Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.5.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

У Поліському економічному регіоні найбільш гострою проблемою є реабілітація радіаційно забруднених територій, залучення природно-ресурсного та трудового потенціалу в розвиток економіки народного господарства

Гострою проблемою виступає недостатність коштів у місцевих бюджетах і для забезпечення фінансування соціальної сфери та місцевих виробничих потреб, зокрема, для забезпечення фінансування соціальної сфери та місцевих виробничих потреб, для забезпечення діяльності освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, розвитку житлово-комунального господарства в розрахунку надушу населення, показники якого значно нижчі (до 30 %) ніж в середньому по Україні.

Важливим фактором у вирішенні регіональної соціально-економічної проблеми є вдосконалення інвестиційної та кредитної політики держави, розширення місцевих джерел наповнення бюджету за рахунок удосконалення податкової системи та інших форм економічного регулювання.

В інноваційній діяльності регіону негативним є те, що значно скорочені державні витрати на проведення науково-дослідних робіт, одночасно їх знецінено в зв’язку з подорожчанням ресурсів інших витрат. Проблемою в регіоні є необхідність дослідження мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище та розроблення і впровадження нових енерго – і ресурсозберігаючих технологій, розвитку екологічної нетрадиційно орієнтованої енергетики, зокрема, використання додаткових енергетичних потужностей малих річок, вітрової енергії, сонячної енергії та біогазу, мобільних ТЕС тощо.

Гострою проблемою, яку необхідно розв’язати, є збереження і збільшення родючості земельних ресурсів. Це стосується, в першу чергу, недотримання сівозмін, недостатнього і нерегульованого внесення різноманітних добрив, обмеження вапнування кислих фунтів та недостатньої боротьби з ерозією фунтів. Поліський економічний регіон займає перше місце в країні з посівів і виробництва волокна льону-довгунця. Враховуючи, що льонопереробні підприємства розташовані в економічному регіоні (Рівне і Житомир), треба збільшити площі посіву льону з метою забезпечення сировинними ресурсами потужності згаданих підприємств.

У розвитку лісової та деревообробної промисловості часка Поліського економічного регіону становить 22 % від загального обсягу по Україні і в структурі промислової продукції всередині регіону -10,8 %. У регіоні сконцентровані найбільші деревообробні комбінати та меблеві фабрики (Ковель, Луцьк, Рівне, Сарни, Житомир, Коростень, Малина, Ніжин, Прилуки). Власними сировинними лісоресурсами регіон себе не забезпечує. Тому тут важливо впроваджувати новітні технології з організації безвідходного виробництва, використовуючи як свій передовий досвід, так і досвід зарубіжних країн.

Домінуючими в розвитку промислової структури регіону на сьогодні є харчова промисловість (35,1 %), паливна (15,3 %), машинобудівна і металообробна (14,7%). Ці галузі є пріоритетними для економічного регіону, особливо в зростанні виробництва конкурентоспроможної продукції на експорт. Впровадження інноваційних досягнень у вказані галузі сприятиме збільшенню обсягів виробництва, забезпеченню власних потреб в цій продукції і зростанню її експорту.

Важливим фактором є залучення наявного працездатного населення до суспільно-корисної роботи, покращення добробуту населення, його духовного і культурного рівня. З цією метою необхідно освоювати наявні рекреаційні ресурси регіону та посилити розвиток соціальної і виробничої інфраструктури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.5.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону