Людина і світ – Юрій М. Ф

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ВСТУП

Скільки значень має слово “суспільство”? Як пов’язана природа і суспільство? Чим відрізняються соціальні інститути від інститутів, у які ви хотіли б піти вчитися? Є така сфера життя суспільства, що визначає всі інші? Чи бувають

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 1. Що таке суспільство?

Скільки значень має слово “суспільство”? Як пов’язана природа і суспільство? Чим відрізняються соціальні інститути від інститутів, у які ви хотіли б піти вчитися? Є така сфера життя суспільства, що визначає всі інші? Чи бувають

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СУСПІЛЬСТВО І ПРИРОДА

Скільки значень має слово “суспільство”? Як пов’язана природа і суспільство? Чим відрізняються соціальні інститути від інститутів, у які ви хотіли б піти вчитися? Є така сфера життя суспільства, що визначає всі інші? Чи бувають

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЖИТТЯ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ І РУСІ

У другій частині нашого визначення поняття “суспільство” підкреслена ідея взаємозв’язку людей і взаємодії різних сфер суспільного життя. У філософській літературі суспільство визначається як динамічна система. Нове поняття “система” може здатися складним, але є сенс

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СУСПІЛЬСТВО І КУЛЬТУРА

Слово “культура” використовується настільки ж часто, як слова “суспільство” і “природа”. При цьому під культурою найчастіше розуміють які-небудь досягнення людства в духовній сфері: художні твори, наукові відкриття, а також рівень духовних запитів окремої людини,

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЗНАТИ СУСПІЛЬСТВО, У ЯКОМУ ЖИВЕШ

Суспільне життя, як ми вже переконалися, складне і багатогранне, тому його вивчають багато наук, що одержали назву суспільних (історія, філософія, соціологія, політологія, правознавство, етика, релігієзнавство, естетика тощо). Кожна з них розглядає певну сферу суспільного

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 2. Людина. Індивід. Особистість

Чи треба порівнювати людину з тваринами? Душевність і духовність: чи є відмінність? У чому полягає загадка людського буття? Яка людина як індивід і як особистість? Слова, винесені в заголовок параграфа, звичайно вживаються як близькі

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ

Чи треба порівнювати людину з тваринами? Душевність і духовність: чи є відмінність? У чому полягає загадка людського буття? Яка людина як індивід і як особистість? Слова, винесені в заголовок параграфа, звичайно вживаються як близькі

Людина і світ – Юрій М. Ф. – БУТТЯ ЛЮДИНИ

У філософії є такі поняття, за допомогою яких намагаються охопити якнайбільше явищ, сторін реального світу. Ця безліч настільки різноманітна, різнорідна, що найчастіше в понятті вдається узагальнити лише одну рису, властивість предметів, її утворюючих. Такі

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ІНДИВІД І ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Як часто про людину помітну, що виділяється серед інших, доводиться чути: “Він індивідуальність!” Близьке за звучанням і походженням до цього слова і поняття “індивід”. У побутовій мові ці слова вживають як рівнозначні. Однак наука

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ОСОБИСТІСТЬ

Поняття особистість нерозривно пов’язане із суспільними властивостями людини. Поза суспільством індивід не може стати індивідуальністю (тому що тоді ні з чим і ні з ким порівнювати його властивості), а тим більше особистістю. Філософська енциклопедія

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЧАСТИНА І. ДІЯЛЬНІСТЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ ДІЯЛЬНІСТЬ § 3. Сутність людської діяльності Чим активність людини відрізняється від активності інших істот? Чи може людина жити, нічого не роблячи? Що спонукає людину діяти? Розвиток суспільства – результат діяльності

Людина і світ – Юрій М. Ф. – РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ ДІЯЛЬНІСТЬ § 3. Сутність людської діяльності Чим активність людини відрізняється від активності інших істот? Чи може людина жити, нічого не роблячи? Що спонукає людину діяти? Розвиток суспільства – результат діяльності

