Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання № 1

Розв’язання:

1) Обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами без ПДВ:

За виробом А: (120+1700-100) – 250 – 1,1 = 473 000 (грн);

За виробом Б: (170 + 2000 -80) – 290 – 1,17 = 709 137 (грн);

За виробом В: (250 + 3000-190) – 350 – 1,15 = 1 231 650 (грн);

473 000 + 709 137 +1 231650 = 2 413 787 (грн).

2) Обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами з ПДВ:

2 413 787 – 1,2 = 2 896 544 (грн).

Завдання № 2

Розв’язання:

1) Валовий дохід:

1200 – 690 – 90 – 420 (тис. грн).

2) Чистий дохід:

420 – 90 = 330 (тис. грн).

Завдання № З

Розв’язання:

1) Величина грошових надходжень:

12 600 + 35 +19 – 20 = 12 634 (тис. грн).

2) Загальний дохід підприємства:

(12 600 – 12 600 – 0,1667) + 35 +19 – 20 = 10 534 (тис. грн).

3) Чистий дохід:

10 534 – 6000 -1700 = 2834 (тис. грн).

4) Прибуток від реалізації продукції:

12 600 -12 600 – 0,1667 – 8200 = 2300 (тис. грн).

5) Рентабельність реалізованої продукції: 2300 : 8200 – 100 % = 28 %.

Завдання № 4

Розв’язання:

1) Оптова ціна виробу: 380 + 80 = 460 (грн).

2) Відпускна ціна виробу з акцизним збором без ПДВ: 460 – 1,12 = 552 (грн).

3) Сума акцизного збору для сплати в бюджет: 460 – 0,12 = 55,2 (грн).

4) Вільна відпускна ціна виробу з ПДВ: 552 – 1,2 = 662,4 (грн).

5) Виручка від реалізації товару: 662,4 – 700 = 463 680 (грн).

6) Рентабельність виробу: 80 – 380-100% =21%.

Тема 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

Завдання № 1

Розв’язання:

1) Сума ПДВ у складі виручки від реалізації:

1860 – 0,1667 = 310 (тис. грн).

2) Прибуток від реалізації продукції:

1860 – 1100 – 310 = 450 (тис. грн).

3) Балансовий прибуток:

459 + 85 + 54 – 18 – 16 = 555 (тис. грн).

4) Чистий прибуток:

555 – 200 – 16 = 355 (тис. грн).

5) Відрахування від чистого прибутку:

– на виплату засновникам 355 – 0,25 – 89 (тис. грн);

– в резервний фонд 355 – 0,15 = 53 (тис. грн);

– інше використання 355 – 0,6 = 213 (тис. грн).

6) Рентабельність реалізованої продукції:

355 – 1100 – 100 % = 32,3 %.

Завдання № 2

Розв’язання:

1) Вартість реалізованої продукції:

1200 + 150 – 85 = 1265 (тис. грн).

2) Прибуток від реалізації товарної продукції:

1265 – 940 = 325 (тис. грн).

3) Прибуток від реалізації обладнання:

45 – 30 = 15 (тис. грн).

4) Прибуток від позареалізаційних операцій:

18 – 14 = 4 (тис. грн).

5) Балансовий прибуток:

325 + 15 + 4 ” 344 (тис. грн).

6) Загальна рентабельність:

344 : (850 + 280) = 30,4 %.

Завдання № З

Розв’язання:

І спосіб

1) Витрати на 1 грн продукції, що реалізується у звітному періоді:

260: 320 = 0,81 (грн).

2) Витрати на 1 грн продукції, що реалізується у плановому періоді:

0,81-0,4 = 0,77 (грн).

3) Собівартість продукції, що буде реалізована у плановому періоді:

365 – 0,77 = 281 (тис. грн).

4) Прибуток від реалізації продукції в плановому періоді:

365 – 281 – 84 (тис. грн).

ІІ спосіб

1) Витрати на 1 грн продукції, що планується до реалізації:

0,81-0,4 = 0,77 (грн).

2) Прибуток на 1 грн продукції, що планується до реалізації:

1-0,77 = 0,23 (грн).

3) Прибуток від реалізації у плановому періоді:

365 – 0,23 = 84 (тис. грн).

Завдання № 4

Розв’язання:

У базисному році:

1) Прибуток від реалізації:

– з виробу А (0,8 – 0,6) – 850 = 170 (тис. грн);

– з виробу Б (0,75 – 0,69) – 1240 – 74,4 (тис. грн).

2) Загальний прибуток від реалізації:

170 + 74,4 = 244,4 (тис. грн).

3) Середньорічна вартість основних виробничих фондів:

1100 + 380 = 1480 (тис. грн).

4) Загальна рентабельність:

244,4 :1480 – 100 % = 16,5 %.

