Людина і світ – Юрій М. Ф. – ПРОТИРІЧЧЯ НТР

НТР – процес багатогранний, суперечливий. Він означає переворот у продуктивних силах, величезну економію живої праці, вивільнення її з власне виробничого процесу. Він же загострює проблему зайнятості, підсилює антропогенне навантаження на природне середовище.

НТР незмірно збільшує технічні можливості виробництва предметів споживання, створює умови для підвищення ефективності охорони здоров’я й освіти. Але вона ж дозволяє створити гігантські сили руйнування і масового знищення.

Науково-технічний прогрес створив засоби, завдяки яким вищі досягнення культури стали надбанням мільйонів людей, але він же створив і небачені можливості для маніпулювання свідомістю людей.

Науково-технічний прогрес приніс небезпеку нових видів нещасть, які набувають глобального характеру. Вони пов’язані насамперед з ядерною енергетикою, аварії в якій викликають велике число жертв і величезні матеріальні втрати. Ріст ракових захворювань, генетичних порушень, зараження сільськогосподарських угідь – це не повний перелік ядерних катастроф. Не знайдені задовільні способи поховання радіоактивних відходів АЕС, реакторів підводних човнів тощо.

Ще одна проблема пов’язана з генною інженерією, використанням нових агротехнічних прийомів, у результаті яких втрачаються гени, що могли б знадобитися в майбутньому.

Зростає також число жертв, викликаних промисловими аваріями, особливо в зоні хімічного виробництва, вуглевидобувних галузях, на авіаційному і залізничному транспорті.

НТР у країнах Західної Європи, Північної Америки, Японії викликала ріст безробіття. Крах традиційних галузей виробництва призвів до масових звільнень робочих застарілих професій і низької кваліфікації. Підвищений попит на робочу силу з боку нових галузей виробництва далеко не завжди дозволяв залучати людей з числа безробітних. Загострилася проблема підвищення кваліфікації, одержання нової спеціальності. Значна частина безробітних – люди середнього віку і молодь – найчастіше не мають можливості, а іноді і бажаний учитися, привести свою кваліфікацію у відповідність з вимогами НТР. їхня доля – соціальна деградація, перетворення в люмпен-пролетаріат, що живе на дотації, випадкові заробітки, допомогу благодійних організацій.

Як бачимо, в умовах НТР безробіття породжується не тільки циклічними спадами виробництва, але і розвитком автоматизації, що витісняє живу працю з виробництва, структурної перебудови економіки, що супроводжується згортанням старих галузей і відмиранням багатьох традиційних професій.

З НТР пов’язані й екологічні проблеми, про які говорилося раніше. Реалізувати повною мірою потенціал НТР в інтересах людини може лише гуманний, демократичний лад, що використовує її досягнення на благо всіх і не допускає присвоєння її плодів лише частиною суспільства.

Основні Поняття

Науково-технічний прогрес. Науково-технічна революція. Екологічна криза.

Терміни

Техніка. Технологія. Ноосфера.

Питання для самоперевірки

1. Що таке сучасна науково-технічна революція? Які її етапи?

2. Чому міняється положення людини в системі виробництва?

3. Які зміни у виробництві й у побуті відбуваються внаслідок НТР?

4. Який вплив робить НТР на природне середовище? У чому полягають протиріччя НТР?

Завдання

1. Вдумайтеся в наступні факти:

Американська компанія “Белл система” щорічно витрачає на підготовку і перепідготовку кадрів 800 млн. доларів. У ній постійно зайняті 7 тис. викладачів, що ведуть кілька сотень різних курсів і програм. Ще в 1987р. у США була оголошена програма підвищення конкурентоспроможності американської економіки, центральною ланкою якої стала перепідготовка 1 млн. Працівників за рахунок держбюджету.

Чому американська держава і підприємці здійснюють великі витрати на перепідготовку працівників? Як ці витрати пов’язані з ефективністю виробництва, із прибутками?

2. Система сучасних суперкомп’ютерів може запам’ятати інформацію, що міститься у всіх бібліотеках світу, тобто фактично здатна опанувати всією історично накопиченою пам’яттю людства. Подумайте, чи є сенс витрачати засоби на перепідготовку кадрів (завдання 1), якщо машини можуть “усе знати”.

3. На Всесвітній виставці в Японії “Експо-85” демонстрували робот “Фанук”,який збирав з деталей власну копію. Який наслідок ви можете вивести з цього факту? Вкажіть одне, два чи більше наслідків процесу роботизації сучасного виробництва.

4. Американський філософ і поет Р. У. Емерсон (середина XIX ст.) писав: “Справжній показник цивілізації – не рівень багатства і не величина міст, не достаток врожаю, а вигляд людини, яка виховується країною”. Як ви розумієте ці слова? Що має на увазі Емерсон під “виглядом людини ” ? Що ви самі думаєте про справжній показник цивілізації?

5. Деякі західні економісти висловили думку, що “у світі завтрашнього дня тільки одне місце з двадцяти буде стосуватися високорозвиненої техніки “. Як ви ставитеся до такого прогнозу? Свою точку зору аргументуйте.

Короткі висновки до розділу

1. Людство і на нинішньому етапі розвитку зберігає культурно-цивілізаційне різноманіття.

2. Більшість сучасних держав відноситься до індустріального типу суспільства. Однак у різних регіонах світу воно набуває специфічних рис й особливостей. Все чіткіше виявляються межі росту в рамках індустріальної цивілізації. Контури майбутнього постіндустріального суспільства поки що тільки намічаються.

3. У світі посилюється процес глобалізації. Його наслідки суперечливі. Перед людством стоять гострі глобальні проблеми, які вимагають невідкладних дій і спільних зусиль.

4. Україна сьогодні інтегрується у світове співтовариство. Не ізоляція, а активне співробітництво з країнами світу дозволить нашій країні швидше перебороти наслідки кризи, відродити економіку і культуру і з опорою на національні традиції просуватися до українського варіанту суспільства постіндустріального типу.

Питання для підсумкового повторення

1. У чому виявляється різноманіття сучасного світу?

2. Чим обумовлена єдність сучасного світу? Чому єдність світу не виключає його різноманіття, а різноманіття не виключає єдності?

3. Які “плюси” і “мінуси” глобалізації?

4. Яку роль у глобальних процесах відіграє науково-технічна революція другої половини XX ст.?

5. Що свідчить про те, що глобальні проблеми зачіпають долю всього людства?

6. Яке місце України в сучасному світі? При яких умовах її роль у глобальних процесах буде зростати?

7. Які завдання повинні бути вирішені в нашій країні, щоб вона ввійшла в число процвітаючих країн світу?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ПРОТИРІЧЧЯ НТР