Фінанси – Лондар С. Л

Фінанси – Лондар С. Л. – ВСТУП

Сфера фінансів з усіма притаманними їй явищами і процесами має тісний зв’язок із явищами і процесами, які відбуваються у реальній економіці, і є практично симетричним відображенням останньої. Мобільність фінансової сфери є головним аргументом для

Фінанси – Лондар С. Л. – Розділ 1. Сутність фінансів, їх функції та роль у суспільстві

1.1. Становлення фінансів. Фінанси як наука Термін “фінанси” з’явився орієнтовно у XIII столітті. Він пов’язується із середньовічним латинським терміном “finansia”, що в буквальному перекладі означає обов’язкову сплату грошей громадянином своєму правителю (князю, королю, монарху

Фінанси – Лондар С. Л. – 1.1. Становлення фінансів. Фінанси як наука

1.1. Становлення фінансів. Фінанси як наука Термін “фінанси” з’явився орієнтовно у XIII столітті. Він пов’язується із середньовічним латинським терміном “finansia”, що в буквальному перекладі означає обов’язкову сплату грошей громадянином своєму правителю (князю, королю, монарху

Фінанси – Лондар С. Л. – 1.2. Сутність фінансів

Фінанси є однією з найбільш важливих, складних та суперечливих економічних категорій. Правильне розуміння сутності цієї категорії є дуже важливим. Воно дозволяє формувати фінансову сферу та здійснювати фінансове управління адекватно до рівня розвитку національної та

Фінанси – Лондар С. Л. – 1.3. Функції фінансів

Усвідомлення об’єктивних функцій фінансів мас важливе значення для правильної організації фінансової діяльності, як на рівні держави, так і на мікроекономічному рівні. На сьогодні питання про функції фінансів залишається актуальним, оскільки в сучасній економічній літературі

Фінанси – Лондар С. Л. – 1.4. Роль фінансів у суспільстві

Роль фінансів у економічному житті сучасного суспільства важко переоцінити. Фінанси: – Забезпечують кругообіг матеріальних ресурсів, товарів послуг і тим самим неперервність процесу відтворення виробництва та життєдіяльності суспільства як на макро-, так і на мікрорівні.

Фінанси – Лондар С. Л. – Розділ 2. Фінансова система

2.1. Функції фінансової системи Широко під системою розуміють організовану сукупність, утворену із скінченого числа взаємопов’язаних елементів, які, внаслідок взаємодії, дають більший ефект впливу, ніж сума впливів кожного з окремих елементів. Прикладом системи є будь-яке

Фінанси – Лондар С. Л. – 2.1. Функції фінансової системи

2.1. Функції фінансової системи Широко під системою розуміють організовану сукупність, утворену із скінченого числа взаємопов’язаних елементів, які, внаслідок взаємодії, дають більший ефект впливу, ніж сума впливів кожного з окремих елементів. Прикладом системи є будь-яке

Фінанси – Лондар С. Л. – 2.2. Структура фінансової системи

Діяльність фінансової системи з функціональними властивостями, названими у попередньому підрозділі, забезпечується фінансовими інститутами, що забезпечують адекватне економічним умовам використання фінансових інструментів, правильну організацію роботи фінансового ринку, і функціонують у визначеному правовому полі. У різних

Фінанси – Лондар С. Л. – Фінансові інститути

Діяльність фінансової системи з функціональними властивостями, названими у попередньому підрозділі, забезпечується фінансовими інститутами, що забезпечують адекватне економічним умовам використання фінансових інструментів, правильну організацію роботи фінансового ринку, і функціонують у визначеному правовому полі. У різних

Фінанси – Лондар С. Л. – Фінансовий ринок

Діяльність фінансової системи з функціональними властивостями, названими у попередньому підрозділі, забезпечується фінансовими інститутами, що забезпечують адекватне економічним умовам використання фінансових інструментів, правильну організацію роботи фінансового ринку, і функціонують у визначеному правовому полі. У різних

Фінанси – Лондар С. Л. – Фінансові Інструменти

Діяльність фінансової системи з функціональними властивостями, названими у попередньому підрозділі, забезпечується фінансовими інститутами, що забезпечують адекватне економічним умовам використання фінансових інструментів, правильну організацію роботи фінансового ринку, і функціонують у визначеному правовому полі. У різних

