Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 14.2.3. Інформування та навчання споживачів фінансових послуг

Забезпечення доступу до інформації та навчання споживачів фінансових послуг має підвищити рівень їх обізнаності з діяльністю фінансового ринку та кращий захист прав. Регулятори фінансових ринків зобов’язані сприяти отриманню достовірної інформації шляхом надання порівняльних даних про різні фінансові продукти, попередження про діяльність незаконних або заборонених фінансових установ, оцінки спроможності споживачів використовувати той чи інший продукт, інформаційних матеріалів, навчальних програм тощо.

Навчання споживачів фінансових послуг захисту своїх прав є одним із пріоритетів внутрішньої політики країн ЄС. Так, започатковано європейську програму “Європейський тижневик” (Europe Diary), яка допомагає молоді зрозуміти свої права та обов’язки як споживачів фінансових послуг, надає основну інформацію про структуру, інституції та функції ЄС. Регулярно публікуються інформаційні повідомлення про основні фінансові продукти, що реалізують фінансові установи країни. У багатьох європейських країнах створено спеціалізовані веб-сайти, які містять інформацію, корисну для споживачів послуг, зокрема: порівняльні таблиці різних фінансових продуктів; попередження про незаконні або заборонені фінансові установи; оцінки фінансової спроможності споживачів використовувати той чи інший продукт; програми фінансового планування для споживачів; інформаційні матеріали спеціальної спрямованості тощо.

В Угорщині, наприклад, щотижня виходить спеціалізована радіопрограма “Мої фінансові справи”, в якій характеризується загальний стан економіки та порушуються спеціальні питання щодо розвитку ринку фінансових послуг і захисту прав споживачів.

Головними напрямами просвітницької діяльності є: покращання якості економічного навчання на всіх рівнях системи освіти, професійної кваліфікації вчителів і викладачів фінансових дисциплін, поширення інформації про роботу фінансового ринку, підвищення фінансової грамотності споживачів фінансових послуг. Цільова аудиторія просвітницьких програм складається з непрофесійних учасників ринку, студентів, споживачів та інвесторів, викладачів, юристів, журналістів.

Крім того, розробляються посібники для споживачів фінансових послуг, наприклад, як читати проспект емісії цінних паперів, брати участь у зборах акціонерів, як створити професійний пенсійний фонд та ін.

Реклама фінансових продуктів та її регулювання Якісна та достовірна реклама – основа для отримання споживачем достовірної інормації про фінансові продукти та прийняття виваженого рішення щодо придбання послуги. Важливе значення для забезпечення та захисту прав споживачів має державне регулювання реклами фінансових продуктів і фінансових послуг.

У багатьох європейських країнах регулятори ринку фінансових послуг приділяють велику увагу питанням недобросовісної реклами та зловживань при укладанні договорів з придбання фінансових послуг. Діють нормативні акти щодо стандартів коректної реклами діяльності фінансових установ. Фінансові установи, які одержують попередження від регулятора, зобов’язані усунути неякісну рекламу, в іншому випадку до них можуть застосовуватись заходи впливу.

Так, у Польщі Агенція з фінансового нагляду проводить активну роботу щодо інформування споживачів фінансових послуг про неправдиву рекламу, неякісні чи проблемні фінансові продукти. Серед таких ситуацій на фінансовому ринку Польщі можливі приклади, коли фінансова установа:

– рекламує продукт, але не інформує, на яку групу споживачів він розрахований;

– приховує реальне фінансове навантаження на клієнта, наприклад, додаткові відсотки за кредитом, витрати на касове обслуговування чи користування картками;

– стягує відсотки за користування депозитом;

– рекламує високу дохідність фінансового продукту, не зазначаючи, що вона не гарантована, а залежить від ризику інвестування; – приховує реальну дату початку нарахування відсотків тощо.

Значна кількість порушень відбувається у сфері реклами страхування життя. Так, у 2008 р. Агенція рекомендувала фінансовій установі РКО ВР зняти рекламу стосовно продукту “Гарантований дохід”, у якій споживачам пропонувався продукт страхування життя у вигляді банківського депозиту. Неправдива реклама могла призвести до того, що споживач приймав рішення щодо купівлі страхового продукту, маючи на увазі зовсім інший фінансовий продукт – банківський депозит.

Офіс із конкуренції та захисту прав споживачів Польщі тісно співпрацює з Агенцією з фінансового нагляду щодо питань моніторингу та протидії недобросовісній рекламі, проводить превентивні заходи щодо поширення неякісної та неправдивої інформації. Фінансові установи, що надають фінансові послуги, зобов’язані перевіряти відповідність своїх продуктів і послуг вимогам чинного законодавства, використовувати найкращий ринковий досвід і вживати заходів для поліпшення інформування споживачів і надання правдивої рекламної інформації.

Фінансові компанії у своїх рекламних заходах мають забезпечувати правдивість і повноту рекламної інформації, а якщо вони не виконують рекомендацій Агенції з фінансового нагляду та офісу з Конкуренції та захисту прав споживачів, до них можуть бути застосовані адміністративні та фінансові заходи впливу.

Угорська Асоціація банківських установ прийняла Кодекс етики, який включає положення про використання достовірної інформації та етичної реклами. Відповідно до них та з метою підтримки споживачів фінансові установи повинні сприяти покращенню фінансової освіти своїх клієнтів і поширенню правдивої інформації про фінансові продукти. Інформаційні повідомлення та рекламні заходи мають містити доступну, зрозумілу та неупереджену інформацію і не приховувати складнощів рекламованого фінансового продукту.

У зв’язку зі складністю багатьох фінансових продуктів споживач повинен мати час ознайомитися з ними детальніше та отримати всі необхідні документи. Наявність достовірної інформації має бути головною умовою діяльності фінансових посередників на ринку. Тому, згідно з прийнятим Кодексом, усі члени асоціації зобов’язані забезпечувати споживачам доступ до достовірної інформації про свої фінансові послуги та продукти. Ця інформація має розміщуватися в засобах масової інформації в достатньому для споживачів обсязі. Члени асоціації повинні інформувати потенційних клієнтів про умови надання фінансового продукту, його якість і ризики, пов’язані з ним, а також заздалегідь надавати інформацію про можливі зміни у контракті.

У Литві фінансові установи, які здійснюють діяльність на ринку фінансових послуг, зобов’язані виконувати вимоги законодавства щодо рекламних заходів і поширення інформації відповідно до Закону Литви “Про рекламу”. Регулятори фінансового ринку – Комісія зі страхового нагляду та Комісія з цінних паперів – проводять постійний моніторинг використання рекламних матеріалів і вживають до фінансових установ, що порушують законодавство, необхідні заходи впливу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 14.2.3. Інформування та навчання споживачів фінансових послуг