Правознавство – Олійник А. Ю

Правознавство – Олійник А. Ю. – ПЕРЕДМОВА

Шановні учні, абітурієнти, студенти, аспіранти, докторанти, викладачі! Вашій увазі пропонується найбільш сучасне видання підручника “Правознавство”. При його створенні автори прагнули зробити все від них залежне, щоб допомогти розібратися в програмних питаннях із курсу “Основи

Правознавство – Олійник А. Ю. – ВВЕДЕННЯ В ЮРИДИЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Шановні учні, абітурієнти, студенти, аспіранти, докторанти, викладачі! Вашій увазі пропонується найбільш сучасне видання підручника “Правознавство”. При його створенні автори прагнули зробити все від них залежне, щоб допомогти розібратися в програмних питаннях із курсу “Основи

Правознавство – Олійник А. Ю. – РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права Теорія держави і права (ТДП) може бути розглянута

Правознавство – Олійник А. Ю. – Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права

Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права Теорія держави і права (ТДП) може бути розглянута

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права

Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права Теорія держави і права (ТДП) може бути розглянута

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 2. Функції теорії держави і права

Функції ТДП – це основні напрями науково-пізнавального і навчального призначення, що характеризують її сутність, зміст, соціальне призначення, завдання і мету в системі юридичних наук. Вони характеризуються наступними ознаками: а) це напрямки науково-пізнавального і навчального

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 3. Місце теорії держави і права в системі правових наук

Теорія держави і права є елементом складної системи знань про суспільство. Ця система включає в себе природні, точні (технічні) і суспільні науки, які тісно між собою пов’язані. Природні науки досліджують закономірності виникнення і розвиток

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 4. Розвиток науки теорії держави і права в Україні

Теорія держави і права є елементом складної системи знань про суспільство. Ця система включає в себе природні, точні (технічні) і суспільні науки, які тісно між собою пов’язані. Природні науки досліджують закономірності виникнення і розвиток

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 5. Основні закономірності виникнення держави і права

Існує кілька поглядів на політичну організацію суспільства і на право в аспекті їх виникнення: 1) соціальний розвиток суспільства почався без політичної організації та права; 2) соціальний розвиток не тільки почався, а й існуватиме при

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 6. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів

Держава і право в різних народів формувалися не однаково. Наприклад, класично в Стародавніх Афінах із класових протиріч всередині родового суспільства виникли держава і право. У Стародавньому Римі особливості виникнення держави і права характеризувалися боротьбою