Людина і світ – Юрій М. Ф. – ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Ми сьогодні пов’язані з усім світом тісніше, ніж коли-небудь, добре це чи погано? Які проблеми ставлять під загрозу майбутні всього людства? Вирішувати загальні проблеми можна лише спільними зусиллями: чи. ютові уряди і народи до такого міжнародного співробітництва, що потрібно від кожного з нас?

Ідея різноманіття світу не суперечить ідеї єдності людства. Люди планети Земля усе глибше усвідомлюють себе як єдину спільність, де кожний зв’язаний з багатьма тисячами ниток, “Протягом декількох поколінь навколо нас утворилися своєрідні економічні і культурні зв’язки, що збільшуються В геометричній прогресії. Тепер крім хліба… кожна людина вимагає щодня свою порцію заліза, міді і бавовни, свою порцію електрики, нафти і радію, свою порцію відкриттів, кіно і міжнародних новин. Тепер уже не просто поле…, а вся Земля потрібна, щоб постачати кожного з нас. Для людини немає майбутнього… поза її об’єднанням з іншими людьми”.

З того моменту, коли французький мислитель Тейяр де Шарлей написав ці рядки, пройшло більше півстоліття. Світ дуже змінився за цей час. Протиріччя, що загострювалися між країнами і регіонами неодноразово призводили до розриву сформованих відносин. Змінювався сам характер зв’язків і взаємозалежностей, багато чого з того, що здавалося благом, ставило якщо не злом, то проблемою: сьогодні вже навряд чи хтось буде претендувати на свою “порцію радію”. Однак головне філософом було схоплено точно: людство не зможе розвиватися, не зміцнюючи свою спільність, не розширюючи зв’язки і контакти.

У сучасному світі значно посилюються інтеграційні зв’язки між окремими людьми, організаціями і державами, росте взаємозалежність між ними. Цей процес дослідники назвали глобалізацією. Глобалізація багатогранні, вона охоплює різні сфери життя суспільства.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

На уроках географії ви довідалися, що світове господарство утворюють національні господарства всіх країн світу, пов’язані між собою всесвітніми економічними відносинами. Додамо, що не менш значну роль в економічній глобалізації відіграють великі міжнародні компанії транснаціональні корпорації (ТИК). Саме в їхніх рамках установлюються складні багатоланкові виробничі ланцюги. Ось як описує глобальний розмах виробництва один закордонний економіст. Одна з деталей автомобіля (приміром, сенсор у подушках безпеки) може бути розроблена в Бостоні, зібрана і випробувана на Філіппінах, упакована на Тайвані і вмонтована в автомобіль фірми “БМВ” у Німеччині для того, щоб ця машина була успішно продана в Бразилії. Кваліфікований фахівець у Масачусетсі співробітничає в цьому процесі з некваліфікованим робітником на Філіппінах, який, у свою чергу, працює з молодою людиною, що має середню освіту, на Тайвані. При цьому всі разом вони здійснюють той самий процес з найбільш високооплачуваним у світі персоналом заводу “БМВ” у Баварії усього лише для виробництва деталі, що коштує не більш 50 доларів.

Масштаб діяльності таких компаній, які фактично непідконтрольні національним урядам, вразливий. Близько 600 транснаціональних корпорацій забезпечують більше п’ятої частини загальносвітового промислового і сільськогосподарського виробництва. Зокрема, в автомобільній промисловості 10 компаній забезпечують 80% виробництва. 5 великих ТНК контролюють більше половини світового виробництва товарів тривалого користування, літаків, електронного устаткування. Економічна могутність великих корпорацій може бути порівняна з внутрішнім валовим продуктом середньої держави.

Глобалізації економіки сприяє і розвиток міжнародної торгівлі. Сьогодні в неї включилися нові групи країн, зокрема, країни, що розвиваються, держави Східної Європи, у яких стверджується ринкова система господарства. У рамках великих регіональних об’єднань відбулася лібералізація торгівлі, тобто усунення різних бар’єрів і обмежень. Велика зона вільної торгівлі склалася в Західній Європі – Європейський союз, у Північній Америці угода про вільну торгівлю охоплює США, Канаду і Мексику. Власний торговий блок формують держави Азіатсько-Тихоокеанського регіону (згадайте, що ви довідалися про ці організації з курсу географії). Розвивати міжнародну торгівлю покликана і Всесвітня торгова організація. Одним з головних принципів її діяльності є усунення дискримінації в торгівлі, тобто надання країнам – учасницям режиму найбільшого сприяння в торгівлі одній з одною і в той же час зрівняння в правах товарів імпортного і вітчизняного виробництва.

Глибоке взаємопроникнення економік різних країн було б неможливе без розвитку засобів транспорту і зв’язку. Особливо революційну роль зіграв бурхливий прогрес електронних засобів зв’язку і комунікації, зокрема поява глобальної комп’ютерної мережі – Інтернету. Сучасні електронні технології дозволяють, приміром, робити миттєві фінансові операції між організаціями і країнами, віддаленими одні від інших на десятки тисяч кілометрів. Щоденний обсяг таких операцій перевищив уже 1 трлн. доларів, це дозволяє говорити про фінансову глобалізацію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА