Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 13.2.1. Інтернет-банкінг

13.2.1. Інтернет-банкінг

Діяльність провідних банків на ринку сучасних фінансових послуг обумовлює використання ними сучасних Інтернет-технологій як стратегічного інструменту, що сприяє зміцненню їх позицій на ринку фінансових послуг, дає змогу з мінімальними інвестиціями створювати нові фінансові продукти та опановувати нові сегменти фінансового ринку.

Характерною ознакою фінансових інтернет-послуг е використання Інтернету у сферах банківської діяльності, страхування та трейдингу.

Інтернет-банкінг (e-banking) – це діяльність банку з надання комплексу послуг клієнтам щодо електронного управління своїми рахунками через Інтернет.

Відповідно до зарубіжної та вітчизняної практики до Інтернет-банкінгу належать:

– управління рахунками (виписки, перекази з рахунку на рахунок, підготовка балансів тощо);

– відкриття депозитів, здійснення валютних операцій;

– здійснення платіжних операцій (перекази коштів, оплата рахунків за товари, комунальні платежі тощо);

– обмін фінансовими документами.

Конфіденційність даних, що було передано по каналах Інтернет-банкінгу, гарантується завдяки використанню при обміні інформацією сертифікованих засобів криптографічного захисту, механізму аутентифікації клієнтів, електронних підписів, а також постійному контролю за цілісністю інформації.

Технологія Інтернет-банкінгу походить з технології дистанційного банківського обслуговування (“home banking” – домашній банкінг або “remove banking” – віддалений банкінг). У процесі еволюції цей вид послуг суттєвого розвинувся. Є такі різновиди віддаленого банкінгу:

– телефонний (telefon banking);

– комп’ютерний (PC banking)

– відеобанкінг (video banking);

– інтернет-банкінг (Internet banking),

Історична довідка

Технологія “home banking” була розроблена на початку 80-х років, коли банки Західної Європи розпочали активну конкуренцію за залучення нових клієнтів. У листопаді 1982 р. як новий фінансовий продукт була анонсована система Homelink, створена Банком Шотландії спільно з телефонною компанією British Telecom. Уперше послуга була впроваджена у будівельному товаристві Nottingam Building Society і стала застосовуватися з середини 1983р.

Перший у світі банк, що почав обслуговувати клієнтів лише в мережі Інтернет, з’явився 18 жовтня 1995 p. у США – ера Інтернет-банкінгу розпочалася зі створення Security First Network Bank (SFNB). За перші півтора року існування середньомісячний приріст капіталу банку становив 20 %, активи збільшилися до 40 мли дол. США, а кількість клієнтських рахунків – до 10 тис. Із серпня 2001 p. SFNB став частиною Central Bank, що входить до складу RBC Financial Group, створеної Royal Bank of Canada. Нині фінансові послуги в Інтернаті надають усі лідери американського банківського бізнесу – Citicorp, Chase, Bank of America, Wells Fargo, Bank One та ін.

В Європі першим віртуальним банком був Advance Bank, дочірня структура Дрезденської банківської групи (Німеччина), який розпочав свою діяльність у 1996 р. Нині це портал комплексного фінансового обслуговування.

На ринок надання Інтернет-банкінгу почали активно виходити корпорації традиційного бізнесу. Технологічні компанії, які досягли певних успіхів на ринку інтернет-послуг (телекомунікаційні компанії, провайдери послуг Інтернету, центри електронної торгівлі тощо), також почали надавати послуги Інтернет-банкінгу. Так, першою не фінансовою компанією Японії, яка одержала ліцензію на проведення повного спектра банківських операцій, стала корпорація Sony. У кінці 2001 р. стартував онлайновий проект Sony Corp, у якому також взяли участь Sumitomo Mitsui Banking Corp (16 % акцій) та компанія J. P. Morgan (4 % акцій та фінансовий контроль за операціями банку). Sony Bank через 25-тисячну мережу автоматичних пристроїв у поштових відділеннях по всій Японії мав надавати довготермінові кредити, проводити консалтинг з управління грошовими потоками тощо. А головна бізнес-ідея полягала у масовому залученні клієнтів за рахунок вищих ставок на залишки на поточних рахунках – 0,05 % річних, порівняно з 0,02 % у традиційних банках. Першим он-лайновим банком в Японії був Japan Net Bank, створений у жовтні 2000 р. групою підприємств на чолі з Sakura Bank.

В Європі Інтернет-банкінг найбільше поширився у Швеції, де ще у 1999 р. 25 % від загальної кількості SE Banken користувалися такими послугами.