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 3. Сутність людської діяльності

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ ДІЯЛЬНІСТЬ § 3. Сутність людської діяльності Чим активність людини відрізняється від активності інших істот? Чи може людина жити, нічого не роблячи? Що спонукає людину діяти? Розвиток суспільства – результат діяльності

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ І ПОВЕДІНКА ТВАРИН

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ ДІЯЛЬНІСТЬ § 3. Сутність людської діяльності Чим активність людини відрізняється від активності інших істот? Чи може людина жити, нічого не роблячи? Що спонукає людину діяти? Розвиток суспільства – результат діяльності

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ

У структурі діяльності необхідно насамперед розрізняти суб’єкт і об’єкт діяльності. Суб’єкт – той, хто здійснює діяльність, об’єкт – це те, на що вона спрямована. Наприклад, хлібороб (суб’єкт діяльності) впливає на землю і вирощувані на

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЩО СПОНУКАЄ ЛЮДЕЙ ДО ДІЯЛЬНОСТІ

Намагаючись пояснити діяльність людей, їхні вчинки, мислителі різних епох давали різні відповіді на питання про те, що ж рухає цими діями, а отже, розвитком суспільства. Одні з них пояснювали розвиток суспільства впливом географічного середовища.

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 4. Різноманіття діяльності

Діяльність людей розгортається в різних сферах життя суспільства, її спрямованість, зміст, засоби нескінченно різноманітні. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ Існують різні класифікації видів діяльності. Насамперед відзначимо поділ діяльності на практичну і духовну. Практична діяльність спрямована на перетворення

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність людей розгортається в різних сферах життя суспільства, її спрямованість, зміст, засоби нескінченно різноманітні. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ Існують різні класифікації видів діяльності. Насамперед відзначимо поділ діяльності на практичну і духовну. Практична діяльність спрямована на перетворення

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність людей розгортається в різних сферах життя суспільства, її спрямованість, зміст, засоби нескінченно різноманітні. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ Існують різні класифікації видів діяльності. Насамперед відзначимо поділ діяльності на практичну і духовну. Практична діяльність спрямована на перетворення

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На перший погляд, між грою і працею немає нічого спільного. Праця – за цим словом так і чується: важко, труднощі, які необхідно переборювати. А слово “гра” викликає асоціації з чимось приємним, легким, захоплюючим. Однак

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ГРА

На перший погляд, між грою і працею немає нічого спільного. Праця – за цим словом так і чується: важко, труднощі, які необхідно переборювати. А слово “гра” викликає асоціації з чимось приємним, легким, захоплюючим. Однак

Людина і світ – Юрій М. Ф. – НАВЧАННЯ

Серед основних видів діяльності психологи поряд із грою і працею наливають навчання. Здавалося 6, цей вид діяльності вам добре відомий. Подумайте чи не так це? Перевірте на власному досвіді. Займаючись будь-якою діяльністю людина чомусь

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 5. Діяльність і спілкування

Що зближує і що відрізняє спілкування і комунікацію? Які функції спілкування? У чому полягає різноманіття світу спілкування? Яке значення спілкування в діяльності людини? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ: Структура діяльності, потреби. СПІЛКУВАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИ СПІЛКУВАННЯ

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СПІЛКУВАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ?

Що зближує і що відрізняє спілкування і комунікацію? Які функції спілкування? У чому полягає різноманіття світу спілкування? Яке значення спілкування в діяльності людини? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ: Структура діяльності, потреби. СПІЛКУВАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИ СПІЛКУВАННЯ

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СВІТ СПІЛКУВАННЯ

Що зближує і що відрізняє спілкування і комунікацію? Які функції спілкування? У чому полягає різноманіття світу спілкування? Яке значення спілкування в діяльності людини? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ: Структура діяльності, потреби. СПІЛКУВАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИ СПІЛКУВАННЯ

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СПІЛКУВАННЯ І КОМУНІКАЦІЯ

Що зближує і що відрізняє спілкування і комунікацію? Які функції спілкування? У чому полягає різноманіття світу спілкування? Яке значення спілкування в діяльності людини? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ: Структура діяльності, потреби. СПІЛКУВАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИ СПІЛКУВАННЯ

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ДІАЛОГ

Обмін думками може відбуватися як у формі діалогу, так і у формі обміну монологами чи репліками. Яка різниця? Що дає спілкуванню діалог? Словник визначає діалог як розмову між двома і більше особами. Чи будь-яка

Людина і світ – Юрій М. Ф. – БАГАТСТВО СВІТУ СПІЛКУВАННЯ

Обмін думками може відбуватися як у формі діалогу, так і у формі обміну монологами чи репліками. Яка різниця? Що дає спілкуванню діалог? Словник визначає діалог як розмову між двома і більше особами. Чи будь-яка

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

На закінчення знову звернемося до назви даного параграфа і питання про співвідношення діяльності і спілкування. Кожна з позначених у дискусії з цього питання точок зору може бути зіставлена з функціями спілкування. Функції, у свою

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 6. Соціальні норми і поведінка з відхиленням від них

Чи слушно, що діяльність кожної людини контролюється суспільством? Добре це чи погано? Чи існують правила поведінки для всіх? Яка людина може стати злочинцем? Чим небезпечний алкоголь і наркотики? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ: Суспільство як система,

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СОЦІАЛЬНІ НОРМИ

Чи слушно, що діяльність кожної людини контролюється суспільством? Добре це чи погано? Чи існують правила поведінки для всіх? Яка людина може стати злочинцем? Чим небезпечний алкоголь і наркотики? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ: Суспільство як система,

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Соціальні норми складають один з елементів механізму регуляції відносин індивіда і суспільства, що називається соціальним контролем. Вище вже говорилося про те, що суспільство є складною системою, яка включає в себе безліч різних елементів. Цілеспрямований

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ПОВЕДІНКА, ЩО ВІДХИЛЯЄТЬСЯ ВІД НОРМ

Далеко не завжди поведінка людей відповідає соціальним нормам. Навпаки, в багатьох випадках відбувається їхнє недотримання, порушення. Поведінка, яка не узгоджується з нормами, не відповідає тому, чого чекає від людини суспільство, називається поведінкою, що відхиляється.

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЗЛОЧИННІСТЬ

Злочинність – найнебезпечніший прояв поведінки, що відхиляється, яка наносить найбільший збиток суспільству. Слово “злочинність” похідне від слова “злочин”, що в українській мові завжди означало “беззаконня”, “злодіяння”. Злочин – це зазіхаюче на правопорядок суспільно небезпечне

Людина і світ – Юрій М. Ф. – АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ

Алкоголізм і наркоманія – види поведінки, що відхиляються, певною мірою пов’язані зі злочинністю. Чимала частина злочинних діянь (злочини проти особистості, хуліганство тощо) відбувається в стані алкогольного сп’яніння. Наркомани в пошуках засобів для покупки наркотиків

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 7. Право в системі соціальних норм

Чому право – це “моральний мінімум”? У чому основний зміст права: забороняти чи дозволяти карати? Чому закон суворий, але в законах порятунок? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПОНЯТТЯ: Соціальні відносини, соціальні норми, соціальний контроль, соціальні інститути. Право

Людина і світ – Юрій М. Ф. – МОРАЛЬ І ПРАВО

Чому право – це “моральний мінімум”? У чому основний зміст права: забороняти чи дозволяти карати? Чому закон суворий, але в законах порятунок? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПОНЯТТЯ: Соціальні відносини, соціальні норми, соціальний контроль, соціальні інститути. Право

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СИСТЕМА ПРАВА

Будь-яка система відповідно до теорії є цілісною сукупністю взаємозалежних елементів (частин). Питання про систему – це питання про внутрішній лад і функціонування об’єкта. Отже, при вивченні системи права ми зачепимо його внутрішню будову елементів