Фінанси – Лондар С. Л. – 2.3. Найважливіші державні фінансові інститути з регулювання та управління фінансовою системою

До найважливіших фінансових інститутів-регуляторів у будь-якій країні відносять центральні органи влади, що визначають бюджетне регулювання і монетарне регулювання. В Україні регулювання бюджетної сфери покладено на Міністерство фінансів України, а монетарне регулювання покладено на Національний

Фінанси – Лондар С. Л. – Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

3.1. Фінансова політика як складова частина економічної і соціальної політики держави Широко термін “політика” означає цілеспрямовану діяльність держави в соціальному середовищі на досягнення визначеної мети, більш вузько – визначену програму, напрямок такої діяльності. В

Фінанси – Лондар С. Л. – 3.1. Фінансова політика як складова частина економічної і соціальної політики держави

3.1. Фінансова політика як складова частина економічної і соціальної політики держави Широко термін “політика” означає цілеспрямовану діяльність держави в соціальному середовищі на досягнення визначеної мети, більш вузько – визначену програму, напрямок такої діяльності. В

Фінанси – Лондар С. Л. – 3.2. Види фінансової політики, її стратегія і тактика

Фінансова політика розглядається в контексті її складових: бюджетної, податкової, бюджетно-податкової, грошово-кредитної, валютної, страхової, інвестиційної, інноваційної, амортизаційної. Бюджетна політика – це напрямок діяльності, що реалізується через визначений комплекс заходів і спрямований на раціональну та ефективну

Фінанси – Лондар С. Л. – 3.3. Сутність фінансового механізму

В фінансовій літературі термін “фінансовий механізм” використовують досить часто, але трактування його економічної сутності науковцями є різними. Г. Г. Кірейцев розглядає це поняття у контексті діяльності підприємницьких структур, він зазначає, що фінансовий механізм –

Фінанси – Лондар С. Л. – 3.4. Складові елементи фінансового механізму

В фінансовій літературі термін “фінансовий механізм” використовують досить часто, але трактування його економічної сутності науковцями є різними. Г. Г. Кірейцев розглядає це поняття у контексті діяльності підприємницьких структур, він зазначає, що фінансовий механізм –

Фінанси – Лондар С. Л. – 3.5. Забезпечення функціонування фінансового механізму в Україні

Забезпечення функціонування фінансового механізму на рівні держави здійснюють фінансові органи та інститути: 1. Органи, що обслуговують сферу бюджету держави: – Міністерство фінансів України,* – Державне казначейство України; – Контрольно-ревізійна служба України; – Державна податкова

Фінанси – Лондар С. Л. – Розділ 4. Фінанси підприємств

4.1. Сутність фінансів підприємств, їх функції Фінанси підприємств забезпечують діяльність сфери суспільного виробництва, яке створює матеріальні блага та послуги, формує валовий внутрішній продукт і національний дохід суспільства, а також, завдяки оподаткуванню, формує основну частину

Фінанси – Лондар С. Л. – 4.1. Сутність фінансів підприємств, їх функції

4.1. Сутність фінансів підприємств, їх функції Фінанси підприємств забезпечують діяльність сфери суспільного виробництва, яке створює матеріальні блага та послуги, формує валовий внутрішній продукт і національний дохід суспільства, а також, завдяки оподаткуванню, формує основну частину

Фінанси – Лондар С. Л. – 4.2. Фінансові ресурси підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів

Загалом під терміном “ресурс” розуміють засоби, які, після певних перетворень і застосування, дозволяють отримати бажаний результат. Широко “фінансові ресурси” – це кошти, які можуть бути спрямовані на виконання визначених завдань відповідно до певного плану,

Фінанси – Лондар С. Л. – 4.3. Управління фінансами підприємств. Організація фінансової роботи на підприємстві

Ефективне управління фінансами підприємства передбачає таку організацію роботи фінансових служб, яка дає змогу правильно використовувати власні фінансові ресурси, залучати додаткові фінансові ресурси на най вигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції

Фінанси – Лондар С. Л. – 4.4. Доходи суб’єктів господарювання. Витрати підприємства, їх класифікація

Суб’єкт підприємницької діяльності здійснює, як правило, декілька видів виробничо-господарської діяльності, його метою є отримання прибутку. Результативність такої діяльності залежить від співвідношення отримуваних доходів та розміру зроблених витрат. У законодавстві України, яке регулює господарську діяльність