У звітному році:

5) Економія:

– з виробу А (0,6 – 0,59) – 850 = 8,5 (тис. грн);

– з виробу Б (0,69 – 0,67) – 1240 = 24,8 (тис. грн).

6) Середньорічна вартість основних виробничих фондів:

1100 + 90 – 7:12 – 50 – 3:12 = 1100 + 52,5 -12,5 = 1140 (тис. грн).

7) Загальний прибуток з урахуванням економії:

244,4 + 8,5 + 24,8 = 277,7 (тис. грн).

8) Рентабельність загальна (балансова):

277,7 : (1140 + 380) – 100 % = 18,3 %.

9) Приріст прибутку (рентабельності):

18,3 -16,5 =1,8%.

Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання № 1

Розв’язання:

1) Визначення суми оподаткованого прибутку:

250 + 30 + 14 – 25 – 170 – 39 = 60 (тис. грн).

2) Сума податку на прибуток:

60 – 0,25 = 15 (тис. грн).

Завдання № 2

Розв’язання:

1) Вільна відпускна піна виробу з акцизним збором:

200 – 1,1 =220 (грн).

2) Сума акцизного збору для сплати в бюджет:

200 – 0,1 = 20 (грн).

3) Податок на додану вартість:

220 – 0,2 = 44 (грн).

4) Виручка від реалізації підакцизного виробу з ПДВ:

220 + 44,0 = 266 (грн).

5) Рентабельність виробу:

30:170 -100% = 17,6%.

Завдання № З

Розв’язання:

1) Вартість товару з митними та комісійними зборами:

520 + 54 = 574 (грн).

2) Сума ввізного мита:

574 – 0,2 = 114,8 (грн).

3) Сума акцизного збору для сплати в бюджет:

(574 + 114,8) – 0,12 = 82,6(грн).

4) Митна вартість з податками і зборами:

574 + 114,8 + 82,6 = 771,4 (грн).

Завдання № 4

Розв’язання:

1) Фонд оплати праці становить:

120 + 80 = 200 (тис. грн).

2) Збір на обов’язкове соціальне страхування (2,9 %):

200 – 0,029 = 5,8 (тис. грн).

3) Відрахування на страхування у зв’язку з безробіттям (1,6 %):

200 – 0,016 = 3,2 (тис. грн).

4) Відрахування до Державного пенсійного фонду (32,3 %):

200 – 0,323 = 64,6 (тис. грн).

Завдання № 5

Розв’язання:

1) Сума збору за використання водних ресурсів:

– в межах ліміту:

8,5 -2000= 17 000 (коп.) = 170 (грн);

– понад лімітом:

(3650 – 2000) – 8,5 – 5 = 70 125 (коп.) – 701,25 (грн).

2) Загальна сума збору становить:

170 + 701,25 = 871,25 (грн).

Завдання № 6

Розв’язання:

1) Собівартість продукції становить:

540 + 310 = 850 (тис. грн).

2) Прибуток становить:

850 – 0,18 = 153 (тис. грн).

3) Ціна продукції (без ПДВ):

850 + 153 =1003 (тис. грн).

4) ПДВ (податкове зобов’язання):

1003 – 0,2 = 200,6 (тис. грн).

5) Вільна відпускна ціна продукції (з ПДВ):

1003 + 200,6 = 1203,6 (тис. грн).

6) ПДВ (податковий кредит): 540 – 0,1667 = 90 (тис. грн).

7) Сума ПДВ, що має сплатити підприємство до бюджету:

200,6 – 90 = 110,6 (тис. грн).

Тема 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Завдання № 1

Розв’язання:

У базисному році:

1) Прибуток від реалізації продукції;

490 – 0,24 = 117,6 (тис. грн).

2) Вартість реалізованої продукції:

490 + 117,6 = 607,6 (тис. грн).

3) Кількість оборотів (Ко):

607,6: 12 = 51 (об.).

4) Тривалість одного обороту (Од):

360: 51 = 7 (днів).

5) Коефіцієнт ефективності (Ке):

117,6: 12 = 9,8.

У звітному році:

6) Прибуток від реалізації з урахуванням збільшення:

117,6 -1,12 = 131,7 (тис. грн).

7) Собівартість реалізованої продукції становить:

490 -1,1 = 539 (тис. грн).

8) Вартість реалізованої продукції:

539 + 131,7 = 670,7 (тис. грн).

9) Кількість оборотів (Ко):

670,7:12 = 55,9 (об.).

10) Тривалість одного обороту (Од):

360: 55,9 = 6,4 (днів).

11) Коефіцієнт ефективності (Ке):

131,7:12 = 11.

12) Величина скорочення тривалості одного обороту у звітному році порівняно з базисним:

7 -6,4 = 0,6 (днів).

Завдання № 2

Розв’язання:

1) Витрати на сировину і матеріали в IV кварталі базисного року становили:

350 – 0,3 = 105 (тис. грн).

2) Одноденні витрати в IV кварталі базисного року становлять:

105 : 90= 1,17 (тис. грн).

3) Норматив оборотних коштів з сировини і матеріалів у базисному році:

1,17 – 28 = 32,76 (тис. грн).

4) Норма запасу оборотних коштів у плановому році з урахуванням змін:

28-2 = 26 (днів).

5) Одноденні витрати оборотних коштів у плановому році з урахуванням змін:

1,17 + 1,5 = 2,67 (тис. грн).

6) Норматив оборотних коштів із сировини та матеріалів у плановому році:

2,67 – 26 = 69,42 (тис. грн).

7) Приріст нормативу оборотних коштів:

69,42 – 32,76 = 33,4 (тис грн).

Завдання № З

Розв’язання:

1) Сума одноразових витрат на виробництво виробу становить:

480 – 0,75 = 360 (грн).

2) Сума наступних витрат, які включаються у собівартість продукції:

480 – 360 = 120 (тис. грн).

3) Коефіцієнт зростання витрат дорівнює:

(360 + 0,5 – 120): 480 = 0,88.

4) Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві становить:

16 – 25 – 0,88 = 352 (тис. грн).

Завдання № 4

Розв’язання:

1) Виробничий норматив оборотних коштів на початок року становив:

5300 – 750 = 4550 (тис. грн).

2) Виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік становить;

4550 – 108 % : 100 % = 4914 (тис. грн).

3) Невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік становить:

750 – 104 % : 100 % = 780 (тис. грн).

4) Загальний норматив оборотних коштів на плановий рік становить:

4914 + 780 = 5694 (тис. грн).

5) Очікувана сума вивільнення з обігу оборотних коштів у зв’язку з прискоренням їх обертання:

5694 – 2 % : 100 % = 113,9 (тис. грн).

6) Норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення їх обертання:

5694 -113,9 = 5580,1 (тис. грн).

7) Приріст нормативу оборотних коштів у плановому році становить:

5580,1 – 5300 – 280,1 (тис. грн).

Завдання № 5

Розв’язання:

1) Одноденні витрати на валову продукцію у плановому році:

5720: 90 = 63,6 (тис. грн).

2) Одноденні витрати на товарну продукцію у плановому році:

5850: 90 = 65 (тис. грн).

3) Норматив оборотних коштів з незавершеного виробництва у плановому році:

63,6 – 8 = 508,8 (тис. грн).

4) Норматив оборотних коштів з готової продукції у плановому році:

65- 6 = 390 (тис. грн).

5) Норматив з сировини й основних матеріалів у плановому році:

180 : 90 – 16 = 32 (тис. грн).

6) Норматив з допоміжних матеріалів у плановому році:

270 : 90 – 7 = 21 (тис. грн).

7) Загальний норматив оборотних коштів у плановому році:

508,8 + 390 + 32 + 21 + 430 =1381,8 (тис. грн).

8) Приріст нормативу власних оборотних коштів становить:

1381,8 – 1120 = 261,8 (тис. грн).

Тема 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання № 1

Розв’язання:

1) Розрахуємо дисконт, який підприємство сплачує банку:

350 – 90 – 10 % : 365 – 100 % = 8,650 (тис. грн).

2) Банк виплатить підприємству номінальну вартість векселя за мінусом дисконту:

350 – 8,650 = 341,350 (тис. грн).

3) Для укладення договору про облік векселів підприємство подає банку такі документи:

– заяву;

– оригінал векселя, що пропонується для дисконтування;

– дві ксерокопії векселя;

– копії засновницьких документів фірми – власника векселя;

– баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період;

– довідку про операції за основним поточним рахунком;

– документ, що підтверджує товарний характер векселя.

Завдання № 2

Розв’язання:

1) Ліквідні кошти для розрахунку коефіцієнта покриття:

70 + 140,5 + 54 = 264,5 (тис. грн).

2) Ліквідні кошти для розрахунку коефіцієнта ліквідності:

70 +140,5 = 210,5 (тис. грн).

3) Зобов’язання, що підлягають погашенню:

123 + 34,5 = 157,5 (тис. грн).

4) Коефіцієнт покриття балансу:

264,5 :157,5 = 1,68 (норма 2).

Б) Коефіцієнт ліквідності:

210,5 :157,5 = 1,3 (при нормі не менше 0,5).

Коефіцієнт ліквідності балансу хороший, отже, є можливість надання фірмі кредиту на закупівлю сировини і матеріалів.

Завдання № З

Розв’язання:

1) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кз. л.):

4750: (380+1280) = 2,8.

2) Коефіцієнт термінової ліквідності (Кт. л.):

(1532 + 2100) : (380 + 1280) = 2,2.

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс. л.):

1532:1660 = 0,9.

