Фінанси – Лондар С. Л. – 6.5. Бюджетний процес та його учасники

Бюджетний процес – це регламентований законом порядок складання, розгляду та затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України.

У бюджетному процесі України бере участь велика кількість науково-дослідних фінансових та економічних установ, провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, органи державної влади, політичні партії тощо.

Учасники бюджетного процесу визначені Бюджетним кодексом, де передбачені їх функції, повноваження та відповідальність. Основними учасниками бюджетного процесу в Україні є:

1. Президент України:

– підписує Закон України Про Державний бюджет України на бюджетний рік;

– у разі незгоди із Законом України Про Державний бюджет, прийнятий Верховною радою, накладає вето;

– вносить в установленому чинним законодавством порядку зміни та доповнення до державного бюджету.

2. Верховна Рада України:

– розробляє пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

– приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики;

– розглядає проект бюджету в трьох читаннях;

– схвалює Закон України про Державний бюджет України;

– розглядає та приймає рішення щодо звіту про виконання Закону про Державний бюджет України.

3. Рахункова палата:

– здійснює зовнішній контроль та аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ у частині контролю за використанням коштів Державного бюджету;

– готує співдоповідь, з якою виступає Голова Рахункової палати, – про виконання Державного бюджету.

4. Кабінет Міністрів України:

– подає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

– розробляє проект Закону про Державний бюджет;

– забезпечує виконання Державного бюджету України та подає річний звіт про його виконання Верховній раді.

5. Міністерство фінансів:

– погоджує єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов’язань;

– розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів та проводить їх аналіз;

– подає проект Закону про Державний бюджет України на розгляд Кабінету Міністрів України та доопрацьовує його після першого та другого читання;

– здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу;

– Міністерство в особі Міністра фінансів затверджує та контролює розпис, за яким виконується Державний бюджет України.

– здійснює прогнозування та аналіз доходів протягом поточного бюджетного року; Забезпечує опублікування проекту Закону про Державний бюджет, даних про

Виконання Закону по кварталах і за підсумками року, показників зведеного бюджету, іншої відкритої інформації про виконання Державного бюджету.

6. Державне казначейство:

– здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

– здійснює операції з коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів;

– веде бухгалтерський облік та складає звітність про виконання Державного та місцевих бюджетів.

7. Розпорядники бюджетних коштів:

– на підставі плану своєї діяльності розробляють проекти кошторису та бюджетні запити і подають їх Міністерству фінансів чи місцевому фінансовому органові;

– головні розпорядники затверджують кошториси розпорядників нижчого рівня та контролюють хід виконання кошторисів.

Розглядають такі складові бюджетного процесу:

– складання проекту бюджету;

– затвердження бюджету;

– виконання бюджету;

– складання, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету.

Фінанси   Лондар С. Л.   6.5. Бюджетний процес та його учасники

Рис. 6.2. Структурно-функціональна схема процесу підготовки та прийняття Закону про Державний Бюджет України

Складання проекту Закону про Державний бюджет України є процесом регламентованим через “Бюджетний кодекс України”, який паралельно здійснюється у трьох рівнях взаємодії: Кабінет Міністрів України – Верховна рада України; Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, НБУ – Кабінет Міністрів України; головні розпорядники бюджетних коштів, обласні державні адміністрації, Рада міністрів АРК, міські держадміністрації міст Києва та Севастополя (місцеві держадміністрації) – Міністерство фінансів України.

Підготовці Закону про Державний бюджет України передує прийняття Верховною радою України не пізніше 01.06 бюджетної резолюції – нормативного документа, який розроблений за участі Кабінету Міністрів України і окреслює пріоритети бюджетної політики держави на наступний бюджетний рік, а також основних засад грошово-кредитної політики до 01.04, які розроблені за участі Національного банку України.

Міністерство фінансів України, взаємодіючи з головними розпорядниками коштів держбюджету, до 08.06 здійснює підготовку щодо визначення граничних обсягів видатків та інструкції до бюджетних запитів, а до 08.07 – збір бюджетних запитів. До 10.07 Міністерство фінансів України, взаємодіючи з місцевими держадміністраціями, формує підготовку методики розрахунку доходів місцевих бюджетів та визначає обсяг трансфертів, а до 01.08 здійснює збір інформації для розрахунку міжбюджетних трансфертів. До 15.08 на основі вже отриманої інформації, Мінфіном визначаються показники зовнішніх запозичень, про які інформується Національний банк України, і формується проект Закону про Державний бюджет України. Проект Закону надається для ознайомлення в Кабінет міністрів України та Міністерство економіки України і до 15.09 у Верховну раду України. У Верховній раді України до 15.10 розглядаються пропозиції до проекту Закону до першого читання, до 03.11 розглядаються пропозиції до проекту Закону до другого читання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – 6.5. Бюджетний процес та його учасники