Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Максимальний виробничий запас Розраховується за формулою:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Як визначається норматив на запасні частини та інструмент?

Норматив на запасні частини та інструмент для ремонту визначається множенням фактичних витрат певного виду запасних частин або інструменту у базовому періоді на індекс виробничої програми та індекс зниження частки витрат ресурсів у розрахунковому періоді:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Івп – індекс виробничої програми у розрахунковому (плановому) періоді;

ІВр – індекс зниження частки витрат певного ресурсу у розрахунковому (плановому) періоді.

У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Загальні принципи нормування оборотних коштів у МШП зображені нарис. 5.4.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Як визначається норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві?

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається за формулою:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Де ВС – виробнича собівартість продукції, випущеної за певний період, грн;

ТЦ – тривалість виробничого циклу, днів; Дп – кількість днів у відповідному періоді; – коефіцієнт наростання витрат;

Або

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Де ТПСД – середньодобовий випуск товарної продукції за її виробничою собівартістю.

Коефіцієнт наростання витрат визначається за формулою:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Де ВП – первісні витрати (одноразово зроблені на початку виробничого циклу);

ВР – решта витрат, що були здійснені до закінчення виробництва продукції.

Первісні витрати та решта витрат, що були здійснені при виготовлені продукції, становлять виробничу собівартість.

Як визначається норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів?

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів розраховується виходячи із залишків коштів на початок періоду і суми витрат, які будуть здійснені в плановому періоді за вирахуванням суми майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції. Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів розраховуються за формулою:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Де ВПоч – залишок витрат на початок планового періоду, грн;

Вдл – витрати, які будуть здійснені у плановому періоді, грн;

Впогпл – витрати, які будуть погашені за рахунок собівартості у плановому періоді, грн.
Як розраховується норматив оборотних коштів у залишках готової продукції?

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції визначається як добуток середньоденного випуску продукції (за виробничою собівартістю) на норму запасу готової продукції на складі в днях:

НГп = ПСд х НЗ, (5.14)

Де ПСд – середньоденний випуск продукції, грн.;

НЗ – норма запасу готової продукції на складі, днів.

Що таке оборотність оборотних коштів?

Оборотність характеризує швидкість обороту оборотних коштів і показує ефективність їх використання. Прискорення оборотності оборотних коштів зумовлює збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства та вивільнення частини коштів, а значить створенню додаткових резервів для розширення виробництва.

Які показники характеризують ефективність використання оборотних коштів?

Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів) – розраховується шляхом ділення вартості реалізованої продукції за діючими цінами за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період. Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період, і розраховується за формулою:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Де РП – вартість реалізованої продукції;

ОК – середній залишок оборотних коштів.

Середній залишок оборотних коштів розраховується за формулою середньої хронологічної:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Тривалість одного обороту (швидкість обороту) Оборотних коштів визначається як співвідношення кількості днів у розрахунковому періоді і коефіцієнта оборотності за той же період:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Де Д – кількість днів у періоді.

Рентабельність оборотних активів Характеризує економічну ефективність використання оборотних коштів:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?

Де ПРп – прибуток від реалізації продукції.

Абсолютне вивільнення оборотних коштів Відображає пряме зменшення залишків оборотних коштів порівняно з їхнім нормативом або із залишками попереднього періоду.

Відносне вивільнення оборотних коштів Відображає стабільність оборотних коштів при зростанні обсягів реалізації продукції або зростання залишків оборотних коштів при випереджаючих темпах зростання обсягів реалізованої продукції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягає суть загальних принципів нормування оборотних коштів у МШП?