Правознавство – Олійник А. Ю

Правознавство – Олійник А. Ю. – ПЕРЕДМОВА

Шановні учні, абітурієнти, студенти, аспіранти, докторанти, викладачі! Вашій увазі пропонується найбільш сучасне видання підручника “Правознавство”. При його створенні автори прагнули зробити все від них залежне, щоб допомогти розібратися в програмних питаннях із курсу “Основи

Правознавство – Олійник А. Ю. – ВВЕДЕННЯ В ЮРИДИЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Шановні учні, абітурієнти, студенти, аспіранти, докторанти, викладачі! Вашій увазі пропонується найбільш сучасне видання підручника “Правознавство”. При його створенні автори прагнули зробити все від них залежне, щоб допомогти розібратися в програмних питаннях із курсу “Основи

Правознавство – Олійник А. Ю. – РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права Теорія держави і права (ТДП) може бути розглянута

Правознавство – Олійник А. Ю. – Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права

Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права Теорія держави і права (ТДП) може бути розглянута

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права

Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права § 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права Теорія держави і права (ТДП) може бути розглянута

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 2. Функції теорії держави і права

Функції ТДП – це основні напрями науково-пізнавального і навчального призначення, що характеризують її сутність, зміст, соціальне призначення, завдання і мету в системі юридичних наук. Вони характеризуються наступними ознаками: а) це напрямки науково-пізнавального і навчального

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 3. Місце теорії держави і права в системі правових наук

Теорія держави і права є елементом складної системи знань про суспільство. Ця система включає в себе природні, точні (технічні) і суспільні науки, які тісно між собою пов’язані. Природні науки досліджують закономірності виникнення і розвиток

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 4. Розвиток науки теорії держави і права в Україні

Теорія держави і права є елементом складної системи знань про суспільство. Ця система включає в себе природні, точні (технічні) і суспільні науки, які тісно між собою пов’язані. Природні науки досліджують закономірності виникнення і розвиток

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 5. Основні закономірності виникнення держави і права

Існує кілька поглядів на політичну організацію суспільства і на право в аспекті їх виникнення: 1) соціальний розвиток суспільства почався без політичної організації та права; 2) соціальний розвиток не тільки почався, а й існуватиме при

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 6. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів

Держава і право в різних народів формувалися не однаково. Наприклад, класично в Стародавніх Афінах із класових протиріч всередині родового суспільства виникли держава і право. У Стародавньому Римі особливості виникнення держави і права характеризувалися боротьбою

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 7. Різноманітні теорії виникнення держави

Держава і право в різних народів формувалися не однаково. Наприклад, класично в Стародавніх Афінах із класових протиріч всередині родового суспільства виникли держава і право. У Стародавньому Римі особливості виникнення держави і права характеризувалися боротьбою

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 8. Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства

Держава як особлива організація політичної влади відрізняється від родоплемінної організації тим, що: 1) замість кровноспоріднених зв’язків, які існували в первісному суспільстві, населення в державі поділяється за територіальною ознакою (селища, села, міста, району, округу, області

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 9. Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства

Держава як особлива організація політичної влади відрізняється від родоплемінної організації тим, що: 1) замість кровноспоріднених зв’язків, які існували в первісному суспільстві, населення в державі поділяється за територіальною ознакою (селища, села, міста, району, округу, області

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 10. Роль державні права в організації суспільства і здійсненні політичної влади

Держава як особлива організація політичної влади відрізняється від родоплемінної організації тим, що: 1) замість кровноспоріднених зв’язків, які існували в первісному суспільстві, населення в державі поділяється за територіальною ознакою (селища, села, міста, району, округу, області

Правознавство – Олійник А. Ю. – Глава II. Історія розвитку держави і права в Україні

§ 1. Предмет, методи і завдання історії держави і права Історію держави і права (ІДП) можна розглядати як юридичну науку і навчальну дисципліну. Як юридична наука ІДП досліджує: а) систему юридичних знань, ідей, теорій,

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 1. Предмет, методи і завдання історії держави і права

§ 1. Предмет, методи і завдання історії держави і права Історію держави і права (ІДП) можна розглядати як юридичну науку і навчальну дисципліну. Як юридична наука ІДП досліджує: а) систему юридичних знань, ідей, теорій,

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 2. Держава і право на території Північного Причорномор’я І Приазов’я

Процес виникнення і розвитку державності на території нинішньої України має давню історію. Перші державні утворення на цій території з’явилися в степах північного Причорномор’я. За типом це були держави з рабовласницьким способом виробництва. Найдавнішим народом

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 3. Держава І право Київської Русі

