Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.1.3. Система інтернет-платежів НСМЕП

В Україні наприкінці травня 2001 року НБУ, фірмою “Юнісистем” та компанією Microcos – mic Grop було представлено проект “Інтер-платежі в Національній системі масових електронних платежів”. Завдяки системі “Інтерплат” кожний користувач Інтернет, який має smart-картку НСМЕП та зчитуючий пристрій (карт-рідер), зможе швидко і надійно здійснювати розрахунки в Інтернет магазинах і на комерційних сайтах, робити грошові перекази, оплачувати комунальні послуги, послуги Інтернет-провайдерів, ІР – телефони* і мобільного зв’язку, оплачувати за авіа – і залізничні квитки в режимі он-лайн. Розроблена система дозволяє в реальному часі здійснювати авторизацію і процесинг платежів. Проект виконувався за участю: провайдера Інтернет – Еlvisti, УДППЗ “Укрпошта” та страхової компанії “Кий-Авіа-Гарант”.

Переваги системи Інтерплат:

– високий рівень захисту інтернет-платежів;

– можливість здійснювати оплату безпосередньо зі свого домашнього чи робочого комп’ютера;

– після сплати користувач одержує платіжний чек з електронним підписом;

– інтсрнет-платежі виконуються банками НСМЕП;

При виконанні інтсрнет-платежів НСМЕП клієнт не сплачує додатково комісійні;

Відразу після сплати клієнту надається послуга, за яку він заплатив, оскільки електронні платежі в системі виконуються в режимі “оn-line”.

Система інтернет-платежів зручна в користуванні і відзначається простою процедурою проведення операцій, дозволяє економити час при здійсненні платежів у мережі Інтернет.

Для того, щоб мати змогу здійснювати сплату за послуги (товари) в інтернет-магазинах або на сайтах, підключених до системи Інтерплат, потрібно мати:

1) персональний коп’ютер, підключений до мережі Інтернет,

2) платіжну картку НСМЕП;

3) зчитувач смарт-карток, під’єднаний до комп’ютера;

4) встановлену та настроєну клієнтську частину інтернет-терміналу – спеціальне програмне забезпечення, яке надає доступний інтерфейс користувача при виконанні платежів, “спілкується*’ з платіжною карткою та забезпечує захист інформації, що передається в систему під час виконання платежу.

Робота в системі Інтерплат дозволяє банкам знизити собівартість масових операцій, витрати на інкасацію, вакансію касира та операціоніста, розширити час обслуговування клієнтів, підвищити привабливість банку для клієнтів. Безпека та надійність системи Інтерплат гарантується застосуванням криптографічних методів захисту інформації. Розрахунки в системі Інтерплат виконуються через Національний банк України, що гарантує проведення взаєморозрахунків своєчасно та у повному обсязі.

У НСМЕП та системі Інтерплат застосовуються платіжні картки з вбудованими мікропроцесорами (чіп-модулями) – смарт-картки, які є носієм копії фінансової інформації в НСМЕП На відміну від пластикової картки з магнітною смугою, смарт-картка найбільш повно задовольняє вимоги безпеки, повністю захищена від підробки, оскільки підробити чіл-модуль практично неможливо.

Захист інформації, яка передається каналами зв’язку у системі Інтерплат, грунтується на криптографічних методах та використанні електронно-цифрового підпису для кожної трансакції, які гарантують незмінність змісту інформації та обмеження доступу до неї.

Електронно-цифровий підпис (ЕЦП) – це унікальний електронний цифровий код, який обчислюється за допомогою спеціального алгоритму та забезпечує цілісність електронного банківського повідомлення (у даному випадку платіжного карт-чека), переданого каналами зв’язку. ЕЦП дозволяє гарантувати достовірну ідентифікацію особи, яка підписала документ і формується на основі інформації, що зберігається на картці.

Ключова система НСМЕП базується на системних та банківських ключах. При виконанні фінансових операцій для криптування та операцій ЕЦП використовуються системні та банківські сесійні ключі (які діють лише під час цієї операції”). Банки-учасники НСМЕП генерують свої ключі самостійно. Для генерації ключів використовується банківський системний модуль безпеки, який встановлюється у сервері авторизації

Розрахунки в системі інтернет-платежів відбуваються за такою схемою (рис. 4.3), [27]:

1. Покупець через Інтернет відвідує веб-сторінку інтернет-магазину, обирає товари та вирішує оплатити платіжною карткою НСМЕП.

2. Інтернет-магазин формує замовлення та встановлює захищене з’єднання з сервером авторизації системи Інтерплат та передає номер, суму та специфікацію замовлення. Сервер авторизації перевіряє наявність магазину у системі та відповідність даних замовлення встановленням правилам. В разі невдалої авторизації магазин отримує відмову з вказанням номера замовлення та причини відмови. В разі успішної авторизації замовлення на сплату надходить до інтернет-терміналу системи.

