Платіжні системи – Пиріг С. О

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ВСТУП

Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і

Платіжні системи – Пиріг С. О. – СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1.1. Загальні поняття про платіжні системи та їх функціонування 1.2. Загальні поняття та порядок застосування платіжних іструментів 1.3. Учасники платіжної системи та їх функції 1.3.1. Банки-учасники платіжної системи

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1.1. Загальні поняття про платіжні системи та їх функціонування 1.2. Загальні поняття та порядок застосування платіжних іструментів 1.3. Учасники платіжної системи та їх функції 1.3.1. Банки-учасники платіжної системи

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.1. Загальні поняття про платіжні системи та їх функціонування

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1.1. Загальні поняття про платіжні системи та їх функціонування 1.2. Загальні поняття та порядок застосування платіжних іструментів 1.3. Учасники платіжної системи та їх функції 1.3.1. Банки-учасники платіжної системи

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.2. Загальні поняття та порядок застосування платіжних інструментів

Порядок виконання операцій із застосуванням платіжних інструментів, у тому числі обмеження щодо цих операцій, визначаються законами України та нормативно-правовими актами НБУ. Спеціальний платіжний засіб (платіжна картка, тощо) – платіжний інструмент, що виконує функцію засобу

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.3. Учасники платіжної системи та їх функції

Одне із основних завдань, які розв’язуються при створенні платіжної системи, полягає у виробленні і дотриманні загальних. правил обслуговування карток, які входять у систему емітентів, проведення Взаєморозрахунків і платежів. Ці правила охоплюють як суто технічні

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.3.1. Банки-учасники платіжної системи

Одне із основних завдань, які розв’язуються при створенні платіжної системи, полягає у виробленні і дотриманні загальних. правил обслуговування карток, які входять у систему емітентів, проведення Взаєморозрахунків і платежів. Ці правила охоплюють як суто технічні

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.3.2. Процесинговий центр

Головний процесинговий центр – уповноважений платіжною системою спеціалізований обчислювальний центр, який, крім процесингу здійснює маршрутизацію запитів/відповідей від/до інших процесингових центрів, веде бази учасників та здійснює взаємодію з іншими учасниками за встановленим регламентом. Процесинговий центр

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.3.3. Термінальне обладнання

Головний процесинговий центр – уповноважений платіжною системою спеціалізований обчислювальний центр, який, крім процесингу здійснює маршрутизацію запитів/відповідей від/до інших процесингових центрів, веде бази учасників та здійснює взаємодію з іншими учасниками за встановленим регламентом. Процесинговий центр

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ТЕМА 2. ІСТОРІЯ TA ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАРТКОВИХ ПЛА ТІЖНИХ СИСТЕМ

2.1. Еволюція грошей як основа розвитку платіжних систем 2.2. Історія та умови розвитку карткових платіжних систем 2.2.1. Платіжна система Diners Club 2.2.2. Платіжна система American Express 2.2.3. Платіжна система Master Card 2.2.4. Платіжна система