Платіжні системи – Пиріг С. О

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ВСТУП

Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і

Платіжні системи – Пиріг С. О. – СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1.1. Загальні поняття про платіжні системи та їх функціонування 1.2. Загальні поняття та порядок застосування платіжних іструментів 1.3. Учасники платіжної системи та їх функції 1.3.1. Банки-учасники платіжної системи

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1.1. Загальні поняття про платіжні системи та їх функціонування 1.2. Загальні поняття та порядок застосування платіжних іструментів 1.3. Учасники платіжної системи та їх функції 1.3.1. Банки-учасники платіжної системи

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.1. Загальні поняття про платіжні системи та їх функціонування

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1.1. Загальні поняття про платіжні системи та їх функціонування 1.2. Загальні поняття та порядок застосування платіжних іструментів 1.3. Учасники платіжної системи та їх функції 1.3.1. Банки-учасники платіжної системи

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.2. Загальні поняття та порядок застосування платіжних інструментів

Порядок виконання операцій із застосуванням платіжних інструментів, у тому числі обмеження щодо цих операцій, визначаються законами України та нормативно-правовими актами НБУ. Спеціальний платіжний засіб (платіжна картка, тощо) – платіжний інструмент, що виконує функцію засобу

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.3. Учасники платіжної системи та їх функції

Одне із основних завдань, які розв’язуються при створенні платіжної системи, полягає у виробленні і дотриманні загальних. правил обслуговування карток, які входять у систему емітентів, проведення Взаєморозрахунків і платежів. Ці правила охоплюють як суто технічні

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.3.1. Банки-учасники платіжної системи

Одне із основних завдань, які розв’язуються при створенні платіжної системи, полягає у виробленні і дотриманні загальних. правил обслуговування карток, які входять у систему емітентів, проведення Взаєморозрахунків і платежів. Ці правила охоплюють як суто технічні

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.3.2. Процесинговий центр

Головний процесинговий центр – уповноважений платіжною системою спеціалізований обчислювальний центр, який, крім процесингу здійснює маршрутизацію запитів/відповідей від/до інших процесингових центрів, веде бази учасників та здійснює взаємодію з іншими учасниками за встановленим регламентом. Процесинговий центр

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 1.3.3. Термінальне обладнання

Головний процесинговий центр – уповноважений платіжною системою спеціалізований обчислювальний центр, який, крім процесингу здійснює маршрутизацію запитів/відповідей від/до інших процесингових центрів, веде бази учасників та здійснює взаємодію з іншими учасниками за встановленим регламентом. Процесинговий центр

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ТЕМА 2. ІСТОРІЯ TA ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАРТКОВИХ ПЛА ТІЖНИХ СИСТЕМ

2.1. Еволюція грошей як основа розвитку платіжних систем 2.2. Історія та умови розвитку карткових платіжних систем 2.2.1. Платіжна система Diners Club 2.2.2. Платіжна система American Express 2.2.3. Платіжна система Master Card 2.2.4. Платіжна система

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 2.1. Еволюція грошей як основа розвитку платіжних систем

2.1. Еволюція грошей як основа розвитку платіжних систем 2.2. Історія та умови розвитку карткових платіжних систем 2.2.1. Платіжна система Diners Club 2.2.2. Платіжна система American Express 2.2.3. Платіжна система Master Card 2.2.4. Платіжна система

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 2.2. Історія та умови розвитку карткових платіжних систем

Перші теоретичні відомості про використання карток як платіжного засобу з’явилися в Англії, де ідею кредитних карток висунув у своїй книзі Джеймс Бедламі “Погляд в минуле”, яка вийшла в світ в 1888 році (J. Bellami.

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 2.2.1. Міжнародна платіжна система Diners Club

Найперша в історії універсальна кредитна картка з’явилася в 1950 році в Сполучених Штатах. І це була картка Diners Club. Кредитні картки, що випускалися певним магазином або нафтовою фірмою, були дуже популярні вже в першій

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 2.2.2. Міжнародна платіжна система American Express

American Express – американська диверсифікована корпорація, яка надає послуги фізичним та юридичним особам на ринках міжнародного ділового і приватного туризму, фінансових послуг і електронної комерції. Одна із перших компаній, яка створила платіжну систему на

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 2.2.3. Міжнародна платіжна система MasterCard International

Платіжна система MasterCard, яка була заснована наприкінці 40-х років минулого сторіччя, групою банків Сполучених Штатів Америки International, сьогодні є однією з двох найбільших банківських платіжних систем в усьому світі. Рішення Bank of America видавати

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 2.2.4. Платіжна система Visa International

Visa International – це електронна платіжна система, яка є некомерційною асоціацією, і об’єднує більше 21000 банків-членів в усьому світу. Visa виконує посередницьку роль між банками, займається організацією розрахунків і забезпечує технічну взаємодію між учасниками

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ТЕМА 3. ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ

3.1. Класифікація пластикових карток 3.1.1. Магнітна картка 3.1.2. Смарт-картка 3.1.3. Банківські платіжні картки 3.2. Технологія виготовлення пластикових карток 3.3. Основні характеристики підроблених пластикових карток і методи їх виявлення 3.1. Класифікація пластикових карток Пластикова картка

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 3.1. Класифікація пластикових карток

3.1. Класифікація пластикових карток 3.1.1. Магнітна картка 3.1.2. Смарт-картка 3.1.3. Банківські платіжні картки 3.2. Технологія виготовлення пластикових карток 3.3. Основні характеристики підроблених пластикових карток і методи їх виявлення 3.1. Класифікація пластикових карток Пластикова картка

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 3.1.1. Магнітна картка

Магнітна картка – це пластикова картка, яка відповідає специфікаціям ISO, має на зворотному боці магнітну шуту з інформацією об’ємом близько 100 байт пам’яті, яка прочитується спеціальним зчитуючим пристроєм та місце для підпису (рис.3.2). Такі

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 3.1.2. Смарт-картка

Магнітна картка – це пластикова картка, яка відповідає специфікаціям ISO, має на зворотному боці магнітну шуту з інформацією об’ємом близько 100 байт пам’яті, яка прочитується спеціальним зчитуючим пристроєм та місце для підпису (рис.3.2). Такі

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 3.1.3. Банківська платіжна картка

Банківська платіжна картка (БПК) – це персоніфікована пластикова картка з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 3.2. Технологія виготовлення пластикових карток

Основним матеріалом для виготовлення пластикових карток служить полівінілхлорид (ПВХ). Він легко піддається обробці і нейтральний до фарб, що дозволяє одержувати на готових картках дуже чисті кольори. Етапи виготовлення пластикових карток: 1. Підготовка макета. Перший

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 3.3. Основні характеристики підроблених пластикових карток і методи їх виявлення

Не секрет, що магнітні пластикові картки піддаються підробці. Дані по втратах, пов’язані з магнітними картками вражають. П’ята частина втрат відбувається саме по підроблених, загублених та крадених карткам. Наведемо основні характеристики підроблених карток з магнітною

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ТЕМА4. СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЇХ РОЗБУДОВА В УКРАЇНІ

4.1. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) 4.1.1. Мета створення та структура НСМЕП 4.1.2. Платіжна картка НСМЕП 4.1.3. Система Інтернет-платежів НСМЕП 4.1.4. Нормативна база НСМЕП 4.2. Платіжна система УкрКарт 4.2.1. Структура та функції платіжної

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.1. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП)

4.1. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) 4.1.1. Мета створення та структура НСМЕП 4.1.2. Платіжна картка НСМЕП 4.1.3. Система Інтернет-платежів НСМЕП 4.1.4. Нормативна база НСМЕП 4.2. Платіжна система УкрКарт 4.2.1. Структура та функції платіжної

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.1.1 Мета створення та структура НСМЕП

Мета створення НСМЕП; – впровадження в Україні відносно дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових розрахунків, яка розрахована на роботу як в режимі “off-line” (непрямого доступу), так і в режимі “on-line” (прямого доступу); – збільшення

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.1.2. Платіжна картка НСМЕП

Як платіжний засіб в НСМЕП застосовується март-картка (рис.4.2) – Стандартна пластикова картка з вбудованим мікропроцесором (чіп-модулем). Смарт-картка є носієм копії фінансової інформації в НСМЕП, на відміну від пластикової картки з магнітною смугою, яка найбільш

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.1.3. Система інтернет-платежів НСМЕП

В Україні наприкінці травня 2001 року НБУ, фірмою “Юнісистем” та компанією Microcos – mic Grop було представлено проект “Інтер-платежі в Національній системі масових електронних платежів”. Завдяки системі “Інтерплат” кожний користувач Інтернет, який має smart-картку

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.1.4. Нормативна база НСМЕП

Нормативна база НСМЕП – це документи, які визначають нормативні та технологічні вимоги, а також методичні положення щодо діяльності НСМЕП і функціонування АПК, до яких належать: нормативні та методичні документи щодо діяльності Платіжної організації, а

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2. Платіжна система УкрКарт

4.2.1. Структура та функції платіжної системи УкрКарт Для створення Національної системи масових електронних платежів населення за товари та послуги за допомогою пластикових карток у вересні 1995 року було створене акціонерне товариство “Українська національна розрахункова

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.1. Структура та функції платіжної системи УкрКарт

4.2.1. Структура та функції платіжної системи УкрКарт Для створення Національної системи масових електронних платежів населення за товари та послуги за допомогою пластикових карток у вересні 1995 року було створене акціонерне товариство “Українська національна розрахункова

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.2. Процесинговий центр УкрКарт

Процесингове обслуговування банків-учасників в платіжній системі виконує Головний процесинговий центр УкрКарт (ГПЦ УкрКарт). ГПЦ УкрКарт сертифікований у міжнародних платіжних системах: – Member Service Provider (MSP) у MasterCard Int. – Third Party Processor (TPP) у

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.3. Технології та послуги карткових продуктів

УкрКарт-Стандарт – картка, яка обслуговується в еквайринговіЙ мережі платіжної системи на всій території України (рис. 4.8). Це класичний дебетовий картковий продукт з обов’язковим використанням PIN-коду. Власник платіжної картки має можливість розраховуватися за послуги та

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.4. Механізм взаємодії зарплатных проектів та його переваги

УкрКарт-Стандарт – картка, яка обслуговується в еквайринговіЙ мережі платіжної системи на всій території України (рис. 4.8). Це класичний дебетовий картковий продукт з обов’язковим використанням PIN-коду. Власник платіжної картки має можливість розраховуватися за послуги та

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.5. Управління ризиками в платіжній системі УкрКарт

Компанія підписала довгостроковий договір з Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка на створення системи управління та моніторингу ризиків у платіжній системі УкрКарт. У рамках даної програми розроблені технічні завдання, специфікації і програмне забезпечення

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.6. Принципи роботи УкрКарт

Компанія підписала довгостроковий договір з Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка на створення системи управління та моніторингу ризиків у платіжній системі УкрКарт. У рамках даної програми розроблені технічні завдання, специфікації і програмне забезпечення

Платіжні системи – Пиріг С. О. – Тема 5. ЕЛЕКТРОННІ МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ

5.1. Загальні вимоги щодо функціонування систем міжбанківських розрахунків 5.2. Система електронних міжбанківських платежів НБУ 5.2.1. Завдання та функції СЕП НБУ 5.2.2. Структура СЕП НБУ 5.2.3. Організація роботи ВПС 5.2.4. Обмін платіжними документами в СЕП

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.1. Загальні вимоги щодо функціонування систем між банківських розрахунків

5.1. Загальні вимоги щодо функціонування систем міжбанківських розрахунків 5.2. Система електронних міжбанківських платежів НБУ 5.2.1. Завдання та функції СЕП НБУ 5.2.2. Структура СЕП НБУ 5.2.3. Організація роботи ВПС 5.2.4. Обмін платіжними документами в СЕП

