Людина і світ – Юрій М. Ф. – СОЦІАЛЬНІ НОРМИ

Чи слушно, що діяльність кожної людини контролюється суспільством? Добре це чи погано? Чи існують правила поведінки для всіх? Яка людина може стати злочинцем? Чим небезпечний алкоголь і наркотики?

КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ:

Суспільство як система, соціальні інститути.

У далекій давнині складалися уявлення про норми життя, про схвалювану і погану поведінку. Міфологія давала членам племені загальні уявлення про належне і заборонене (наприклад, заборонялося убивство членів даного клану, людожерство тощо). Порушники піддавалися суворим карам (побиттю, вигнанню з клану, страті).

Надалі виникли уявлення про божественне походження правил людської поведінки. Дотримання цих правил підтримував страх перед покаранням – при житті або неминуче після смерті – за їхнє порушення, за ті чи інші вчинки.

В античних державах (Греція, Рим) позначалася чітка межа між схвалюваною поведінкою, що відповідала справедливим нормам, і поведінкою, що відхилялася від цих норм. У наш час діяльність людей, їхня поведінка і відносини регулюються безліччю існуючих у суспільстві норм.

СОЦІАЛЬНІ НОРМИ

Слово “норма” латинського походження й означає буквально: керівний початок, правило, зразок. Норми виробляє суспільство, соціальні групи, що входять у нього. За допомогою норм до людей пред’являються вимоги, якими потрібно задовольняти їхню поведінку. Соціальні норми направляють поведінку, дозволяють її контролювати, регулювати й оцінювати. Вони орієнтують людину в питаннях: що варто робити? Що можна робити? Чого робити не можна? Як потрібно поводитися? Як поводитися не слід? Що в діяльності людей прийнятно? Що небажано? За допомогою норм функціонування людей, груп, усього суспільства набуває упорядкованого характеру. У цих нормах люди бачать еталони, моделі, стандарти належної поведінки. Сприймаючи їх і дотримуючись їх, людина включається в систему суспільних відносин, одержує можливість нормально взаємодіяти з іншими людьми, з різними організаціями, із суспільством у цілому.

Можна виділити кілька різновидів існуючих норм. Це насамперед звичаї і традиції, у яких закріплюються звичні зразки поведінки (наприклад, весільні чи похоронні обряди, побутові свята тощо). Вони стають органічною частиною способу життя людей і підтримуються силою суспільного авторитету.

Далі правові норми. Вони закріплюються в законах, що видаються державою, які чітко описують межі поведінки і покарання за їхнє порушення. Дотримання правових норм забезпечується силою держави.

Потім моральні норми. На відміну від права, мораль несе в основному оцінювальне навантаження (добре – погано, благородно – підло, справедливо – несправедливо). Дотримання моральних правил забезпечується авторитетом колективної свідомості, їхнє порушення зустрічає суспільний осуд.

Існують ще і естетичні норми. Вони закріплюють уявлення про прекрасне і потворне не тільки в художній творчості, але й у поведінці людей, у виробництві і побуті. Вони виявляються в судженнях про те, наприклад, що людина ” прожила життя гарно”, що така, наприклад, “поводиться погано”. Негативні оцінки в цьому випадку сполучаються з моральним осудом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – СОЦІАЛЬНІ НОРМИ