Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 7.3. УкрКарт – міжбанківська платіжна система національно масштабу

Необхідно звернути увагу на таку платіжну систему, як УкрКарт. УкрКарт – міжбанківська платіжна система національного масштабу. Основні напрями діяльності компанії – проведення розрахунків у міжбанківській платіжній системі УкрКарт і процесингове обслуговування операцій з використанням карток платіжних систем УкрКарт, MasterCard Int., Visa Int. як на території України, так і за її межами. Рішення, які пропонує ця платіжна система, дозволяють навіть банкам-новачкам у найкоротший термін стати повноправними учасниками ринку пластикових карток і працювати в інтересах своїх клієнтів. Робота платіжної системи УкрКарт орієнтована на те, щоб знайти для кожного банку оптимальний шлях становлення в цьому нелегкому бізнесі, зберегти постійних клієнтів і залучити нових.

Структура платіжної системи УкрКарт така:

– платіжна організація;

– головний процесинговий центр;

– розрахунково-кліринговий центр;

– розрахунковий банк;

– банки-учасники;

– картодержателі;

– ретейлери;

– технологічні партнери.

Функції учасників платіжної системи:

1. Платіжна організація:

– виконує загальне управління платіжною системою;

– визначає порядок розрахунків за операції зі застосуванням платіжних карток та відповідає за їх виконання;

– контролює, як учасники платіжної системи виконують свої зобов’язання;

– забезпечує нормативно-правове функціонування платіжної системи.

2. Процесинговий центр – Головний процесинговий центр платіжної системи:

– виконує процесингове обслуговування банків – учасників УкрКарт;

– здійснює маршрутизацію запитів/відповідей на авторизацію від/до інших процесингових центрів;

– проводить сертифікацію уповноважених процесингових центрів;

– веде бази даних банків-учасників та здійснює взаємодію з іншими учасниками за встановленим регламентом.

3. Розрахунково-кліринговий центр формує клірингову звітність для проведення взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи.

4. Розрахунковий банк:

– відкриває кореспондентські рахунки банкам – учасникам платіжної системи;

– здійснює взаєморозрахунки між банками за інформацією, яку надає розрахунково-кліринговий центр;

– формує ліміт авторизації за коррахунками банків-учасників.

5. Банк-учасник платіжної системи:

– отримує ліцензії від Платіжної організації;

– здійснює емісію та/або еквайринг карток платіжної системи;

– розвиває платіжну систему банку на базі карткових продуктів, сертифікованих у платіжній системі УкрКарт.

6. Картодержатель використовує картки для проведення безготівкових розрахунків у підприємствах торгівлі та для одержання готівки через банкомати та термінальні пристрої.

7. Ретейлер здійснює прийом карток платіжної системи для розрахунків за надані товари та послуги під забезпечення банка-еквайра.

8. Технологічні партнери – уповноважені платіжною системою постачальники обладнання, виробники пластикових карток, провайдери зв’язку тощо.

Відносини між учасниками платіжної системи регулюються договорами. Усі права, обов’язки та функції кожного з учасників визначено правилами платіжної системи. Правила платіжної системи УкрКарт відповідають вимогам законодавства України та Постановам НБУ, що регламентують роботу платіжних систем. “Положення про платіжну систему УкрКарт” узгоджене з Національним банком України у вересні 2000 р. При складанні Правил роботи Платіжної системи УкрКарт був використаний досвід роботи міжнародних платіжних систем, що дозволило, по-перше, уникнути помилок при формуванні платіжної системи УкрКарт, по-друге, полегшує банкам – учасникам УкрКарт подальшу інтеграцію з міжнародними платіжними системами. Нині становище на ринку пластикових карток характеризується загостренням конкурентної боротьби між банками. І робота платіжної системи УкрКарт орієнтована на те, щоб, ураховуючи особливості кожного клієнта, допомогти інтегруватися до платіжної системи та надати банку додаткові переваги у конкурентній боротьбі за своїх клієнтів.

У своїй діяльності платіжна система УкрКарт керується такими принципами:

1. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Діяльність компанії спрямована на довгострокове співробітництво з клієнтами й індивідуальний підхід до кожного банку. Основне завдання – забезпечити оптимальне об’єднання сучасних технологій і передових розробок у галузі інформаційних технологій для реалізації бізнес-проектів банків – учасників платіжної системи УкрКарт.

2. Командний підхід. Запорукою успіху компанії є колектив. Прагнення до створення в колективі атмосфери, де кожна людина є важливою і невід’ємною частиною загальної справи, а кожен проект – результатом спільного творчого процесу.

3. Якість наданих послуг. Висока якість послуг, наданих компанією, є одним із головних принципів роботи компанії. Робота кожного фахівця компанії орієнтована на найвищі вимоги стандартів якості. Успіхи AT “УкрКарт” високо відзначені за кордоном.

4. Професіоналізм співробітників. Компанія “УкрКарт” постійно підвищує рівень професіоналізму своїх фахівців. Це є важливою складовою для успішного розвитку проекту, тому що професійне володіння сучасними знаннями дозволяє компанії впроваджувати новітні технології і реалізовувати бізнес-проекти своїх клієнтів.

Основні переваги УкрКарт:

1. Вартість вступу в платіжну систему УкрКарт і тарифи з обслуговування банків значно нижчі, ніж у міжнародних системах. Умови, які пропонує УкрКарт, значно знижують поточні витрати банку та дозволяють розвивати і пропонувати своїм клієнтам більш конкурентоспроможні карткові програми. Крім того, платіжна система пропонує банкам аутсорсинг програмного забезпечення і низку технологічних ресурсів.

2. Механізм вступу до платіжної системи дозволяє банку в найкоротший термін стати повноправним учасником УкрКарт. Компанією розроблений унікальний алгоритм роботи, що дозволяє у комплексі вирішити всі організаційні питання: придбання необхідного обладнання, організацію каналів зв’язку, етапність упровадження проекту. Шлях від моменту подачі заявки на вступ у платіжну систему і до початку роботи на ринку пластикових карток становить 2-3 місяці.

3. Міжбанківський режим обслуговування надає банкові право користуватися інтегрованою еквайринговою мережею, створеною зусиллями всіх банків – учасників УкрКарт, що забезпечує такі переваги:

– зменшуються витрати банку, пов’язані з розвитком власної термінальної мережі;

– з’являється додаткова стаття доходу – комісія за обслуговування на своїй інфраструктурі картодержателей інших банків – учасників УкрКарт;

– низькі комісійні з міжбанківського обслуговування порівняно з міжнародними платіжними системами.

4. Комплексне надання послуг. Платіжна система УкрКарт надає банкам-учасникам усі види послуг, починаючи від консалтингу до створення платіжної системи банку з використанням різноманітних карткових продуктів. Банк отримує постійну інформаційну та технічну підтримку з боку платіжної системи. Запропоновані УкрКарт технології не виключають можливості подальшого обслуговування банку в міжнародних платіжних системах.

Основні продукти УкрКарт:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 7.3. УкрКарт – міжбанківська платіжна система національно масштабу