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.2. Система електронних міжбанківських платежів

5.2.1. Завдання та функції СЕП НБУ Нормальне функціонування економіки важко уявити без системи розрахунків між суб’єктами господарської діяльності, забезпечення надійності та своєчасності платежів. У розрахунках і платежах, які здійснюються установами банків, відображаються практично всі

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.2.1. Завдання та функції СЕП НБУ

5.2.1. Завдання та функції СЕП НБУ Нормальне функціонування економіки важко уявити без системи розрахунків між суб’єктами господарської діяльності, забезпечення надійності та своєчасності платежів. У розрахунках і платежах, які здійснюються установами банків, відображаються практично всі

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.2.2. Структура СЕП НБУ

Рис. 5.1. Загальна структура СЕП Загальну структуру СЕП НБУ можна подати у вигляді схеми, яка зображена на рис. 5.1. Програмно-технологічна структура СЕП Національного банку України складається з таких компонентів: – програмно-технічні комплекси СЕП; –

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.2.3. Організація роботи внутрішньобанківської платіжної системи

Внутрішньобанківська платіжна система (ВПС) – це сукупність правил, організаційних заходів, програмно-технічних засобів, засобів захисту, що використовуються банком для “виконання внутрішньобанківського переказу грошей, а також для взаємодії з іншими банківськими платіжними системами для забезпечення виконання

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.2.4. Обмін платіжними документами в СЕПНБУ

Внутрішньобанківська платіжна система (ВПС) – це сукупність правил, організаційних заходів, програмно-технічних засобів, засобів захисту, що використовуються банком для “виконання внутрішньобанківського переказу грошей, а також для взаємодії з іншими банківськими платіжними системами для забезпечення виконання

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.2.5. Організація роботи в системі термінових переказів

Система термінових переказів Національного банку (СТП) складова СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківського переказу в режимі реального часу з індивідуальною обробкою міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким списання грошей з кореспондентського рахунку банківської установи (платника)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.2.6. Характеристика моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕМП

Згідно з “Інструкцією про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті”, яка була затверджена Постановою Правління Національного банку України 17 березня 2004 року за № 110, банк та його філії мають змогу працювати

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.3. Захист електронних банківських документів в СЕМИ

Система захисту електронних банківських документів складається з комплексу апаратно-програмних засобів криптографічного захисту та ключової системи до них, технологічних і організаційних заходів щодо захисту інформації. Система захисту включає; – усі етапи розробки, впровадження та експлуатації

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.3.1. Криптографічний захист інформації в СЕМП

Апаратно – програмні засоби криптографічного захисту інформації в СЕМП забезпечують автентифікацію адресата та відправника міжбанківських електронних розрахункових документів і службових повідомлень СЕМП, гарантують їх достовірність та цілісність у результаті неможливості підробки або викривлення документів

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.3.2. Організаційні заходи інформаційної безпеки

Надійна робота системи захисту неможлива без дотримання адміністративних вимог щодо безпечного використання, зберігання та обліку засобів захисту. Значну увагу слід приділяти, насамперед, розподілу повноважень між службовими особами банківської установи, які беруть участь в обробці

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.3.3. Контроль за виконанням вимог щодо захисту інформації у банківських установах

Надійна робота системи захисту неможлива без дотримання адміністративних вимог щодо безпечного використання, зберігання та обліку засобів захисту. Значну увагу слід приділяти, насамперед, розподілу повноважень між службовими особами банківської установи, які беруть участь в обробці

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ТЕМА 6. МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

6.1. Міжнародна електронна система SWIFT 6.2. Міжнародна платіжна система TARGET 6.3. Міжнародна платіжна система TOPAZ 6.4. Міжнародна платіжна система INTERNET 6.5. Європейська міжнародна асоціація (ЄМА) 6.6. Необхідні умови ефективного функціонування платіжних систем 6.1. Міжнародна