Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.6.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

Як уже було сказано, Подільський економічний район займає вигідне центральне територіальне розташування на Правобережній Україні. Цей регіон вносить значну частку валової додаткової продукції, особливо сільськогосподарського призначення, в загальний обсяг виробництва України. Його внесок і, зокрема, кожної області регіону у виробництво валової додаткової вартості показано у табл. 11.6.3.1.

Промисловість

В загальному обсязі виробництва товарної продукції на промисловість припадає 44,5 %. Як видно із табл. 11.6.3.1., Подільський економічний регіон спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції, тому в галузевій структурі домінує комплекс переробних галузей АПК. Поряд з ними найбільшого розвитку набули електроенергетика, машинобудування і металообробка, промисловість будівельних матеріалів, легка промисловість.

Таблиця 11.6.3.1. Територіально-галузева структура промисловості Подільського економічного регіону

Регіональна економіка   Манів З. О.   11.6.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону

Промисловість економічного регіону має достатні виробничі потужності, щоб забезпечити відповідний розвиток продуктивних СИЛ і зайнятість наявних трудових ресурсів. Найбільш перспективною є легка промисловість, яка була і має бути галуззю спеціалізації економічного регіону.

Електроенергетика регіону представлена Ладижинською ТЕС (Вінницька обл.) і Хмельницькою АЕС. Регіон виробляє понад 11,0 млрд. кВт/год електроенергії, що становить 6,5 % від України, він задовольняє власні потреби і частину поставляє в сусідні регіоні.

Машинобудівний комплекс тут створений у післявоєнні роки. Він переважно обслуговує потреби сільського господарства і харчової промисловості. В регіоні також функціонують підприємства приладо – і верстатобудування, які виробляють електротехнічну та інструментальну продукцію. Вінницький завод транспортних агрегатів виготовляє вузли та запасні частини до тракторів і комбайнів. Калинівський – устаткування для цукрових заводів, Тернопільський – збиральні бурякокомбайни. Трансформаторні підстанції, тракторні деталі, ковальсько-пресове устаткування виготовляються у Хмельницькому. Сільськогосподарські машини, деревообробний інструмент – у Кам’янці-Подільському, електроапаратура – у Тернополі (виробниче об’єднання “Ватра”). Виробництво технологічного устаткування для харчової промисловості діє у Красилові. У промисловості машинобудування йде тенденція поступового відродження і зростання галузі.

У регіоні розвинена промисловість будівельних матеріалів, яка в основному працює на місцевій сировині. Це Гніванський, Желівський, Губнівський гранітні кар’єри, Кам’янець-Подільській цементний завод – один з найпотужніших в Україні (його потужність – 3,6 млн. т цементу в рік), Глуховецький каоліновий комбінат; Калинівський завод де-ревностружкових плит, Джуринський комбінат вапнякових блоків; заводи залізобетонних конструкцій у містах Вінниці, Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, Гнівані, Ладижині, виробниче об’єднання будівельних матеріалів у Тернополі.

Серед інших галузей промисловості можна виділити хімічну (Вінниця) – виробляє мінеральні добрива і сірчану кислоту, заводи “Будфарфор” і художньої кераміки у м. Полонську, Тернопільський фарфоровий завод, склозавод у місті Славуті, Підволочиську фабрику пластмасових виробів, фармацевтичну фабрику у Тернополі.

Агропромисловий комплекс

Подільській економічний регіон характеризується високим рівнем сільськогосподарського освоєння земель. Він спеціалізується на виробництві зернових, цукрових буряків, м’ясо-молочному тваринництві. У регіоні вирощують озиму пшеницю, ячмінь, зернобобові, кукурудзу на зерно, цукровий буряк, а також овес, просо, гречку, соняшник, картоплю, тютюн тощо. У Придністров’ї розвивається виноградарство, яке є сировиною для виноробної промисловості.

