Людина і світ – Юрій М. Ф

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ВСТУП

Скільки значень має слово “суспільство”? Як пов’язана природа і суспільство? Чим відрізняються соціальні інститути від інститутів, у які ви хотіли б піти вчитися? Є така сфера життя суспільства, що визначає всі інші? Чи бувають

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 1. Що таке суспільство?

Скільки значень має слово “суспільство”? Як пов’язана природа і суспільство? Чим відрізняються соціальні інститути від інститутів, у які ви хотіли б піти вчитися? Є така сфера життя суспільства, що визначає всі інші? Чи бувають

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СУСПІЛЬСТВО І ПРИРОДА

Скільки значень має слово “суспільство”? Як пов’язана природа і суспільство? Чим відрізняються соціальні інститути від інститутів, у які ви хотіли б піти вчитися? Є така сфера життя суспільства, що визначає всі інші? Чи бувають

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЖИТТЯ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ І РУСІ

У другій частині нашого визначення поняття “суспільство” підкреслена ідея взаємозв’язку людей і взаємодії різних сфер суспільного життя. У філософській літературі суспільство визначається як динамічна система. Нове поняття “система” може здатися складним, але є сенс

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СУСПІЛЬСТВО І КУЛЬТУРА

Слово “культура” використовується настільки ж часто, як слова “суспільство” і “природа”. При цьому під культурою найчастіше розуміють які-небудь досягнення людства в духовній сфері: художні твори, наукові відкриття, а також рівень духовних запитів окремої людини,

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЗНАТИ СУСПІЛЬСТВО, У ЯКОМУ ЖИВЕШ

Суспільне життя, як ми вже переконалися, складне і багатогранне, тому його вивчають багато наук, що одержали назву суспільних (історія, філософія, соціологія, політологія, правознавство, етика, релігієзнавство, естетика тощо). Кожна з них розглядає певну сферу суспільного

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 2. Людина. Індивід. Особистість

Чи треба порівнювати людину з тваринами? Душевність і духовність: чи є відмінність? У чому полягає загадка людського буття? Яка людина як індивід і як особистість? Слова, винесені в заголовок параграфа, звичайно вживаються як близькі

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ

Чи треба порівнювати людину з тваринами? Душевність і духовність: чи є відмінність? У чому полягає загадка людського буття? Яка людина як індивід і як особистість? Слова, винесені в заголовок параграфа, звичайно вживаються як близькі

Людина і світ – Юрій М. Ф. – БУТТЯ ЛЮДИНИ

У філософії є такі поняття, за допомогою яких намагаються охопити якнайбільше явищ, сторін реального світу. Ця безліч настільки різноманітна, різнорідна, що найчастіше в понятті вдається узагальнити лише одну рису, властивість предметів, її утворюючих. Такі

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ІНДИВІД І ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Як часто про людину помітну, що виділяється серед інших, доводиться чути: “Він індивідуальність!” Близьке за звучанням і походженням до цього слова і поняття “індивід”. У побутовій мові ці слова вживають як рівнозначні. Однак наука