Платіжні системи   Пиріг С. О.   4.1.3. Система інтернет платежів НСМЕП

3. Серверна частина інтернет-терміналу ініціює встановлення захищеного з’єднання з комп’ютером покупця. Покупець вставляє платіжну картку у зчитувач і після встановлення захищенного з’єднання отримує специфікацію замовлення.

4. Покупець підтверджує специфікацію. Картка покупця проходить необхідні перевірки, після чого з неї знімається відповідна сума. Покупець отримує електронний чек, який є аналогом фіскального чека.

5. Система Інтерплат повідомляє інтернет-магазин про результат завершення транзакції і передає електронний чек разом з специфікацією замовлення.

6. Інтернет-магазин повідомляє покупця про те, що сплата прийнята, і надає послугу (відпускає товар).

7. За встановленим регламентом проходить розвантаження інтернет-терміналу, при цьому кошти надходять до банку на рахунок інтернст-магазину.

8. У разі вичерпання коштів на платіжній картці, клієнт поповнює баланс картки шляхом завантаження коштів зі свого рахунку [27].

Для підключення інтернет-магазину до Інтерплат інтернет-торговцю необхідно укласти наступні угоди (рис. 4.4), [27]:

1. З системою Інтерплат – на обслуговування (Провайдером інтернет-терміналів НВФ “ЮНІСІСТЕМ” – на технічне обслуговування інтернет-терміналу НСМЕП).

2. З банком – на відкриття карткового рахунку та отримання модуля безпеки (SAM) (інформаційне обслуговування інтернет-терміналу НСМЕП та інформаційно-розрахункове обслуговування інтернет-торговця) [27].

Після укладання угод Інтернет-магазин отримує пакет програмного забезпечення та документацію для організації взаємодії між інтернет-магазином та системою Інтерплат, разом з інструкціями по його встановленню. Для проведення операцій 3 Internet-терміналом системи Інтерплат адміністратор магазину повинен установити на своєму комп’ютері клієнтську частину Internet – терміналу (КЧІТ). За допомогою КЧГТ він матиме змогу переглядати статистику Internet-терміналу та проводити його розвантаження. Для роботи з КЧГТ необхідно мати картку адміністратора магазину та зчитувач smart – карток, під’єднаний до комп’ютера. На період пілотного проекту було встановлено такі орієнтовні тарифи на підключення Internet-магазинів до системи Інтерплат: реєстраційний внесок – 200 у. о., щомісячна абонентська плата – 59 у. о., комісія – ОД) % від суми платежів, не включаючи комісію банку.

Платіжні системи   Пиріг С. О.   4.1.3. Система інтернет платежів НСМЕП

Сьогодні система Інтерплат працює в режимі реально діючого проекту, через що кількість сайтів, підключених до інтернет-проекту НСМЕП, постійно зростає. Маючи платіжну картку НСМЕП, можна переконатися, що процес сплати за послуги або товари через Інтернет є зручним та безпечним. –

Участь банків у системі Інтерплат може, по-перше, збільшити кількість клієнтів. Запланована емісія 10 млн. карток НСМЕП приведе до появи великої кількості платників, для переважної частини яких це буде пов’язано з відкриттям банківського рахунку. З іншого боку, можна передбачити появу великої кількості Ітернет-торговців, кожен з яких потребує банківського обслуговування. Вони теж можуть бути клієнтами банку.

По-друге, зменшити витрати. Надання послуг, пов’язаних з електронною комерцією, потребує вкладання значних коштів в обладнання, організацію каналів зв’язку та створення служб технічної підтримки. Порівняння вартості підключення до системи Інтернет-платежів НСМЕП (постачання І налагодження програмних засобів, навчання персоналу та ін.) з вартістю підключення до інших карткових платіжних систем (VISA, Master Card або ін.), дуже відрізняє НСМЕП. Значно менша вартість проведення трансакції робить НСМЕП дуже привабливою. Крім того, можливість дистанційного обслуговування клієнта через Інтернет, яка не вимагає безпосереднього контакту співробітника банку з клієнтом приводить до значної економії часу. Інтернет-платсжі НСМЕП дуже відрізняються від платежів готівкою оперативністю та безпекою, вони зручніші при менших витратах. Участь у системі дозволяє банкам перекласти вирішення питань організаційного та технічного характеру на провайдера Інтернет-платежів, яким є система Інтерплат.

По-третє, на імідж банку позитивно впливає впровадження надійних і перспективних технологій. Участь НБУ та комерційних банків у НСМЕП підтверджує надійність та перспективність проекту. Партнерськими програмами розвитку банку можуть стати системи В2В-рішення, Інтернет-банкінг, а серед клієнтів банку з’являться власники нових торгових майданчиків в Інтернеті (Інтернет-магазини, Гнтернет-аукціони, та ін.). Таке партнерство, безумовно, збільшить рейтинг будь-якого банку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.1.3. Система інтернет-платежів НСМЕП