Тенденція активного виходу багатьох небанківських корпорацій у співдружність з фінансовими і технологічними компаніями на ринок банківських послуг стала досить стійкою. Тому за кордоном почалися серйозні дискусії з проблеми, яку умовно назвали “проблемою виживання традиційних банків та їх філій”. Але провідні традиційні банки досить швидко зрозуміли реальні перспективи втрати частини клієнтів. Тому інвестувавши значні кошти в новітні інформаційні технології, вони почали розширювати спектр своїх послуг завдяки використанню можливостей мережі Інтернет.

Представники банківської індустрії США, що завжди тримали свої технологічні ініціативи в секреті, нині співпрацюють у сфері створення технологічних стандартів електронних банківських операцій. Для цього у 1996 р. було створено Технологічний секретаріат банківської індустрії (Banking Industry Technology Secretariat, BITS) як інформаційно-технологічний підрозділ організації “Круглий стіл з проблем фінансових послуг”, до складу директорів якої входять керівники 14 найбільших національних банків1.

У світі сформувалися дві бізнес моделі Інтернет-банкінгу:

– доповнення банками своїх традиційних послуг он-лайновим бізнесом;

– створення віртуальних банків, які працюють тільки через Інтернет.

Технологічними моделями Інтернет-банкінгу є:

– client-based – ранні системи Інтернет-банкінгу, які потребують використання клієнтами спеціального програмного забезпечення, встановленого на їх комп’ютерах;

– internet-based – сучасні системи на базі Інтернету, які дають змогу встановити віддалене з’єднання з інтернет-системою банку та користуватися встановленим там спеціальним програмним забезпеченням, маючи лише стандартний браузер.

До переваг Інтернет-банкінгу належать:

– для користувачів:

– доступність і мобільність сервісу;

– оперативність виконання та підтвердження трансакцій;

– широкий діапазон персоніфікованих послуг;

– мінімізація комісійних;

– для банку:

– мінімізація операційних витрат;

– скорочення інвестицій у розвиток мережі філій;

– розширення клієнтської бази;

– усунення географічних та часових бар’єрів для надання послуг.

Нині Інтернет-банкінг розвивається у напрямі диверсифікації банківських послуг. Крім того, посилюється тенденція інтеграції банківських продуктів і послуг – до традиційних банківських додаються страхові, дилерські, інвестиційні, юридичні, консультаційні, тощо. Низка провідних банків, таких як Wells Fargo, ING Group, вважає створення на основі банків компаній з надання універсальних фінансових послуг стратегічним напрямом розвитку.

Характерною також є тенденція зниження вартості обслуговування за операціями, що здійснюється через Інтернет.

Особливості функціонування українських систем Інтернет-банкінгу полягають у тому, що в більшості випадків перелік послуг залишається ще обмеженим: інформування клієнта про стан поточного рахунку; контроль залишку на поточних і карткових рахунках, одержання виписок із рахунків, блокування платіжної карти, замовлення нових карт тощо. Останнім часом усе більшої популярності набувають онлайнові платежі за допомогою системи інтернет-банкінгу.

Почали активно опановувати ринок фінансових інтернет-послуг такі українські банки, як “Укрексімбанк”, який пропонує користувачам систему послуг “Фінансовий портал; “УкрСиббанк”, “Райф-файзен Банк Аваль” та ін.

Лідером на вітчизняному ринкові Інтернет-банкінгу е “Приват-Банк”, який першим в Україні запровадив власну систему Інтернет-банкінгу – “Приват – 24Й, пропонуючи клієнтам досить широкий спектр послуг. Користувачам “Приват – 24” доступні практично всі основні банківські операції з персонального домашнього комп’ютера, зокрема:

– поповнення рахунку, перегляд виписок і залишків на рахунку;

– можливість відкриття карткового та поточного рахунків;

– сплата комунальних послуг;

– відкриття депозитних рахунків у національній та іноземній валютах;

– виконання операцій обміну валют та можливість конвертувати валюти при перерахуванні коштів із використанням пластикових карток;

– замовлення пластикових карток з наступним одержанням їх у заздалегідь обраному відділенні банку.

“Приват – 24” дає змогу здійснювати внутрішньобанківський переказ грошей у системі Privat Money, а також міжбанківський – у системі SWIFT та можливий переказ коштів у системі Western Union. Підключення до інтернет-банку “Приват – 24” може здійснюватися через банкомат.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Ринок фінансових послуг – Науменкова С. В. – 13.2.1. Інтернет-банкінг