Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.6. Економіка Подільського регіону

11.6.1. Місце і роль Подільського економічного регіону в розвитку економіки країни

До Подільського економічного регіону входять Вінницька, Тернопільська і Хмельницька області. Територія регіону займає площу 60,9 тис. км2. Регіон має зручне економіко-географічне положення. Він розташований в південно-західній частині України і межує з Центральним економічним регіоном, на півночі – з Поліським, на заході – з Карпатським економічним регіоном, на півдні – з Молдовою.

За розміром території регіон посідає четверте місце серед економічних регіонів України. Регіон розташований компактно, що позитивно впливає на можливості його комплексного соціально-економічного розвитку. Протяжність території з півночі на південь – 240 км, із заходу на схід – 370 км. Економічний регіон розташований в центральній частині Правобережної України на Подільській і Придніпровській височинах і в зоні з родючими фунтами та достатнім зволоженням, що сприяє розвитку агропромислових комплексів (рисі 1.6.1).

Розвинута транспортна мережа сприяє розвитку економічних і культурних зв’язків з Карпатським, Поліським, Центральним, Причорно-

Регіональна економіка   Манів З. О.   11.6. Економіка Подільського регіону

Морським економічними регіонами та Республікою Молдова, Близькість економічного регіону до державного кордону України з Білорусією, Молдовою, Румунією, Польщею, Угорщиною, Словаччиною дає можливість розвивати на його території галузі і виробництва, продукція яких експортується або може експортуватися у ці країни, маючи пряме транспортне сполучення (як залізничне, так і автомобільне). Основна експортноспроможна продукція – це харчова промисловість з такими підгалузями, як цукрова, кондитерська, м’ясна, плодовоовочеконсервна, промисловість горілчаних виробів тощо. Регіон експортує також продукцію машинобудування. Територія, яку займає Подільській економічний регіон, характеризується помірно-континентальним кліматом з великим впливом циклонів протягом року і з найбільшою кількістю опадів у травні-липні. Ці особливості впливають на структуру і тип грунтового покрову та спеціалізацію сільського господарства.

Середньорічні коливання температури становлять 7,0-8,9 °С, вегетаційний період – 200 днів, кількість опадів змінюється від 700 до 500 мм, зменшується з північного заходу на південний схід.

Остаточно межі економічного регіону в сучасних кордонах сформувалися після Другої світової війни. Тоді Проскурів був перейменований на Хмельницький – обласний центр в честь гетьмана України Богдана Хмельницького. Мережа розселення характеризується наявністю розгалуженої системи сільського розселення, міське розселення представлене в основному невеликими містами, крім обласних центрів.

На промислове виробництво припадає 3,4 % від випуску товарної продукції в Україні. Регіон в основному спеціалізується на сільськогосподарському виробництві. Тут сформувався потужний агропромисловий комплекс. Поділля вирізняється, насамперед, високим рівнем виробництва продукції землеробства і тваринництва. На регіон припадає 14,3 % випуску валової продукції сільського господарства України. У розрахунку на одного жителя виробляється на 40 % валової продукції сільського господарства більше ніж в середньому по Україні.

Регіон відзначається найвищою в країні територіальною концентрацією посівів. За кількістю цукрових буряків і валового збору цієї культури цукрова промисловість займає провідне місце.

Поділля можна вважати не тільки аграрним, ай індустріальним економічним регіоном. Галузями спеціалізації промислового виробництва є неметаломістке машинобудування і металообробка, в тому числі харчове та сільськогосподарське. Серед інших галузей найбільш розвинута лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість, легка і харчова, промисловість будівельних матеріалів. Гармонійне поєднання наявного природно-ресурсного, виробничого і науково-технічного потенціалу та ефективне їх використання сприяє пріоритетним напрямам розвитку Подільського економічного регіону.

Регіоноутворюючим центром Подільського регіону є місто Вінниця, засноване у 1363 р. та розташоване на берегах верхньої течії Південного Бугу. Вінниця – великий промисловий центр. Тут розвинуте машинобудування, яке випускає: тракторні агрегати, електротехнічні вироби, радіоапаратуру, підшипники тощо. У Винниці розвинута харчова промисловість (м’ясний і масложировий комбінати, консервний, спиртовий заводи, кондитерська фабрика, харчосмакові підприємства), легка (взуттєва і шкіряно-галантерейна фабрики), підприємства будівельних матеріалів і деревообробні галузі.

Кожна область регіону має свої характерні ознаки: Вінницька обл. розташована у лісостеповій зоні України, її площа – 26,1 тис. км2 або 4,4 % території держави, населення станом на 1 січня 2005 р. складає 1713 тис чол. Область спеціалізується на виробництві цукру, консервів, хімічних добрив, приладобудування.

Тернопільська обл. займає 13,8 тис. км2 або 2,3 % території України. Населення – 1116,3 тис. чол. на 1 січня 2005 р. Область спеціалізується на машинобудуванні і металообробці, легкій і харчовій промисловості. В АПК це виробництво продукції транспортного і сільськогосподарського машинобудування, переробка місцевої сільськогосподарської сировини (цукрові буряки, картопля, зернові, овочі, продукція тваринництва).

Хмельницька обл. розташована в центрі регіону і охоплює терито-рію20,6тис. км2, або 3,4%території України. Населення складає 1384,8 тис. чол. Область спеціалізується на нематеріаломісткому машинобудуванні і металообробці, розвинута легка і харчова промисловість, виробництво продукції транспортного і сільськогосподарського машинобудування, енергетичного устаткування, переробка місцевої сільськогосподарської сировини (зернових культур, цукрових буряків, картоплі, продукції тваринництва, плодів та овочів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.6. Економіка Подільського регіону