Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна “Теорія держави і права” відповідно до галузевого стандарту підготовки фахівців з права є фундаментальним курсом, що обов’язково викладається у навчальних закладах України, які готують спеціалістів з вищою юридичною освітою. Підготовка фахівців-юристів полягає

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – ЧАСТИНА 1.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ

Навчальна дисципліна “Теорія держави і права” відповідно до галузевого стандарту підготовки фахівців з права є фундаментальним курсом, що обов’язково викладається у навчальних закладах України, які готують спеціалістів з вищою юридичною освітою. Підготовка фахівців-юристів полягає

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1.1. Предмет і функції теорії держави і права Кожна наука має свій предмет дослідження – явища та процеси реального світу, які вона вивчає, те, на що спрямоване наукове пізнання. Теорія держави і права є

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 1.1. Предмет і функції теорії держави і права

1.1. Предмет і функції теорії держави і права Кожна наука має свій предмет дослідження – явища та процеси реального світу, які вона вивчає, те, на що спрямоване наукове пізнання. Теорія держави і права є

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 1.2. Методи пізнання держави і права

1.1. Предмет і функції теорії держави і права Кожна наука має свій предмет дослідження – явища та процеси реального світу, які вона вивчає, те, на що спрямоване наукове пізнання. Теорія держави і права є

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 1.3. Місце та роль теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук

Держава і право – суспільні явища, які характеризуються багатогранністю, системністю, складноструктурністю, багатофункціональністю тощо. Тому вони е предметом вивчення багатьох юридичних і суспільних наук, кожна з яких має власні дослідні завдання, мету, підходи. Теорія держави

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – Розділ 2 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

2.1. Наукові концепції походження держави У сучасній юридичній науці е досить широке коло теорій, які пояснюють походження держави і права. Основні з них такі: 1. Теологічна (Фома Аквінський, Лебюфф), яка базується на ідеї божественного

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.1. Наукові концепції походження держави

2.1. Наукові концепції походження держави У сучасній юридичній науці е досить широке коло теорій, які пояснюють походження держави і права. Основні з них такі: 1. Теологічна (Фома Аквінський, Лебюфф), яка базується на ідеї божественного

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.2. Організація суспільної влади і соціальні норми первісного суспільства

На етапі первісного розвитку суспільства держави не було, тому цей період називають додержавним суспільством. Універсальною формою організації аграрних та інших ранніх суспільств, через яку пройшли всі народи світу, е община. Найбільш соціально організованою була

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.3. Загальні закономірності й різноманітність форм виникнення держави і права

На етапі первісного розвитку суспільства держави не було, тому цей період називають додержавним суспільством. Універсальною формою організації аграрних та інших ранніх суспільств, через яку пройшли всі народи світу, е община. Найбільш соціально організованою була

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.4. Ознаки держави і права, що відрізняють їх від влади та норм первісного суспільства

Держава як якісно нова організація влади суттєво відрізняється від організації первісної суспільної влади. Це виявляється у виникненні: – соціально неоднорідного, класово розшарованого суспільства, що має антагоністичні суперечності; – адміністративно-територіального розподілу населення, державна влада поширюється

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.5. Поняття і сутність держави

Держава як якісно нова організація влади суттєво відрізняється від організації первісної суспільної влади. Це виявляється у виникненні: – соціально неоднорідного, класово розшарованого суспільства, що має антагоністичні суперечності; – адміністративно-територіального розподілу населення, державна влада поширюється

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.6. Завдання та функції держави

Перед будь-якою державою постає більше чи менше коло завдань, для вирішення яких вона використовує свої економічні, ідеологічні та політичні сили, бюджет тощо. З усієї сукупності цих завдань можна виділити такі, що визначають її сутність,

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.7. Роль правоохоронних органів у здійсненні функцій держави

Перед будь-якою державою постає більше чи менше коло завдань, для вирішення яких вона використовує свої економічні, ідеологічні та політичні сили, бюджет тощо. З усієї сукупності цих завдань можна виділити такі, що визначають її сутність,

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.8. Типологія держав: підстави, різні підходи

Різноманітність держав, що мали місце в історії людства та існують нині, потребує їх певної впорядкованості, тобто класифікації за типами, які розглядають як взяті в сукупності найбільш загальні риси різних держав, систему їх найважливіших властивостей,

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.9. Поняття і структура форми держави

Форму держави визначають як порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в країні. Тому її структуру становлять три взаємопов’язаних елементи: форма державного правління, форма державно-територіального устрою та форма державно-правового (політичного) режиму. Форма державного правління

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.10. Форма державного правління та її різновиди

Форму держави визначають як порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в країні. Тому її структуру становлять три взаємопов’язаних елементи: форма державного правління, форма державно-територіального устрою та форма державно-правового (політичного) режиму. Форма державного правління

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.11. Форма державно-територіального устрою та її різновиди

Форма державно-територіального устрою показує; – з яких частин складається внутрішня структура держави; – яке становище цих частин і які взаємозв’язки їх органів; – як будуються відносини між центральними і місцевими державними органами; – в

