Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – ПЕРЕДМОВА

Фінанси підприємств є не тільки складовою фінансової системи, а й її основою. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому. Підприємства в Україні не так давно стали фінансово незалежними. Відсутність певного

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Фінанси підприємств є не тільки складовою фінансової системи, а й її основою. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому. Підприємства в Україні не так давно стали фінансово незалежними. Відсутність певного

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 1.1. Поняття і сутність фінансів підприємств

Фінанси підприємств є не тільки складовою фінансової системи, а й її основою. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому. Підприємства в Україні не так давно стали фінансово незалежними. Відсутність певного

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 1.2. Функції фінансів підприємств

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються і виражають свою сутність через такі функції: 1) Формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності; 2) розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення поточної виробничої

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 1.3. Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються і виражають свою сутність через такі функції: 1) Формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності; 2) розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення поточної виробничої

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 1.4. Основи організації фінансів підприємств

Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автоматично, а за допомогою цілеспрямованої їх організації. Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи, способи формування та використання ресурсів, контроль за їх кругообігом для досягнення економічних цілей згідно з

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Принципи сучасної організації фінансів підприємств

Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автоматично, а за допомогою цілеспрямованої їх організації. Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи, способи формування та використання ресурсів, контроль за їх кругообігом для досягнення економічних цілей згідно з

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 1.5. Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах

В організаційній та управлінській роботі підприємств особливе місце займає фінансова діяльність. Фінансова діяльність – це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Фінансове прогнозування та планування

В організаційній та управлінській роботі підприємств особливе місце займає фінансова діяльність. Фінансова діяльність – це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Види фінансового контролю

В організаційній та управлінській роботі підприємств особливе місце займає фінансова діяльність. Фінансова діяльність – це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Форми фінансового контролю

В організаційній та управлінській роботі підприємств особливе місце займає фінансова діяльність. Фінансова діяльність – це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Методи фінансового контролю

В організаційній та управлінській роботі підприємств особливе місце займає фінансова діяльність. Фінансова діяльність – це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це практична

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 1.6. Управління фінансами підприємств

Управління в економіці – це свідоме спрямування економічних і соціальних процесів па досягнення збалансованості, пропорційності й оптимальності. Світовий досвід переконує, що в основі успіхів прогресу завжди лежать безпосередні економічні інтереси людини, дисципліна і порядок,

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Сутність і значення грошових розрахунків, принципи організації розрахунків підприємств. Готівкові і безготівкові розрахунки У процесі виробничої діяльності підприємство, з одного боку, безперервно купує сировину, матеріали, паливо, товари тощо, а з іншого – безперервно

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 2.1. Сутність і значення грошових розрахунків, принципи організації розрахунків підприємств. Готівкові і безготівкові розрахунки

2.1. Сутність і значення грошових розрахунків, принципи організації розрахунків підприємств. Готівкові і безготівкові розрахунки У процесі виробничої діяльності підприємство, з одного боку, безперервно купує сировину, матеріали, паливо, товари тощо, а з іншого – безперервно

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Принципи організації безготівкових розрахунків

2.1. Сутність і значення грошових розрахунків, принципи організації розрахунків підприємств. Готівкові і безготівкові розрахунки У процесі виробничої діяльності підприємство, з одного боку, безперервно купує сировину, матеріали, паливо, товари тощо, а з іншого – безперервно

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 2.2. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття

Передумовою існування різних форм розрахунків є можливість відкриття та ведення операцій за рахунками юридичних і фізичних осіб в установах банків. Суб’єкти господарської діяльності – учасники безготівкових розрахунків – за власним розсудом обирають банківську установу.

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 2.3. Форми безготівкових розрахунків

Підприємства використовують (залежно від форми розрахункового документа) такі форми безготівкових розрахунків: – платіжні доручення; – платіжні вимоги-доручення; – чеки; – акредитиви; – векселі; – інкасові доручення (розпорядження). Платіжне доручення – це письмове доручення власника

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 2.4. Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків

Касові операції на підприємстві пов’язані як з прийняттям, так і з видачею готівки. Порядок ведення касових операцій регламентується НБУ та поширюється на всі підприємства незалежно від форм власності, виду діяльності, а також на фізичних

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 2.5. Розрахунково-платіжна дисципліна

Розрахункова дисципліна передбачає зобов’язання суб’єктів господарювання щодо дотримання встановлених правил проведення розрахункових операцій. Вона базується на виконанні основних принципів розрахунків. Платіжна дисципліна передбачає здійснення підприємствами платежів за фінансовими зобов’язаннями в повному обсязі та у

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств Найважливішою стороною діяльності підприємства є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасного виконання зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання,

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 3.1. Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств

3.1. Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств Найважливішою стороною діяльності підприємства є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасного виконання зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання,

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Внутрішні надходження

3.1. Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств Найважливішою стороною діяльності підприємства є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасного виконання зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання,

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Зовнішні надходження

3.1. Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств Найважливішою стороною діяльності підприємства є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасного виконання зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання,

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 3.2. Доходи (виручка) від реалізації продукції

Важливим фактором розвитку будь-якого підприємства є грошові надходження, що перевищують платежі підприємства. Від наявності або відсутності коштів буде зрештою залежати можливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан. Основним джерелом грошових надходжень на підприємство

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності

Важливим напрямком фінансової діяльності підприємства за ринкової економіки є раціональне використання вільних фінансових ресурсів, пошук ефективних напрямків інвестування коштів, які даватимуть підприємству додатковий прибуток. Прибуткове інвестування грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку. Підприємства отримують

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Тема 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

4.1. Економічний зміст прибутку та його склад Прибуток – найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, і зрештою свідчить про рівень і якість виробленої продукції, стан продуктивності

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 4.1. Економічний зміст прибутку та його склад

4.1. Економічний зміст прибутку та його склад Прибуток – найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, і зрештою свідчить про рівень і якість виробленої продукції, стан продуктивності

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 4.2. Прибуток від реалізації продукції

На відміну від виручки, надходження якої на розрахунковий рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (місяць, квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку. Реально формування прибутку на підприємстві відбувається

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Методи розрахунку прибутку від реалізації

На відміну від виручки, надходження якої на розрахунковий рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (місяць, квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку. Реально формування прибутку на підприємстві відбувається

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 4.3. Розподіл і використання чистого прибутку

Об’єктом розподілу є прибуток підприємства. Під його розподілом розуміють направлення прибутку в бюджет і використання на підприємстві та за його межами. Законодавчо розподіл прибутку регулюється в тій його частині, яка надходить до бюджетів різних

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 4.4. Сутність і методи обчислення рентабельності

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами. Таке порівняння, тобто співвідношення прибутку з понесеними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність (Р). Рентабельність означає прибутковість або дохідність

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

5.1. Система оподаткування підприємств, її функції та призначення Складність сучасної податкової системи-її висока динамічність, яка потребує постійної уваги бухгалтерських та фінансових служб підприємства, що несуть основну відповідальність за фінансові результати діяльності будь-якого комерційного підприємства.

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 5.1. Система оподаткування підприємств, її функції та призначення

5.1. Система оподаткування підприємств, її функції та призначення Складність сучасної податкової системи-її висока динамічність, яка потребує постійної уваги бухгалтерських та фінансових служб підприємства, що несуть основну відповідальність за фінансові результати діяльності будь-якого комерційного підприємства.

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 5.2. Непрямі податки та особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств

В Україні використовуються три види непрямих податків: – акцизний збір (специфічний акциз); – податок на додану вартість (універсальний акциз); – ввізне (імпортне) мито. Непрямі податки включають у ціну товарів, що реалізуються, робіт, що виконуються,

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 5.3. Акцизний збір

В Україні використовуються три види непрямих податків: – акцизний збір (специфічний акциз); – податок на додану вартість (універсальний акциз); – ввізне (імпортне) мито. Непрямі податки включають у ціну товарів, що реалізуються, робіт, що виконуються,

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 5.4. Податок на додану вартість

Податок на додану вартість є непрямим податком, виконує фіскальну функцію та справляє значний вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання та на їхній фінансовий стан. Платниками ПДВ є суб’єкти господарської діяльності (юридичні особи) і громадяни

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 5.5. Податок на прибуток підприємств

Згідно з Законом “Про внесення змін в Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (1997 р.) обчислення оподатковуваного прибутку здійснюється виключенням із суми скоригованого валового доходу валових витрат виробництва й обігу, а також нарахованих амортизаційних

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Ставки оподаткування прибутку

Згідно з Законом “Про внесення змін в Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (1997 р.) обчислення оподатковуваного прибутку здійснюється виключенням із суми скоригованого валового доходу валових витрат виробництва й обігу, а також нарахованих амортизаційних

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Строки сплати податку

Згідно з Законом “Про внесення змін в Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (1997 р.) обчислення оподатковуваного прибутку здійснюється виключенням із суми скоригованого валового доходу валових витрат виробництва й обігу, а також нарахованих амортизаційних

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 5.6. Платежі за ресурси

Виробнича діяльність суб’єктів господарювання пов’язана з залученням значних матеріальних ресурсів. Ефективність їх використання безпосередньо впливає на результати господарської діяльності підприємств. З метою ефективного використання ресурсів, що є в розпорядженні або у власності суб’єктів господарювання,

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 5.7. Відрахування в цільові державні фонди

Відрахування у цільові державні фонди, приклади яких подано нарис 5.3,5.4, сьогодні становлять значні за обсягом суми коштів, що суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність підприємств. Цей вплив виявляється: Рис. 5.3. Збір на обов’язкове державне пенсійне

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 5.8. Місцеві податки і збори

Відрахування у цільові державні фонди, приклади яких подано нарис 5.3,5.4, сьогодні становлять значні за обсягом суми коштів, що суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність підприємств. Цей вплив виявляється: Рис. 5.3. Збір на обов’язкове державне пенсійне

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Тема 6. ОБОРОТНІ КОШТИ

6.1. Сутність оборотних коштів та їх організація Для здійснення власної фінансово-господарської діяльності підприємство повинне мати у своєму розпорядженні відповідні виробничі фонди. За характером своєї участі у процесі виробництва вони поділяються на основні і оборотні.

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 6.1. Сутність оборотних коштів та їх організація

6.1. Сутність оборотних коштів та їх організація Для здійснення власної фінансово-господарської діяльності підприємство повинне мати у своєму розпорядженні відповідні виробничі фонди. За характером своєї участі у процесі виробництва вони поділяються на основні і оборотні.

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 6.2. Необхідність і методи обчислення оборотних коштів. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунок

Організація оборотних активів на підприємстві включає визначення потреби в оборотних активах, їх складу, структури, джерел їх формування та регулювання, управління використанням оборотних активів. Принципи організації оборотних активів на підприємстві такі: – формування оборотних активів

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Метод прямого розрахунку

Організація оборотних активів на підприємстві включає визначення потреби в оборотних активах, їх складу, структури, джерел їх формування та регулювання, управління використанням оборотних активів. Принципи організації оборотних активів на підприємстві такі: – формування оборотних активів

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Значення нормування оборотних коштів

Значення нормування оборотних коштів: 1) правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва; 2) нормування оборотних коштів дає змогу їх ефективного використання; 3) від правильно встановленого нормативу оборотних коштів залежить виконання

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – Економічний метод

Значення нормування оборотних коштів: 1) правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва; 2) нормування оборотних коштів дає змогу їх ефективного використання; 3) від правильно встановленого нормативу оборотних коштів залежить виконання

Фінанси підприємств – Aзаренкова Г. М. – 6.3. Джерела формування оборотних коштів

Джерела формування оборотних активів значною мірою визначають ефективність їх використання. Встановлення оптимального співвідношення між власними і залученими джерелами, зумовленого специфічними особливостями кругообігу капіталу на тому чи іншому підприємстві, є важливим завданням системи управління. Достатній