил, називається занепадом духу, а хоробрість – це велич духу. Німецький філософ XX ст. К. Ясперс лаконічно характеризував дух як цілісність мислення, діяльності, почуття.

Потім у науковий обіг увійшло поняття “духовне життя людей “, що охоплює багатство людських почуттів і досягнень розуму, поєднує як засвоєння накопичених духовних цінностей, так і творче створення нових.

Людина, у якої високо розвинуте духовне життя, володіє, як правило, важливою особистісною якістю: вона набуває духовність як прагнення до висоти своїх ідеалів і помислів, що визначають спрямованість усієї діяльності. Духовність припускає наслідування гуманістичним ціннісним орієнтирам, душевність, дружелюбність у відносинах між людьми. Деякі дослідники характеризують духовність як морально зорієнтовані волю і розум людини. Відзначається, що духовне характеризує і практику, а не тільки свідомість.

І навпаки, людина, у якої духовне життя малоразвинуте, бездуховна.

Основа духовного життя – свідомість.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 53. Духовний світ людини