Людина і світ – Юрій М. Ф. – РОЗДІЛ 2. ПІЗНАННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 8. Світ і форми його існування Що таке світ? Як проявляється співвідношення матеріального і ідеального? Які форми руху? Що таке закон? Чому простір і час є загальними формами існування світу? ПОНЯТТЯ СВІТУ Поняття

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 8. Світ і форми його існування

§ 8. Світ і форми його існування Що таке світ? Як проявляється співвідношення матеріального і ідеального? Які форми руху? Що таке закон? Чому простір і час є загальними формами існування світу? ПОНЯТТЯ СВІТУ Поняття

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ПОНЯТТЯ СВІТУ

§ 8. Світ і форми його існування Що таке світ? Як проявляється співвідношення матеріального і ідеального? Які форми руху? Що таке закон? Чому простір і час є загальними формами існування світу? ПОНЯТТЯ СВІТУ Поняття

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО СВІТ

§ 8. Світ і форми його існування Що таке світ? Як проявляється співвідношення матеріального і ідеального? Які форми руху? Що таке закон? Чому простір і час є загальними формами існування світу? ПОНЯТТЯ СВІТУ Поняття

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ПОНЯТТЯ МАТЕРІЇ. СПІВВІДНОШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО Й ІДЕАЛЬНОГО

Уявлення про матерію, її будову, основні властивості історично змінювалися. Першу концепцію матерії можна назвати субстратною. Виникла вона ще в античні часи. Багато її ідей без суттєвих змін проіснували до кінця XIX ст. Згідно з

Людина і світ – Юрій М. Ф. – РУХ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ СПОСІБ ІСНУВАННЯ СВІТУ. ФОРМИ РУХУ. РУХ І СПОКІЙ

Уявлення про рух, його сутність, джерела, а також про статус щодо буття світу, існування матерії історично змінювалися. Починаючи з античності і майже до кінця XVIII – початку XIX ст., рух пояснювали механічно, тобто як

Людина і світ – Юрій М. Ф. – РУХ І РОЗВИТОК

Засвоїм змістом поняття “рух” більш загальне, ніж поняття “розвиток”. Розвиток – це такий рух (взаємодія), під час якого відбувається не просто зміна вже існуючих властивостей, стану якоїсь системи, а виникають нові властивості, нова якість

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЗАКОНОМІРНЕ І ВИПАДКОВЕ У РОЗВИТКУ СВІТУ. ПОНЯТТЯ ЗАКОНУ

Засвоїм змістом поняття “рух” більш загальне, ніж поняття “розвиток”. Розвиток – це такий рух (взаємодія), під час якого відбувається не просто зміна вже існуючих властивостей, стану якоїсь системи, а виникають нові властивості, нова якість

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ПРОСТІР І ЧАС ЯК ЗАГАЛЬНІ ФОРМИ ІСНУВАННЯ СВІТУ

Буття світу розкривається через уявлення про простір і час, їхню сутність і співвідношення. У філософії з опорою на природничонаукові знання формувалося декілька концепцій простору і часу. Традиційно серед них виділяють дві – абсолютну й

Людина і світ – Юрій М. Ф. – § 9. Пізнавальна діяльність людини

Як ми набуваємо знання? Людина – суб’єкт чи об’єкт пізнання? Чим сприйняття предмета відрізняється від уявлення про нього? Що нам дає здатність до абстрактного мислення? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ: Об’єкт і суб’єкт діяльності, творча діяльність.

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ПОНЯТТЯ СВІДОМОСТІ

Як ми набуваємо знання? Людина – суб’єкт чи об’єкт пізнання? Чим сприйняття предмета відрізняється від уявлення про нього? Що нам дає здатність до абстрактного мислення? КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ: Об’єкт і суб’єкт діяльності, творча діяльність.