Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.23. Місце і роль правоохоронних органів у структурі державного апарату

В апараті держави особливе місце посідають органи держави спеціального призначення (контрольні й правоохоронні органи, місця позбавлення волі, збройні сили тощо). Серед органів спеціального призначення юридична наука особливу увагу приділяє правоохоронним органам.

Зазвичай у буквальному розумінні “правоохоронну діяльність” мають вести буквально всі – громадяни, юридичні особи, органи законодавчої, виконавчої, судової влади тощо. Але для переважної більшості суб’єктів суспільних відносин подібна діяльність не є основною. Головні їх завдання – вирішення питань економіки, культури, науки, обороноздатності тощо.

Правоохоронні органи – це державні органи, основною (спеціальною) функцією яких є забезпечення законності та охорона правопорядку, боротьба з правопорушеннями, охорона законних прав та інтересів громадян, юридичних осіб, суспільства і держави в цілому.

Характерними рисами правоохоронних органів є:

– здійснення ними зазначених вище функцій, які в сукупності називаються правоохоронною діяльністю;

– наявність у них для виконання зазначених функцій відповідних державно-владних повноважень, зокрема можливості видавати правові акти (в основному індивідуального характеру), обов’язкові для виконання тими, кому вони адресовані;

– можливість безпосередньо застосовувати різні заходи примусу (затримання особи, арешт, позбавлення волі тощо);

– перебування їх діяльності під особливим державним контролем і наглядом, здійснення її лише на основі закону і в установленому ним порядку.

Правоохоронну діяльність за своєю структурою можна поділити на:

– попередження виникнення умов і причин суспільно-небезпечного явища;

– припинення процесу його розвитку;

– ліквідацію його наслідків.

Правоохоронною діяльністю займаються органи прокуратури, органи внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи державного кордону, органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби та інші органи, які здійснюють правозастосовчі або правоохоронні функції.

Прокуратура – спеціальний орган державного управління, наділений правоохоронними й контрольно-наглядовими функціями.

На прокуратуру покладаються: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадян та держави в суді; нагляд за законністю ведення оперативно-розшукової діяльності, слідства, дізнання, виконання кримінальних покарань.

Служба безпеки – державний правоохоронний орган спеціального призначення. Його завдання – захист незалежності, конституційного ладу, територіальної цілісності та обороноздатності країни від розвідувально-підривної діяльності служб іноземних держав, а всередині країни – від підривної діяльності злочинних організацій та груп; боротьба з мафією та корупцією.

Органи внутрішніх справ – правоохоронні органи виконавчої влади, призначені для захисту економіки та навколишнього середовища від злочинних посягань, охорони законності й правопорядку в країні та захисту прав і свобод людини.

Основні завдання органів внутрішніх справ:

1) захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства й держави від протиправних посягань, охорона суспільного порядку та забезпечення громадянської безпеки;

2) боротьба зі злочинністю;

3) попередження злочинів, їх припинення, розкриття та розслідування, розшук осіб, що скоїли злочини, вжиття заходів щодо усунення причин і умов вчинення правопорушення;

4) забезпечення безпеки дорожнього руху;

5) охорона й захист державних об’єктів, майна всіх видів власності.

Органи державної податкової служби – органи виконавчої влади, до основних завдань яких належить: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислювання, повнотою і своечасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування.

Органи юстиції. – органи виконавчої влади, призначені для організації здійснення державної правової політики. Відповідно до законодавства вони наділені значними повноваженнями у сфері правоохоронної діяльності, хоча в цілому їх функції не зводяться до останньої, а також не забезпечуються можливістю застосування державного примусу. Основними завданнями органів юстиції є розробка проектів законів, їх зміна та доповнення; систематизація законодавства та підготовка пропозицій щодо його кодифікації; забезпечення організаційної діяльності судів; керівництво нотаріатом, судово-експертними установами, загальне керівництво РАЦСами та діяльністю державної виконавчої служби; організація правового навчання населення тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.23. Місце і роль правоохоронних органів у структурі державного апарату