Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.1.2. Платіжна картка НСМЕП

Як платіжний засіб в НСМЕП застосовується март-картка (рис.4.2) –

Платіжні системи   Пиріг С. О.   4.1.2. Платіжна картка НСМЕП

Стандартна пластикова картка з вбудованим мікропроцесором (чіп-модулем).

Смарт-картка є носієм копії фінансової інформації в НСМЕП, на відміну від пластикової картки з магнітною смугою, яка найбільш повно задовольняє вимоги безпеки. На її базі створена високоефективна off-line технологія, тобто така, що не потребує оперативного зв’язку з банківським рахунком під час виконання платіжних операцій (це дуже важливо, враховуючи недостатньо високу якість вітчизняних каналів зв’язку) і яка значно зменшує експлуатаційні витрати.

За типами картки НСМЕП поділяються на платіжні та службові. В свою чергу платіжні картки поділяються на особисті та корпоративні.

Держателем особистої платіжної картки є фізична особа, а корпоративної є довірена особа клієнта – юридичної особи або фізична особа-підприємець чи його довірена особа.

Платіжні картки призначені для безготівкової оплати за товари та послуги (у тому числі купівля яких здійснюється в системах електронної комерції), одержання готівки в касах банків, інших фінансових установ, торговців та через банкомати та перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб [12].

Платіжні картки НСМЕП можуть мати додаткові властивості та містити інформацію, що дозволяє використовувати їх як технічний засіб для забезпечення:

– ідентифікації клієнта (посвідчення особи, пенсійне посвідчення тощо);

– послуг у страховій медицині та інших видах страхування;

– обслуговування пільгових категорій населення;

– одержання пільг у торгівлі.

Створення файлів з додатковою інформацією в платіжних картках здійснюється за заявкою емітента до Платіжної організації.

Платіжні картки можуть містити кілька платіжних додатків, кожний з яких підтримує тільки один код платіжної одиниці код валюти (основний або додатковий) або код обліку (ДКВО).

Платіжні картки з ДКВО, використання яких базується на технології НСМЕП, можуть бути використовуватись в системах надання та обліку визначених послуг, реалізованих за участю емітентів цих карток та інших належних установ, та для реалізації небанківських платіжних систем.

Платіжні картки з ДКВО можуть бути як особисті, так і корпоративні та використані їх держателями як технічний засіб для:

– одержання наперед оплачених товарів (послуг);

– одержання готівки в іноземній валюті;

– платежу за товари та послуги цільового призначення;

– платежу за товари та послуги населення, що має пільги (оплата проїзду на транспорті, ліків” комунальних послуг тощо);

– одержання соціальної допомоги, субсидій тощо [12].

У НСМЕП використовуються платіжні картки з платіжними додатками, як електронний гаманець та електронний чек. Застосування електронного гаманця економічно доцільне навіть при розрахунках малими сумами (від кількох копійок). Електронний чек орієнтований на застосування при середніх та значних сумах платежів (від кількох до тисяч гривень).

Електронний “гаманець” використовується тільки фізичними особами і може бути персоніфікованим або анонімним. Персоніфікований “гаманець” застосовується на підставі договору з відкриттям поточного банківського рахунку, на який перераховуються кошти і з якого “гаманець” можна багаторазово “завантажувати” (поповнювати). Анонімний “гаманець” видається без підписання договору та відкриття банківського рахунку шляхом придбання наперед оплаченої смарт-картки. Анонімний “гаманець” завантажується лише за готівку клієнта через каси банків-учасників.

Електронний “чек” використовується юридичними та фізичними особами на підставі договору з відкриттям поточного банківського рахунку, на який перераховуються кошти і з якого “чек” можна багаторазово завантажувати. Окрім того, електронний “чек” відкриває доступ до поточного рахунку – можна робити платежі або отримувати готівку безпосередньо з нього в режимі он-лайн.

Поповнення поточного банківського рахунку фізичних осіб може відбуватися як шляхом внесення готівки в касу банку, так і перерахуванням заробітної плати, стипендії, пенсії на персональний рахунок.

Платіжні додатки картки не залежать один від одного і використовуються кожний окремо.

На платіжній картці можуть бути розміщені як один платіжний додаток (гаманець чи чек), так і обидва платіжні додатки одночасно.

Держателі карток НСМЕП за допомогою платіжних додатків карток можуть виконувати такі фінансові операції:

– on-line та of-line завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження;

– завантаження платіжного додатка картки готівкою;

– одержання готівки із залишку коштів платіжного додатка картки або з рахунку завантаження;

– платіж із залишку коштів платіжного додатка картки або з рахунку завантаження;

– адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки або з рахунку завантаження;

– повернення коштів останнього успішно завершеного платежу (операція сторно).

Платіж та одержання готівки із залишку коштів додатка картки є оф-лайн операціями. Платіж та одержання готівки з рахунку завантаження, а також завантаження платіжних додатків картки готівкою є он-лайн операціями [12].