Фінанси – Лондар С. Л. – 4.5. Фінансові результати та фінансові показники

Фінансовий результат – це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період. Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток, збільшення якого означає примноження фінансових ресурсів

Фінанси – Лондар С. Л. – Розділ 5. Фінанси домогосподарств

5.1. Економічна сутність фінансів домогосподарств Домогосподарства с важливою складовою національної економіки, а фінанси домогосподарств є невід’ємною складовою фінансової системи. З одного боку, домогосподарства постачають фінансові ресурси на фінансовий ринок. Таке постачання реалізується, перш за

Фінанси – Лондар С. Л. – 5.1. Економічна сутність фінансів домогосподарств

5.1. Економічна сутність фінансів домогосподарств Домогосподарства с важливою складовою національної економіки, а фінанси домогосподарств є невід’ємною складовою фінансової системи. З одного боку, домогосподарства постачають фінансові ресурси на фінансовий ринок. Таке постачання реалізується, перш за

Фінанси – Лондар С. Л. – 5.2. Фінансове планування домогосподарств

Життєдіяльність членів будь-якого домогосподарства постійно супроводжується прийняттям важливих фінансових рішень. Особливу роль у формуванні фінансових ресурсів домогосподарств відіграють їх власні доходи. Формуються вони з різних джерел, на основі особистої праці та майна. Всі доходи

Фінанси – Лондар С. Л. – 5.3. Пенсійне забезпечення

Пенсійне забезпечення є дуже важливою складовою державної політики соціального захисту населення. Фінансування відповідних програм здійснюється за рахунок перерахування частини доходів членів домогосподарств на рахунки Пенсійного фонду. При досягненні пенсійного віку (в Україні 55 років

Фінанси – Лондар С. Л. – 5.4. Фінансування програм підтримання здоров’я

Важливим завданням домогосподарств є підтримання та захист здоров’я їх членів. В першу чергу це пов’язано із тим, що домогосподарства постачають на ринок ресурсів робочу силу і отримують за це кошти у вигляді заробітної плати,

Фінанси – Лондар С. Л. – 5.5. Вирішення житлової проблеми

Ще одним важливим завданням, яке перманентно вирішують домогосподарства, е забезпечення членів домогосподарства житлом. Це може бути здійснено шляхом побудови, купівлі, отримання житла через участь у житлових програмах підприємств, держави. Все більше це завдання реалізується

Фінанси – Лондар С. Л. – 5.6. Фінансування програм здобуття вищої освіти

Домогосподарства бажають постачати на ринок ресурсів висококваліфіковану робочу силу, яка є високооплачуваною. Для досягнення цієї мети домогосподарства фінансують отримання освіти своїми членами, зокрема їх навчання у вищих навчальних закладах. Згідно з Конституцією України держава

Фінанси – Лондар С. Л. – Розділ 6. Державні фінанси: їх роль і структура. Бюджет та бюджетна система

6.1. Державні фінанси та їх структура В умовах розвиненої ринкової економіки в кругопотоці коштів, які напрямлені протилежно до потоків матеріальних процесів, є потоки, які спрямовуються через державні структури. Саме на основі цих потоків формуються

Фінанси – Лондар С. Л. – 6.1. Державні фінанси та їх структура

6.1. Державні фінанси та їх структура В умовах розвиненої ринкової економіки в кругопотоці коштів, які напрямлені протилежно до потоків матеріальних процесів, є потоки, які спрямовуються через державні структури. Саме на основі цих потоків формуються

Фінанси – Лондар С. Л. – 6.2. Економічна сутність та методи мобілізації державних доходів. Характеристика державних цільових фондів

Державні доходи – це сукупність грошових коштів, що використовуються державою для виконання нею функцій та завдань, передбачених конституцією. Основним джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт (новостворена суспільна вартість), частину якого вона і використовує.

Фінанси – Лондар С. Л. – 6.3. Державні видатки, їх сутність та класифікація

Державні видатки – це обсяг коштів, що витрачається державою в процесі виконання ЇЇ функцій. Відповідно до рівня розміщення державних видатків їх поділяють на централізовані та децентралізовані. З урахуванням впливу державних видатків на процеси розширеного

Фінанси – Лондар С. Л. – 6.4. Бюджетна система України та бюджетний устрій

Бюджетна система – це сукупність усіх бюджетів, які формуються і діють на території певної країни згідно з її бюджетним устроєм. Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура і взаємозв’язок

Фінанси – Лондар С. Л. – 6.5. Бюджетний процес та його учасники

Бюджетний процес – це регламентований законом порядок складання, розгляду та затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України. У бюджетному процесі України

Фінанси – Лондар С. Л. – Затвердження бюджету

Не пізніше ніж через п’ять днів після подання Кабінетом Міністрів проект закону про Державний бюджет України до Верховної Ради міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України. За результатами обговорення проекту

Фінанси – Лондар С. Л. – Міжнародний досвід виконання бюджету

Важливим аспектом міжнародного досвіду виконання бюджету касовим методом є управління залишками єдиного казначейського рахунку або його еквівалента. Для управління державними фінансами України на сьогодні дуже важливим є створення методології управління касовими залишками єдиного казначейського

Фінанси – Лондар С. Л. – Розділ 7. Доходи і видатки державного бюджету

7.1. Державний бюджет України. Бюджетна класифікація Державний бюджет України – важлива складова державних фінансів. За допомогою державного бюджету здійснюється акумуляція фінансових ресурсів і їх використання для виконання функцій держави, які закладені в Конституції України

Фінанси – Лондар С. Л. – 7.1. Державний бюджет України. Бюджетна класифікація

7.1. Державний бюджет України. Бюджетна класифікація Державний бюджет України – важлива складова державних фінансів. За допомогою державного бюджету здійснюється акумуляція фінансових ресурсів і їх використання для виконання функцій держави, які закладені в Конституції України

Фінанси – Лондар С. Л. – 7.2. Склад і структура доходів Державного бюджету України

Склад доходів державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законами України про Державний бюджет на відповідний рік. Групування доходів державного бюджету за різними класифікаційними ознаками представлено в таблиці 7.1. Таблиця 7.1 Групування доходів державного

Фінанси – Лондар С. Л. – 7.3. Склад і структура видатків Державного бюджету України

Видатки бюджету відіграють визначальну роль у процесах трансформаційної перебудови економіки держави та забезпечують фінансування соціальної сфери, різних галузей народного господарства, сприяють розвитку міжнародних відносин та визначають пріоритетні напрями фінансової політики. Структура видатків Державного бюджету

Фінанси – Лондар С. Л. – 7.4. Регулювання бюджетних відносин

В 1992-2000 роках процес формування місцевих бюджетів регулювався Законом України “Про бюджетну систему”, який визначав, що структура місцевих бюджетів відповідає схемі адміністративного розподілу держави. Головним принципом формування міжбюджетних трансфертів було покриття різниці між плановими

Фінанси – Лондар С. Л. – Розділ 8 Податки і податкова система

8.1. Історія розвитку податків Будь-якій державі для виконання своїх функцій необхідні фінансові ресурси. Основним джерелом таких ресурсів є кошти, які держава збирає з фізичних і юридичних осіб у вигляді податків. В понятті “податок” міститься

Фінанси – Лондар С. Л. – 8.1. Історія розвитку податків

8.1. Історія розвитку податків Будь-якій державі для виконання своїх функцій необхідні фінансові ресурси. Основним джерелом таких ресурсів є кошти, які держава збирає з фізичних і юридичних осіб у вигляді податків. В понятті “податок” міститься

Фінанси – Лондар С. Л. – 8.2. Економічна сутність та функції податків

Основним джерелом формування фінансових ресурсів для існування держави і виконання нею своїх функцій є податки, отримувані від фізичних і юридичних осіб, суб’єктів економічного життя. Податкові надходження є основою доходну” частини державного бюджету, і водночас

Фінанси – Лондар С. Л. – 8.3. Класифікація податків

Еволюція податкових відносин держави і платників податків відібрала тільки ті податки, податкові платежі, збори, які є відносно простими і дешевими для адміністрування, дозволяють однозначно визначити розмір податку, можуть наповнити доходну частину бюджету. На сьогодні

Фінанси – Лондар С. Л. – 8.4. Фактори, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету

До факторів, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету, відносять макроекономічні чинники: розмір ВВП, який створюється країною, структура платіжного балансу, рівень інфляції, рівень зайнятості населення, платоспроможність населення, нормативно-правове поле законодавчої бази. Крім цього,