У тваринництві переважає скотарство і свинарство. Відносно розвинуті птахівництво, ставкове рибництво та бджільництво. Тваринництво регіону має сприятливу кормову базу: є значні відходи харчової промисловості (цукрової, спиртової, плодо-овочеконсервної), кормові культури та продукція комбікормової промисловості.

Легка промисловість

У регіоні розвинуті усі основні підгалузі легкої промисловості: текстильна, швейна, взуттєва й трикотажна. Текстильну продукцію виробляють: Тернопільське виробниче об’єднання “Текстерно”, Кам’янець-Подільська бавовняна фабрика, Кременецька фабрика ватину, Заліщицька фабрика текстильно-художніх виробів, Дунаєвецька і Славутська суконні фабрики. Подільський регіон виробляє одну шосту частину тканин України.

Швейні вироби виготовляються: у Вінниці (виробничі об’єднання ім. В. Володарського і “Поділля”), Хмельницькому (виробниче об’єднання “Спецодяг”), Тернополі, Чорткові, Кам’янець-Подільському, Могилеві-Подільському, Гайсині, Хмільнику, Козятині тощо.

Взуттєва промисловість розташована у Вінниці, Тернополі, Хмельницькому, Теребовлі, Тульчині. Великий завод штучної шкіри функціонує у Тернополі. Виробництво шкіряно-галантерейних виробів розміщено у Тернополі, Хмельницькому, Заложцях, Вишнівцях.

Трикотажні фабрики є у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Кам’янці-Подільському, хутрове виробництво – у Жмеринці.

Харчова промисловість

Це найбільш розвинута промисловість у регіоні. Вона об’єднує 15 великих галузей, до складу яких входить більше трьох тисяч підприємств, а обсяг виготовленої продукції перевищує 2,5 млрд. грн (10,3 % від загальноукраїнського обсягу продукції харчової промисловості).

В економічному регіоні є 64 цукрові заводи. Відходи від цукроваріння використовують 23 заводи спиртово-горілчаної промисловості. В областях регіону діють потужні заводи з переробки овочів і фруктів. Вони розташовані в усіх містах і селищах регіону.

Виробництво і переробка м’ясо-молочної продукції є в усіх обласних і районних центрах економічного регіону. Частка продукції експортується за межі регіону у вигляді готових виробів.

Широкого розвитку в усіх обласних центрах та великих містах регіону набуло борошномельно-круп’яне виробництво: кондитерське олійно-жирове виробництво є у Вінниці, Чорткові, Хмельницькому та пивоварне – у Вінниці, Могилеві-Подільському, Бершаді, Пиврові, Чернятині, Микулинцях тощо.

Треба зазначити, що значна частина харчових підприємств характеризується порівняно низьким рівнем техніко-технологічного розвитку, який відстає від відповідних аналогів зарубіжних країн. Однак продукція харчової промисловості регіону користується попитом і виходить на міжрегіональний рівень та міжнародний ринок (особливо такі види продукції, як плодові та овочеві консерви, м’ясо-ковбасна продукція, цукор-рафінад, вина й горілчані вироби, безалкогольні напої тощо).

Транспортна система

Регіон має досить густу мережу залізничних і автомобільних шляхів сполучення. Загальна протяжність залізниць становить майже 2,5 тис. км. Залізничне сполучення є з усіма регіонами країни, а також виходить і на міжнародний рівень.

Автошляхів з твердим покриттям є 21 тис. км. Сполучення є також з у сіма регіонами країни і закордоном. Через Подільський регіон перевозять великі вантажі (в усіх напрямках – з Півдня на Північ, зі Сходу на Захід і навпаки).

У регіоні функціонує судноплавство по Дністру та Південному Бугу. Обласні центри пов’язані авіаційним транспортом. Через регіон проходить ряд транспортних трубопроводів з перекачування нафти і газу.