Виникнення держави і права в Київській Русі має декілька теорій. Однією з таких теорій є літописна “Повість временних літ”, яка була складена ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором (1113 р.). Використовуючи як джерела “Повісті” грецькі хроніки

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 4. Держава і право в період входження українських земель до різних європейських держав

Занепад Галицько-Волинської держави сприяв прямому втручанню в їхні справи з боку сусідніх з Україною держав, серед яких були Литва і Польща. На протязі ХIV-XV ст. до Литви було приєднано території Галичини і Холмщини, Волині

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 5. Держава і право козацької доби і гетьманщини в Україні

Населення українських територій у литовсько-руську добу поділялося на різні стани. Найбільш пригніченими були селяни. їх становище постійно погіршувалося, що визивало протести з їх сторони і втечі від панів та повстання. У XIV ст. з

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 6. Державно-правовий лад українських земель у складі Російської імперії

Росія, після війни з Туреччиною, закріпила за собою землі центральної, південної і східної України. Україна стала провінцією Роси. Остання поширила свій адміністративно-територіальний устрій на землі України. Колишню територію Української держави (Гетьманщину) у 1781 р.

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 7. Держава і право на території Західної України

Після першого розподілу Польщі (1772 р.) до складу Австрії були включені Галичина і частина Буковини. Інша частина Буковини увійшла до Румунії, Українське Закарпаття відійшло до складу Угорщини. В результаті міжусобних воєн шляхти в Галичині

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 8. Держава і право Української Народної Республіки (УНР)

Держава і право УНР може бути розглянута в три етапи її розвитку: а) Центральна Рада; б) Гетьманат П. Скоропадського; в) Директорії. Початок реального конституційного процесу в Україні слід пов’язувати з поваленням самодержавства й організацією

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 9. Держава і право Української Радянської Соціалістичної Республіки

Падіння Директорії на початку 1919 р. і створення українського радянського уряду ознаменувало початок нового етапу в розвитку конституційного процесу в Україні. Радянська Конституція України, прийнята ВУЦВК у березні 1919р., здебільшого лише повторювала Конституцію Російської

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 10. Держава і право в незалежній Україні

Падіння Директорії на початку 1919 р. і створення українського радянського уряду ознаменувало початок нового етапу в розвитку конституційного процесу в Україні. Радянська Конституція України, прийнята ВУЦВК у березні 1919р., здебільшого лише повторювала Конституцію Російської

Правознавство – Олійник А. Ю. – Глава III. Основи теорії держави. Громадянське суспільство та правова держава

§ 1. Основні сучасні концепції держави Із виникненням держави виникають і розвиваються різноманітні теорії про неї. Політико-правова свідомість людей є частиною загальнолюдської суспільної свідомості, що відображає різноманітні теорії про державу. Протягом довгого історичного розвитку

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 1. Основні сучасні концепції держави

§ 1. Основні сучасні концепції держави Із виникненням держави виникають і розвиваються різноманітні теорії про неї. Політико-правова свідомість людей є частиною загальнолюдської суспільної свідомості, що відображає різноманітні теорії про державу. Протягом довгого історичного розвитку

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 2. Поняття та ознаки держави

Нині в Україні неухильно розбудовується нова державність. Долаються психологічні комплекси і стереотипи тоталітарного минулого, формується новий погляд на роль і сутність держави. Основою будь-якого суспільного розвитку є спосіб виробництва матеріальних благ. Саме він визначає

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 3. Поняття та види функцій держави, форми та методи їх здійснення

“Функція” в перекладі з латини означає: виконання, звершення. У широкому розумінні – це обов’язок, роль, що її виконує відповідний інститут, чи процес стосовно цілого, характеристика напряму чи аспекту діяльності тощо. Держава на різних етапах

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 4. Поняття та елементи форми держави

Організація державної влади великою мірою залежить від форми держави. Розрізняють форму правління, форму державного устрою, форму державно-правового режиму. Форма правління – це організація верховної державної влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція і взаємозв’язок

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 5. Поняття механізму держави. Державний апарат та його місце в механізмі держави

Для здійснення своїх завдань і функцій кожна держава створює різноманітні органи й організації. Система всіх державних органів і організацій, що беруть участь у здійсненні завдань і функцій держави, називається її механізмом. Серед названих є

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 6. Державні органи України

Для здійснення своїх завдань і функцій кожна держава створює різноманітні органи й організації. Система всіх державних органів і організацій, що беруть участь у здійсненні завдань і функцій держави, називається її механізмом. Серед названих є

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 7. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави

Характеризуючи громадянське суспільство і правову державу, ми зупинимось на їх співвідношенні, окреслимо і розкриємо їх принципи і ознаки, сформулюємо їх визначення. Обидва ці феномени існують відносно незалежно. Держава не може ототожнюватися з суспільством. В