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.12. Державно-правовий (політичний) режим та його різновиди

Основою для класифікації державно-правових (політичних) режимів, тобто способів та методів здійснення державної влади, є: – ступінь розвиненості політичної демократії; – реальний політико-правовий статус особи. З урахуванням цих критеріїв сучасні державно-правові (політичні) режими поділяються на

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.13. Поняття та елементи політичної системи суспільства

На певному етапі розвитку суспільства виникає політична система як одна із систем (поряд з економічними, соціальними, духовними), пов’язана з особливою формою діяльності людей – політикою. Поняття політична система суспільства пов’язане із подвійним його розумінням:

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.14. Місце держави в політичній системі суспільства

На певному етапі розвитку суспільства виникає політична система як одна із систем (поряд з економічними, соціальними, духовними), пов’язана з особливою формою діяльності людей – політикою. Поняття політична система суспільства пов’язане із подвійним його розумінням:

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.15. Самоврядування народу: поняття, принципи і форми здійснення

Вихідною точкою до розуміння демократії, що виступає об’єктивною закономірністю суспільного розвитку, є ідея народовладдя як одна із загальнолюдських цінностей. Ідейною основою народовладдя є концепція народного суверенітету, тобто верховенства влади народу, яка здійснюється в його

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.16. Основні форми демократії в Україні

Вихідною точкою до розуміння демократії, що виступає об’єктивною закономірністю суспільного розвитку, є ідея народовладдя як одна із загальнолюдських цінностей. Ідейною основою народовладдя є концепція народного суверенітету, тобто верховенства влади народу, яка здійснюється в його

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.17. Поняття та елементи державної влади, її співвідношення з політичною владою

Влада – здатність певного суб’єкта (індивіда, колективу, організації) підпорядковувати собі волю і поведінку іншого суб’єкта у своїх власних інтересах чи інтересах інших осіб. Влада як соціальна функція щодо нав’язування своєї волі іншим завжди була

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.18. Правові форми та методи здійснення державної влади

Влада – здатність певного суб’єкта (індивіда, колективу, організації) підпорядковувати собі волю і поведінку іншого суб’єкта у своїх власних інтересах чи інтересах інших осіб. Влада як соціальна функція щодо нав’язування своєї волі іншим завжди була

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.19. Поняття та структура механізму держави

Механізм держави найчастіше розуміють як систему всіх державних організацій, які здійснюють завдання та реалізують функції держави. Ознаки механізму держави: – існування системи взаємозв’язаних, взаємодіючих, ієрархічно підкорених органів, підприємств та установ; – наявність групи людей,

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.20. Принцип поділу державної влади та його реалізація в Україні

Механізм держави найчастіше розуміють як систему всіх державних організацій, які здійснюють завдання та реалізують функції держави. Ознаки механізму держави: – існування системи взаємозв’язаних, взаємодіючих, ієрархічно підкорених органів, підприємств та установ; – наявність групи людей,

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.21. Поняття та принципи діяльності державного апарату

Державний апарат – центральна частина механізму держави, юридично оформлена система всіх державних органів, які здійснюють управління суспільством, виконують завдання та функції держави. Державний апарат характеризується такими ознаками: – це структурно організована система державних органів,

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.22. Поняття та види органів держави

Державний апарат – центральна частина механізму держави, юридично оформлена система всіх державних органів, які здійснюють управління суспільством, виконують завдання та функції держави. Державний апарат характеризується такими ознаками: – це структурно організована система державних органів,

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.23. Місце і роль правоохоронних органів у структурі державного апарату

В апараті держави особливе місце посідають органи держави спеціального призначення (контрольні й правоохоронні органи, місця позбавлення волі, збройні сили тощо). Серед органів спеціального призначення юридична наука особливу увагу приділяє правоохоронним органам. Зазвичай у буквальному

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.24. Поняття правової держави та її характерні ознаки

Сучасна концепція правової держави може бути лише системою принципів (ознак), інститутів, що висловлюють демократичну ідею народного суверенітету. Суверенітет народу означає, що лише народ – єдине джерело всієї влади; лише він має невідчужуване право визначати

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.25. Поняття громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави

Сучасна концепція правової держави може бути лише системою принципів (ознак), інститутів, що висловлюють демократичну ідею народного суверенітету. Суверенітет народу означає, що лише народ – єдине джерело всієї влади; лише він має невідчужуване право визначати

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 2.26. Основні сучасні концепції держави

Сучасні концепції держави дуже різноманітні, що зумовлюється: – складністю соціальної структури сучасного суспільства; – історичними особливостями розвитку тих чи інших країн; – різноманітністю методологічних підходів до певної проблеми; – існуванням країн різного ступеня розвитку

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – Розділ 3 ТЕОРІЯ ПРАВА

3.1. Плюралізм підходів до праворозуміння Протягом всієї історії розвитку юридичної науки вчені та мислителі прагнули з’ясувати, що таке право, яка його природа і сутність. 3 цього приводу точаться гострі дискусії, результатом яких є багатоманітність

