Банківське кредитування – Владичин У. В. – Короткі підсумки

1. Однією із важливих проблем сучасної банківської системи та економіки України є непогашення кредитної заборгованості позичальниками. Серед основних чинників, які можуть впливати на виникнення проблемної заборгованості банків, можна виділити: зовнішні чинники, які пов’язані із економічними, політичним, соціальним становищем у державі, та внутрішні чинники, пов’язані як з діяльністю позичальника, так і роботою банківської установи.

2. Для мінімізації ризиків неповернення банківських кредитів позичальниками банки повинні своєчасно відстежувати негативні зміни у діяльності позичальників та виявляти можливості виникнення проблемної заборгованості за кредитами. При цьому необхідно здійснювати аналіз як на рівні кожної окремої кредитної угоди, так і на рівні кредитного портфеля банку в цілому.

3. У банківській практиці можуть застосовуватися різноманітні методи управління проблемною заборгованістю. Серед заходів впливу на скорочення проблемної заборгованості можна виділити: встановлення та стягнення штрафних санкції з позичальників, санація, сек’юритизація кредитів, реструктуризація банківських активів тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Короткі підсумки