Держателі платіжних карток НСМЕП (з ДКВО також) за допомогою платіжних додатків карток можуть виконувати такі нефінансові операції:

– перегляд стану рахунку завантаження;

– перегляд залишків коштів платіжних додатків на картці;

– перегляд журналу платежів (до восьми останніх операцій);

– перегляд журналу завантажень (до чотирьох останніх операцій);

– зміну ПІН на залишок коштів та ПІН рахунку гаманця та чека (ця операція може проводитися на всіх банківських терміналах та банкоматах НСМЕП) [12].

За допомогою платіжних карток з ДКВО можна виконати такі фінансові операції:

– платіж із залишку коштів платіжного додатка картки (у режимі of-line) а платіж з рахунку завантаження (у режимі on-line);

– завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження (у режимі on-line) а завантаження платіжного додатка картки готівкою (у режимі of-line);

– одержання готівки в іноземній валюті зі своїх картрахунків у касах і банкоматах уповноважених банків-резидентів, які емітували ці картки (у валюті, код якої відповідає додатковому коду валюти платіжного додатка картки).

Емітент може виконувати з картками такі нефінансові операції:

– установлення та оновлення (зміну) терміну дії гаманця та чека;

– установлення та зміну лімітів гаманця та чека;

– розблокування ПІН залишку коштів та ПІН рахунку;

– розблокування платіжного додатка картки, який заблоковано під час порушення технології виконання операції оф-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження клієнта [12].

Технологія виготовлення карток НСМЕП для банків – членів НСМЕП передбачає надання замовлення від банку одразу на дві адреси: виробнику карток (Підприємство “Пластик карта”, яке отримало відповідну ліцензію від Національного банку) і копію – в Платіжну організацію (зараз ці функції виконує Національний банк). Після узгодження з банком питянк пов’язаних з графічним зображенням його назви і логотипу на картці, виробник карток зобов’язаний протягом двох тижнів виконати це замовлення.

Далі з виготовленими картками виконується процедура ініціалізації та системної персонал і зації (при цьому картці присвоюється індивідуальний номер, за яким вона реєструється в системі, і в картку заносяться актуальні версії системних ключів та інші дані). Після чого вже у замовника, виконується банківська персоналізація (в картку записуються банківські ключі та інші дані), J безпосередньо перед отриманням картки клієнтом банку, відбувається банківська персоніфікація картки – в неї записуються Його дані.

Постановою Правління Національного банку України від 11 ЛІ2005 № 424 затверджено “Положення про здійснення Національним банком України взаеморозрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток Національної системи масових електронних платежів”.

Згідно з положенням, порядок вступу, реєстрації і технічного оснащення банків для участі в НСМЕП полягає у такому:

1. Надати в Платіжну організацію (Національний банк, Департамент інформатизації) заяву про вступ банку до НСМЕП.

2. Одержати дозвіл Платіжної організації на укладання договору про вступ до Системи.

3. Надати в Департамент інформатизації Національного банку, підписаний проект договору про вступ банку до НСМЕП разом з нотаріально завіреними статутними документами і витягом з Протоколу зборів засновників про призначення Голови Правління банку. Зразок договору надається Платіжною організацією разом з дозволом на його укладання.

Після підписання договору:

– отримати від Платіжної організації необхідну нормативну та технічну документацію;.

– надати в Платіжну організацію заяву на присвоєння банку ідентифікатора емітента платіжних карток (у разі вступу до НСМЕП в якості емітента);

– надати в Платіжну організацію Проект впровадження НСМЕП в банку та узгодити його з Національним банком;

– придбати відповідно до узгодженого Проекту необхідні програмно-технічні засоби автоматизованої карткової системи (АКС) банку: сервер авторизації (СА), сервер баз даних (СБД). Мінімальні вимоги до технічних засобів (ТЗ) СБД узгоджуються з розробником програмного забезпечення для банку (ПЗ КБ), чотири модулі безпеки МБ-1 PCI (HSM). Два – для СА, один – для СБД, один – резервний;

– придбати згідно з узгодженим Проектом інші необхідні програмно-технічні засоби НСМЕП, які пройшли випробовування в Національному банку і дозволені до використання в НСМЕП;

– узгодити дизайн картки банку з виробником та затвердити його в Платіжній організації. Після затвердження дизайну замовити виготовлення карток у виробника;

– укласти договір з Головним/ Регіональним процесинговим центром НСМЕП;

– укласти договір з Розрахунковим банком НСМЕП;

– укласти з Платіжною організацією договори: про ініціалізацію та системну персоналізацію карток НСМЕП; про генерацію ключової інформації; про використання товарного знаку НСМЕП;

– провести роботи з інсталяції програмно-технічних засобів АКС (за участю Платіжної організації та розробника програмного забезпечення комерційного банку);

– провести навчання обслуговуючого персоналу;

– розгорнути в банку програмно-технічні засоби АКС, провести емісію карток і отримати досвід роботи в одноемітентному (локальному) режимі роботи АКС в НСМЕП;

– провести перехід до міжбанківського режиму роботи в НСМЕП (за процедурою, визначеною Платіжною організацією) [27].


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.1.2. Платіжна картка НСМЕП