Банківське кредитування – Владичин У. В

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Передмова

Економічна наука поділяє кредитування на товарне і фінансове. Основними видами товарного кредиту с такі: товарний кредит із відстрочкою платежу за умовами контракту і товарний кредит з оформленням заборгованості векселем. Завдяки відстрочці платежу і вексельного

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 2.2. Класифікація банківських кредитів

У банківській практиці існують найрізноманітніші види кредитів, що надаються юридичним та фізичним особам. їх можна класифікувати за певними ознаками (рис. 2.2, див. с. 30-31): 1.3а цільовим спрямуванням кредит поділяють на: – виробничий – використовується

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 2.3. Етапи еволюції кредитної діяльності банків

Поділ праці, розвиток торгівлі і обміну – деякі з умов виникнення кредитування та появи банківських установ. Еволюція кредитної діяльності бере свій початок від найдавніших часів (Додаток 1). Так, у багатьох первісних народів активно використовувалися

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 2.4. Інституційно-правове регулювання банківського кредитування

Важливе значення у процесі здійснення кредитних операцій банківськими установами має інституційне, законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності банків. Головними інституціями, які регламентують порядок здійснення банківської кредитної діяльності в Україні, є: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів,

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 3. Механізми здійснення банківської кредитної діяльності

3.1. Джерела формування кредитних ресурсів банку Здійснювати операції з кредитування господарських суб’єктів і населення банки можуть лише за наявності відповідних кредитних ресурсів, які формуються у процесі діяльності банків. Банківські установи можуть позичати однин в

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 3.1. Джерела формування кредитних ресурсів банку

3.1. Джерела формування кредитних ресурсів банку Здійснювати операції з кредитування господарських суб’єктів і населення банки можуть лише за наявності відповідних кредитних ресурсів, які формуються у процесі діяльності банків. Банківські установи можуть позичати однин в

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 3.2. Принципи банківського кредитування

Одним із визначних елементів методологічної основи кредитної діяльності, суб’єктами якої є банківські установи, виступають принципи кредитування. Принципи банківського кредитування визначають найважливіші умови функціонування банківського кредиту і покликані стимулювати розвиток підприємств-позичальників, сприяти зміцненню грошового обігу

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 3.3. Кредитна політика банку

Правильна організація процесу банківського кредитування, розроблення ефективної і гнучкої системи управління кредитними операціями є основою фінансової стабільності і ринкової стійкості банківських установ. Забезпечувати управління кредитною діяльністю банку, ефективне використання його кредитного потенціалу, формування оптимального

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 3.4. Методи банківського кредитування

Банківські установи, з огляду на пріоритети грошово-кредитної політики, власні інтереси та потреби позичальників, можуть застосовувати різні методи кредитування, які визначають форму кредитного рахунка, порядок видачі та погашення кредиту, методи контролю за цільовим використанням кредиту

Банківське кредитування – Владичин У. В. – Тема 1. Предмет i метод дисципліни “банківське кредитування”

Економічна наука поділяє кредитування на товарне і фінансове. Основними видами товарного кредиту с такі: товарний кредит із відстрочкою платежу за умовами контракту і товарний кредит з оформленням заборгованості векселем. Завдяки відстрочці платежу і вексельного