Капітальне будівництво

Як і в інших регіонах країни, за останні роки обсяги інвестицій в розвиток промисловості і в цілому народного господарства значно скоротились. Це негативно вплинуло на освоєння виробництва нових видів продукції та підвищення їх якісних показників.

Недостатнє інвестування розвитку економіки регіону не сприяє успішному розвитку продуктивних сил і забезпеченню конкурентоспроможності продукції, а особливо не створює необхідних умов для ефективного відтворювального процесу в економіці регіону. Тільки незначна частина підприємств має власні фінансові ресурси для розширення і розвитку виробництва.

Зовнішньоекономічна діяльність

Подільському економічному регіону властивий низький рівень зовнішньоекономічної діяльності. Його експорт становить в межах 2,5 % від загального експорту України. Імпорт складає близько 1,5 %. Позитивні тенденції експорту над імпортом характерні для всіх областей регіону. У Вінницькій області експорт перевищує імпорту 1,6 рази, у Тернопільській та Хмельницькій – у 1,5 рази. Провідною експортоспроможною галуззю є харчова промисловість. На перспективу регіон має можливість розширити асортимент продукції на експорт і збільшити його обсяг в першу чергу за рахунок машинобудівної та енергетичної галузі промисловості.

Розвиток соціальної сфери

Незважаючи на сприятливі природно-ресурсні та кліматичні умови, саме розташування економічного регіону, за останні роки спостерігається значне падіння рівня розвитку соціального комплексу. Зменшились обсяги житлового будівництва, введення в дію закладів освіти і охорони здоров’я, знизилась забезпеченість торговою площею, послугами підприємств громадського харчування і побутового обслуговування населення. Скоротилась кількість місць у рекреаційних закладах, частота відвідування театрів та кінозалів. Особливо незадовільні ці тенденції у сільській мережі розселення та у малих містах з моногалузевою структурою виробництва.

Однак є позитивні тенденції: збільшується кількість вищих навчальних закладів (у регіоні налічується 78, з яких 24 мають ІП-IV рівень акредитації і 54 -1 та П). У закладах ПІ-IV рівня акредитації навчається близько 100 тис студентів, та І-П рівня – близько 45 тис осіб. Загальнодержавне значення має підготовка висококваліфікованих спеціалістів у Тернопільському університеті народного господарства, Вінницькій комерційній академії, Хмельницькому державному технологічному університеті Поділля.

Економічний регіон істотно відстає від загальноукраїнського рівня доходів на душу населення. Відповідно є менші грошові витрати та заощадження громадян, які становлять усього 60 % середньодушового рівня витрат та заощаджень в Україні.

У регіоні низький рівень оплати праці та значна частина працездатного населення не зайнята в суспільно-корисній праці.

Екологічна ситуація

Подільський економічний регіон знаходиться у зоні, в якій прогнозована підвищена ймовірність виникнення стихійних лих, таких як вітрові урагани, земельні зсуви, лісові пожежі. Крім того, на території регіону щорічно виникають техногенно-екологічні ситуації надзвичайного характеру (залпові викиди забруднюючих речовин, аварії на комунікаціях, вибухи тощо) Кількість надзвичайних екологічних ситуацій в регіоні становить до 15 % від загальної кількості подібних випадків в Україні. Викиди в атмосферу шкідливих речовин становлять близько 260 тис т, більше половини їх (56%) припадає на Вінницьку область. Серед джерел постійного забруднення повітряного простору є Ладижинська ТЕС.

На екологічну ситуацію в агропромисловому комплексі негативно впливає високий рівень розораності грунтів, що в природно-географічних умовах Поділля призводить до їх прогресуючої деградації.

Питання охорони довкілля і запобігання техногенним аваріям є важливим і зменшення їх впливу на економіку, природу і здоров’я населення набуває державного значення. Особливо потрібно врахувати, що на території економічного регіону розташована Хмельницька атомна електростанція, яка, як показує практика, є потенційним джерелом техногенно-екологічної небезпеки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 11.6.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону