Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.3. Економіка Східного регіону

11.3.1. Місце і роль Східного економічного регіону в економіці країни

До складу Східного економічного регіону входять Полтавська, Сумська і Харківська області. Площа економічного регіону – 84,0 тис. км2 і становить 13,9 % території України, має вигідне економіко-географічне положення, регіон розташований на важливих шляхах сполучення розвиненими районами Росії, портами Чорного і Азовського морів, а також з країнами Центральної і Західної Європи, поблизу матеріальних баз Донбасу (дме. рис. 11.3.1)

Більшість території регіону знаходиться у лісостеповій зоні, шість районів Сумської області – у Поліській, декілька районів Полтавської-у степовій зоні.

Лісовий ландшафт на південь від Глухова змінюється лісостеповим, а далі на південь від Кременчука і Харкова – степовим.

4/5 усієї площі грунтів має природну родючість, Поліська частина регіону – з менш родючими фунтами і вимагає відповідного внесення добрив.

Регіональна економіка   Манів З. О.   11.3. Економіка Східного регіону

Рис 11.3.1. Економіка Східного економічного регіону

Природно-географічні умови в загальному сприятливі для розвитку продуктивних сил. Достатньо висока густота населення, розгалужені транспортні зв’язки сприяють розвитку промисловості, насамперед, машино будування.

Через Східний економічний регіон проходять важливі транспортні магістралі: міжнародний транспортний коридор Європа – Азія (через Сумську обл.), траса міжнародного значення Москва – Сімферополь (через Харківську область).

У регіоні склався індустріально-аграрний господарський комплекс. Важливе місце у структурі економіки займають харчова і легка промисловість, а також аграрно-промисловий комплекс, який розвивається на базі багатогалузевого сільського господарства.

У регіоні на 1 січня 2005 р. проживало 5,639 тис. чол. Порівняно з 1991 р. населення в регіоні скоротилося майже на 300 тис. чол. Густота населення становить 70,5 чол/км2. Найбільша густота населення в Харківській області – 93,6 чол/км2, що пояснюється концентрацією виробництва і наявністю великої кількості міських поселень. У регіоні налічується 46 міст, 104 селища міського типу, 1081 сільська рада. Найбільші міста Східного регіону – Харків – місто-мільйонер, Суми, Полтава, Кременчук. Особливо вирізняється Харківська міська агломерація з ядром у Харкові, навколо якої зосереджено багато міст і селищ міського тилу.

Місто Харків – найбільший багатогалузевий центр регіону, навколо нього сформувався великий промисловий вузол, куди входять міста Дергачі, Буда, Мерефа, Люботин, Пісочин, Чугуїв. У цьому вузлі зосереджено 2/3 міського населення Харківської обл. і виробляється 4/ 5 промислової продукції області.

У Полтавській області найбільш багатогалузевими є Полтава, Кременчук. Тут сконцентровано 2/5 промислових підприємств і випускається 2/3 товарної продукції промисловості області.

У Сумській обл. у м. Сумах сформований Сумський промисловий вузол, в якому виробляється продукція машинобудування та хімічної промисловості. У Шостко-Глухівському вузлі також переважають хімічна промисловість і машинобудування.

Міське населення регіону складає 70 %. Найвищий рівень міського населення у Харківській обл. – 78,8 %. В усіх трьох областях здійснюється видобуток нафти і газу. У нафтовидобувній галузі вирізняється Сумська обл., на її частку припадає до 20 % запасу нафти України. Значні балансові запаси нафти є в Полтавській обл. (близько 10 % запасів України). На території регіону є Кременчуцький нафтопереробний завод – один з найбільших в Україні, який і зараз виробляє значну кількість нафтопродуктів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.3. Економіка Східного регіону