Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – ПЕРЕДМОВА

Динамічний розвиток економічних процесів в Україні сприяв формуванню досить розгалуженої та складної структури фінансової системи, важливою складовою якої є фінансовий сектор, представлений сукупністю банківських і небанківських фінансових інституцій, що діють на ринку фінансових послуг.

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

1.1. Розвиток теорії фінансового посередництва. 1.2. Сутність та класифікація фінансових послуг. 1.3. Ринок фінансових послуг та його структура. 1.4. Учасники ринку фінансових послуг. 1.1. Розвиток теорії фінансового посередництва У більшості економічно розвинутих країн сформована

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 1.1. Розвиток теорії фінансового посередництва

1.1. Розвиток теорії фінансового посередництва. 1.2. Сутність та класифікація фінансових послуг. 1.3. Ринок фінансових послуг та його структура. 1.4. Учасники ринку фінансових послуг. 1.1. Розвиток теорії фінансового посередництва У більшості економічно розвинутих країн сформована

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 1.2. Сутність та класифікація фінансових послуг

Є певні розбіжності у визначенні термінів “фінансова операція” та “фінансова послуга” у вітчизняному та зарубіжному законодавствах. Наприклад, у законодавстві США та британському Акті про фінансові послуги чіткого визначення фінансових операцій та фінансових послуг не

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 1.3. Ринок фінансових послуг та його структура

Відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. № 2664-ІИ ринок фінансових послуг постає як сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 1.4. Учасники ринку фінансових послуг

Ринок фінансових послуг постає як сфера діяльності учасників ринку фінансових послуг. Відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” учасниками ринку фінансових послуг є суб’єкти підприємницької діяльності, які мають

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – Розділ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

2.1. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. 2.2. Основні форми державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг. 2.3. Зарубіжний досвід організації регулювання і нагляду за діяльністю фінансових посередників. 2.4. Розвиток саморегулювання на

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 2.1. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні

2.1. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. 2.2. Основні форми державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг. 2.3. Зарубіжний досвід організації регулювання і нагляду за діяльністю фінансових посередників. 2.4. Розвиток саморегулювання на

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 2.2. Основні форми державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг

Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється у таких формах (рис. 2.1). Ведення державних реєстрів фінансових установ Юридична особа, яка планує здійснювати свою діяльність на ринку фінансових послуг, набуває статусу фінансової установи після

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 2.3. Зарубіжний досвід організації регулювання і нагляду за діяльністю фінансових посередників

Ефективне функціонування ринку фінансових послуг та його структурних елементів значною мірою залежить від організації регулювання та нагляду за діяльністю фінансових посередників. Протягом останніх років фінансовий сектор багатьох країн зазнав значних трансформацій. Це, насамперед, стосується