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.1. Плюралізм підходів до праворозуміння

3.1. Плюралізм підходів до праворозуміння Протягом всієї історії розвитку юридичної науки вчені та мислителі прагнули з’ясувати, що таке право, яка його природа і сутність. 3 цього приводу точаться гострі дискусії, результатом яких є багатоманітність

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.2. Поняття та сутність права

Проблема праворозуміння досить складна, адже у праві знаходять своє відображення дуже різноманітні відносини та інтереси людей, воно має різні форми вияву, прямо пов’язане з природою людини, її життєдіяльністю, безпосередньо впливає на поведінку людей, визначає

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.3. Принципи права: поняття, різновиди та роль у правовому регулюванні

Принципи права – це керівні ідеї, положення, провідні засади, що визначають зміст і спрямованість правового регулювання суспільних відносин. Систему принципів права становлять загальносоціальні та спеціально-соціальні (юридичні) принципи. Загальносоціальні принципи: – домінування загальнолюдських цінностей над

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.4. Цінність права в суспільному житті

Принципи права – це керівні ідеї, положення, провідні засади, що визначають зміст і спрямованість правового регулювання суспільних відносин. Систему принципів права становлять загальносоціальні та спеціально-соціальні (юридичні) принципи. Загальносоціальні принципи: – домінування загальнолюдських цінностей над

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.5. Право, політика, економіка: їх взаємозв’язок і взаємодія

Керівна та впливова за радянських часів позиція марксизму-ленінізму визначала, що політика є концентрованим вираженням економіки, а право – концентрованим вираженням політики. Політика – мистецтво управління державою; участь у справах держави, визначення форм, завдань, змісту

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.6. Поняття та види соціальних норм

Керівна та впливова за радянських часів позиція марксизму-ленінізму визначала, що політика є концентрованим вираженням економіки, а право – концентрованим вираженням політики. Політика – мистецтво управління державою; участь у справах держави, визначення форм, завдань, змісту

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.7. Норми права в системі соціальних норм

Місце норм у системі соціальних норм вочевидь виявляється при аналізі їх співвідношення з іншими соціальними (неправовими) нормами, що здійснюється виявленням їх єдності, взаємодії та відмінностей. 1. Єдність цих норм виявляється в тому, що вони:

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.8. Правове регулювання: поняття, предмет, способи та основні стадії

Місце норм у системі соціальних норм вочевидь виявляється при аналізі їх співвідношення з іншими соціальними (неправовими) нормами, що здійснюється виявленням їх єдності, взаємодії та відмінностей. 1. Єдність цих норм виявляється в тому, що вони:

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.9. Поняття та основні елементи механізму правового регулювання

Механізм правового регулювання – це взята в сукупності система правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин. За допомогою цієї системи правових засобів, способів і форм нормативність права переводиться у впорядкованість суспільних

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.10. Поняття та види норм права

Механізм правового регулювання – це взята в сукупності система правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин. За допомогою цієї системи правових засобів, способів і форм нормативність права переводиться у впорядкованість суспільних

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.11. Поняття та види спеціалізованих норм права

Серед великої кількості норм права виділяють також спеціалізовані (нетипові) норми права, тобто приписи “нестандартного** характеру, в яких немає тих чи інших ознак, властивих класичній моделі норм права. На відміну від класичних норм права, вони:

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.12. Структура норми права та характеристика її елементів

Серед великої кількості норм права виділяють також спеціалізовані (нетипові) норми права, тобто приписи “нестандартного** характеру, в яких немає тих чи інших ознак, властивих класичній моделі норм права. На відміну від класичних норм права, вони:

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.13. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта

Норми права закріплюються у статтях нормативно-правових актів. Формулюючи тексти статей, законодавець використовує різні способи викладення елементів норм права. Їх класифікація здійснюється за такими ознаками: 1. За повнотою викладення норм права: – прямий (повний) спосіб

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.14. Норми матеріального і процесуального права

Норми права закріплюються у статтях нормативно-правових актів. Формулюючи тексти статей, законодавець використовує різні способи викладення елементів норм права. Їх класифікація здійснюється за такими ознаками: 1. За повнотою викладення норм права: – прямий (повний) спосіб

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.15. Поняття та етапи процесу правоутворення

Правоутворення – це відносно тривалий процес формування юридичних норм, що починається з визнання державою певних суспільних відносин, усвідомлення необхідності їх правового регулювання, формального закріплення і державного захисту юридичних приписів. Формування права – це складний,

Теорія держави і права – Ведєрніков Ю. А. – 3.16. Правотворчість: поняття, принципи, функції та види

Правоутворення – це відносно тривалий процес формування юридичних норм, що починається з визнання державою певних суспільних відносин, усвідомлення необхідності їх правового регулювання, формального закріплення і державного захисту юридичних приписів. Формування права – це складний,