4) Коефіцієнт платоспроможності (Кпл):

3100:2460 -1,3.

Тема 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Завдання № 1

Розв’язання:

1) Середньорічна вартість основних фондів становить:

9 + 1 – 7:12 – 0,5 – 2 :12 = 9,5 (млн грн).

2) Вартість чистої продукції становить:

10 – (1-0,7) = 3(млн грн).

3) Фондовіддача:

За валовою продукцією

10:9,5 = 1,05;

За чистою продукцією

3 : 9,5 = 0,3.

4) Фондомісткість:

9,5:10 = 0,95.

5) Фондоозброєність:

9,5 ; 250 = 0,038 (мли грн).

Завдання № 2

Розв’язання:

1) Вартість основних виробничих фондів на кінець року:

159 + 28 – 15 = 172 (тис. грн).

2) Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів (Кр. в.):

(172-31,8): 190 = 0,73.

Завдання № З

Розв’язання:

1) Вартість основних виробничих фондів на кінець року:

4000 + 50 – 28 = 4022 (тис. грн).

2) Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів (Коп):

50:4022 = 0,012.

3) Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів (Квиб):

28:4000 = 0,007.

4) Коефіцієнт приросту основних виробничих фондів (Кпр):

(50 -28): 4022 = 0,005.

Завдання № 4

Розв’язання:

1) Вартість основних фондів 1 групи на 01.09 поточного року:

15 200 + 180 = 15 380 (тис. грн).

2) Сума амортизаційних відрахувань на IV квартал поточного року становить:

(15 380 – 180) – 2 % : 100 % = 304 (тис. грн).

Завдання № 5

Розв’язання:

1) Визначаємо коефіцієнт індексації (Кі):

(112,3 – 10 %): 100 % = 1,023.

2) Балансова вартість основних фондів:

Гр. І: 670,3 + 42,5 -12,0 – 6,6 = 694,2(тис. грн);

Гр. II: 160,0 + 18,4 – 5,6 – 10,7 = 162,1 (тис. грн);

Гр. Ш: 321,2+ 67,1-22,6-10,3 = 355,4 (тис. грн).

3) Балансова вартість основних фондів з урахуванням індексації:

Гр. І: 694,2- 1,023 = 710,2 (тис грн);

Гр. П: 162,1 – 1,023 = 165,8 (тис. грн);

Гр III: 355,4-1,023 = 363,6 (тис. грн).

4) Загальна балансова вартість основних фондів з урахуванням

Індексації:

710,2 + 165,8 + 363,6 = 1239,6 (тис. грн).

5) Сума амортизаційних відрахувань на І квартал запланованого року:

– для Ігр. ОФ(2%):

710,2 – 2 % : 100 % – 14,2 (тис. грн);

– дляІІ гр. ОФ(10%):

165,8 – 10 % : 100 % = 16,58 (тис. грн);

– для III гр. ОФ(6%):

363,6 – 6 % : 100 % – 21,8 (тис. грн).

6) Загальна сума амортизаційних відрахувань на І квартал запланованого року:

14,2 + 16,58 + 21,8 = 52,58 (тис. грн).

Тема 9. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання № 1

Розв’язання:

До показників ліквідності належать: коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття); коефіцієнт термінової ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності.

1) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кз. л.):

4500 : 2300 = 1,96 (норма Кз. л > 2).

Дуже високий показник (Кз. л > 3; 4) може свідчити про неефективне використання оборотних коштів.

2) Коефіцієнт термінової ліквідності (Кт. л):

(2200 + 1020 + 80): 2300 =1,4 (при нормі Кт. л ≥ 1).

Розрахований коефіцієнт свідчить, що короткострокові зобов’язання забезпечені і можуть бути швидко сплачені.

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс. л):

(1020 + 80): 2300 = 0,48 (при нормі Кабс. л ≥ 0,5).

4) Коефіцієнт платоспроможності (Kпл):

3750 : (1560 + 2300) = 0,96 (при нормі Kпл ≥ 1).

Отже, фінансовий стан підприємства достатньо стійкий, підприємство кредитоспроможне.

Завдання № 2

Розв’язання:

1) Коефіцієнт забезпечення боргів (коефіцієнт платоспроможності):

540 : (340 + 280) = 0,9 (нормою вважаються Кз. б ≥ 1).

Отже, власний капітал покриває борги підприємства на 90 %.

Завдання № З

Розв’язання:

1) Згрупуємо загальну суму оборотних засобів за даними балансу:

800 + 300 + 1500 + 250 + 300 + 450 = 3600 (тис. грн).

2) Коефіцієнт автономії оборотних коштів (Ка):

(5165 – 3900): 3600 = 0,3.

Значення коефіцієнта нижче 0,1 характеризує неплатоспроможність підприємства. В цьому випадку коефіцієнт показує достатньо стійкий фінансовий стан підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