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 8. Ідеї розвитку концепції громадянського суспільства і правової держави

Концепція правової держави має довгу і повчальну історію. Ще в давні часи почався пошук справедливості, принципів, форм і конструкцій взаємозв’язку, взаємодії та взаємодоповнення влади і права. Погляди на державу і право, на їх місце

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 9. Основні напрями формування громадянського суспільства і правової держави в Україні

Метою створення правової держави в Україні е забезпечення цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства. Концепція правової держави в сучасних умовах – це не лише проголошення основних принципів і рис, що складають теорію такої держави,

Правознавство – Олійник А. Ю. – Глава IV. Основи теорії права

§ 1. Система соціальних норм та місце І роль права в цій системі Соціальні норми – це загальні правила поведінки людей у суспільстві, зумовлені об’єктивними закономірностями, і є результатом свідомої вольової діяльності певної частини

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 1. Система соціальних норм та місце І роль права в цій системі

§ 1. Система соціальних норм та місце І роль права в цій системі Соціальні норми – це загальні правила поведінки людей у суспільстві, зумовлені об’єктивними закономірностями, і є результатом свідомої вольової діяльності певної частини

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 2. Поняття права та його ознаки

Кожне суспільство має регулювати відносини між людьми, здійснювати охорону і захист таких відносин. Таке регулювання і охорона суспільних відносин здійснюються за допомогою соціальних норм. У системі таких норм право посідає провідне місце. В юридичній

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 3. Функції і принципи права

Право має певні напрями впливу і будується на конкретних правових і демократичних засадах (принципах). Функції права – це основні напрями його впливу на суспільні відносини. Призначення функцій полягає в тому, щоб визначити активну й

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 4. Поняття системи права як внутрішньої його організації

Регулювання й охорону суспільних відносин право здійснює через відповідну систему. Система права – це внутрішня форма права, яка має об’єктивний характер побудови, що відображається в єдності та узгодженості всіх її норм, диференційованих за правовими

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 5. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

Окрім внутрішньої, розрізняють також зовнішню форму права, або джерела права. Це способи юридичного виразу права, його організація в належну юридичну оболонку. Право завжди повинно мати певну форму, тобто бути формалізованим, а форма має бути

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 6. Правотворення як процес самоорганізації права

Останнім часом у юридичній літературі почали розрізняти такі категорії, як “правотворення”, “правотворчість” і “нормотворчість”. Усі ці види діяльності здійснюються з метою покращення соціального регулювання та охорони суспільних відносин. Соціальне регулювання – це процес упорядкування

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 7. Реалізація норм права: загальна характеристика

Реалізація норм права – це втілення встановлених правових норм у діяльність суб’єктів права через виконання юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав, дотримання заборон, застосування норм права. Використання – це форма реалізації повноважних правових норм, яка

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 8. Правові відносини

Нормативно-правові акти регулюють (охороняють) правові відносини, які постійно виникають, змінюються чи припиняються. Правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії взаємних суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що забезпечуються державою.

Правознавство – Олійник А. Ю. – Глава V. Основи правової поведінки та юридичної відповідальності

§ 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки Правове мислення – це процес опосередкованого та узагальненого відображення правових явищ в їхніх істотних властивостях, зв’язках і стосунках. Людина може пізнавати навколишній світ за

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки

§ 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки Правове мислення – це процес опосередкованого та узагальненого відображення правових явищ в їхніх істотних властивостях, зв’язках і стосунках. Людина може пізнавати навколишній світ за

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 2. Поняття правової поведінки

§ 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки Правове мислення – це процес опосередкованого та узагальненого відображення правових явищ в їхніх істотних властивостях, зв’язках і стосунках. Людина може пізнавати навколишній світ за

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 3. Правомірна поведінка

Правомірна поведінка – це суспільно необхідна, бажана і допустима під кутом зору інтересів громадянського суспільства поведінка індивідуальних і колективних суб’єктів, що виявляється у здійсненні норм права, гарантується та охороняється державою. До ознак правомірної поведінки

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 4. Правопорушення: поняття, причини і види

Правомірна поведінка – це суспільно необхідна, бажана і допустима під кутом зору інтересів громадянського суспільства поведінка індивідуальних і колективних суб’єктів, що виявляється у здійсненні норм права, гарантується та охороняється державою. До ознак правомірної поведінки

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 5. Склад правопорушення та його ознаки

Склад правопорушення – це сукупність названих у законі ознак, за наявності яких небезпечне і шкідливе діяння визнається конкретним правопорушенням. Такі ознаки мають об’єктивний і суб’єктивний характер. Склад правопорушення: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна