Теорія фінансів – Федосов В. М. – Банки як головні фінансові інститути

В новій парадигмі особливо зазначається важливість банків – головних інститутів сучасної економіки. Дж. Стігліц зазначає, що нездатність зрозуміти ключові аспекти фінансових інститутів та їх нової ролі є головною причиною багатьох останніх невдач макроекономічної політики, у т. ч. рецесію 1991 року в США та жорсткі кризи у Східній Азії. До цих слів слід додати і жорстку світову фінансову кризу, що розпочалася у 2008 р. Під час розробки монетарної політики пропонуються першочергові заходи з підтримки банків як головних інститутів, що забезпечують пропозицію кредитів. З цією метою усі заходи регулювання повинні бути скоординовані, в іншому випадку вони можуть суперечити один одному і навіть паралізувати дію інших економічних та фінансових заходів.

Заходи регулювання повинні також відповідати мотивації банків. В деяких випадках пропозиції щодо забезпечення стандартного рівня достатності капіталу можуть завадити банкові, оскільки змушують його брати на себе підвищені зобов’язання за ризиками. Тому пропонується більш прийнятний метод. Так, зокрема, на основі теорії портфеля активів можна передбачити цілий ряд регулятивних заходів, що впливають як на стимули, так і на можливості надання кредитів. Особливо небезпечним є банкрутство банків. Це означає не просто витіснення з ринку кредитів неефективної фірми, але й втрату інформаційного та організаційного капіталу, що негативно впливають у подальшому на всю економіку.

Особливості відсоткових ставок. Відсоткова політика

Важливою проблемою, що розглядається в новій парадигмі, є рівень процентної ставки за користування кредитом. Відповідно до неокласичного підходу, процентна ставка встановлюється на рівні рівноваги попиту і пропозиції грошей та показує витрати невикористаних можливостей застосування грошей, що забезпечують розрахунки за трансакціями. Нова теорія звертає увагу на особливість банківської відсоткової ставки, яка відображає попит та пропозицію фондів, але ще враховує й ризики.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Теорія фінансів – Федосов В. М. – Банки як головні фінансові інститути