Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 14.2.1. Діяльність регуляторів у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових послуг

14.2.1. Діяльність регуляторів у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових послуг

Діяльність регуляторів ринків фінансових послуг у нових краї* нах ЄС відіграє важливу роль у забезпеченні захисту прав споживачів.

Ця робота здійснюється за певними напрямами (рнс. 14.2). Можна навести приклади організації діяльності регуляторів ринку фінансових послуг у забезпеченні захисту прав споживачів в окремих європейських країнах.

Ринок фінансових послуг   Науменкова С. В.   14.2.1. Діяльність регуляторів у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових послуг

Рис. 14.2. Основні напрями діяльності регуляторів ринку фінансових послуг у забезпеченні захисту прав споживачів

Так, у Польщі в 2006 р. було створено єдиний регулятор ринку фінансових послуг – Агенцію з фінансового нагляду, до складу якої ввійшли Комісія зі страхового та пенсійного нагляду та Комісія з цінних паперів і фондового ринку. Нині Агенція здійснює нагляд за банківською діяльністю, фондовим і страховим ринками, пенсійним забезпеченням, а також за грошовими ІТ-трансакціями. Головними завданнями Агенції є: забезпечення нормального та регулярного функціонування фінансового ринку та розвитку конкуренції; участь у розробці законодавчих ініціатив з нагляду за фінансовим ринком; забезпечення прозорості діяльності фінансового ринку; створення можливостей для вирішення спорів між професійними учасниками фінансового ринку та споживачами послуг, а також інші види діяльності з метою забезпечення функціонування фінансового ринку та захисту інтересів усіх його учасників.

З метою захисту прав споживачів польська Агенція з фінансового нагляду здійснює безпосередню наглядову діяльність щодо захисту прав споживачів, практикує зустрічі з учасниками фінансового ринку, укладає договори про співпрацю та обмін інформацією.

Для посилення співпраці з учасниками фінансового ринку Агенція укладала договори з:

А) Просвітньою фундацією фондового ринку щодо організації та впровадження навчальних ініціатив для студентів, учителів та інших освітян, задіяних у фінансовій освіті;

Б) страховим омбудсменом щодо правил співпраці та розгляду скарг і позовів споживачів;

В) Президентом офісу конкуренції та захисту прав споживачів щодо захисту інтересів учасників фінансового ринку, навчання та інформування щодо захисту прав споживачів фінансових послуг;

Г) Національним банком Польщі та Міністерством фінансів щодо забезпечення стабільності на фінансовому ринку, розробки та впровадження плану дій у кризових ситуаціях.

Польська Агенція з фінансового нагляду з метою вирішення проблемних питань у різних сегментах ринку проводить планові зустрічі з керівництвом компаній фондового ринку, банків, страхових компаній та пенсійних фондів, здійснює моніторинг, аналітичні дослідження та наглядову діяльність, які сприяють захисту інтересів споживачів та непрофесійних учасників фінансового ринку.

Безпосередню наглядову діяльність щодо захисту прав споживачів і непрофесійних учасників ринку Агенція здійснює у відповідь на скарги та запити споживачів послуг. З цією метою проводиться розгляд індивідуальних скарг, моніторинг реклами, інформаційних матеріалів і ринкової практики, створюються узгоджувальні ради, а у разі порушення професійними учасниками ринку прав споживачів вживаються відповідні заходи впливу.

У Литві регуляторний нагляд здійснюють дві комісії: Комісія зі страхового нагляду та Комісія з цінних паперів і фондового ринку. Досвід Комісії свідчить, що розв’язання спорів у досудовому порядку значно полегшує життя споживачів та економить їх час і гроші.

Комісія зі страхового нагляду Литви готує місячні огляди, щоквартально випускає статистичний бюлетень про розвиток страхового ринку, регулярно публікує статистичні дані про діяльність пенсійних фондів. На сайті комісії з’явився новий розділ, у якому висвітлюється інформація про запровадження нових вимог до страхових компаній за проектом посилення платоспроможності Solvency II.

В Угорщині найактивнішою є діяльність регулятора щодо захисту прав споживачів у вирішенні спорів у досудовому порядку. Угорська Агенція з фінансового нагляду бере безпосередню участь у розв’язанні конфліктів та спорів між надавачами та споживачами фінансових послуг. Цю роботу проводить спеціалізований Департамент з розгляду скарг клієнтів. Агенція є незалежним посередником у процесі досудового вирішення спорів між споживачами та надавачами послуг. Спираючись на власну компетенцію, Агенція надає консультації або допомагає у вирішенні складних ситуацій між сторонами конфлікту шляхом обговорення спірного питання з професійним учасником ринку, що є стороною конфлікту.

У Греції відповідно до законодавства Банк Греції здійснює нагляд за спорідненими фінансовими установами – лізинговими, фінансовими та факторинговими компаніями, пунктами обміну валюти, грошовими брокерами, установами, що здійснюють електронні грошові перекази та посередницькими компаніями.

Регулює ринок капіталу в Греції Комісія з питань ринку капіталу, яка відповідає за моніторинг дотримання вимог законодавства, що регламентує діяльність у цьому сегменті фінансового сектору. До основних функцій Комісії належить: забезпечення цілісності та стабільності фондового ринку, зниження системних ризиків і захист інвесторів шляхом підвищення рівня прозорості функціонування ринку.

Комісія з питань ринку капіталу Греції здійснює нагляд за брокерськими компаніями, компаніями з управління фондами колективного інвестування, компаніями з портфельних інвестицій, іпотечними інвестиційними трестами та фінансовими посередницькими компаніями, а також за дотриманням законодавства з питань ринку капіталу з боку компаній, зареєстрованих на Афінській фондовій біржі, самої біржі, а також компанії Hellenic Exchanges, що відповідає за розрахунки за трансакціями з цінними паперами та де-ривативами. Члени ради директорів і виконавчі директори цих установ зобов’язані дотримуватися вимог, передбачених відповідними правилами та нормативно-правовими актами.

Нагляд за страховою діяльністю в Греції здійснює Комітет з нагляду за приватним страхуванням, який підпорядковується Міністерству національної економіки. Головним завданням цієї комісії є нагляд за діяльністю страхових компаній, страхових брокерів і посередників, а також моніторинг дотримання законодавства у цій сфері.

Пенсійні фонди Греції функціонують як частково незалежні неприбуткові юридичні особи. Нагляд з боку Банку Греції за здійсненням ними інвестицій з 2004 р. не проводиться, а офіційна звітність мінімальна. Функції загального нагляду за страховими пенсійними фондами з 2004 р. покладено на Генеральний секретаріат соціального страхування Міністерства зайнятості та соціального захисту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 14.2.1. Діяльність регуляторів у забезпеченні захисту прав споживачів фінансових послуг