Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Питання для самостійного вивчення

1. Карткові продукти:

УкрКарт-Стандарт – картка, що обслуговується в еквайринговій мережі платіжної системи на всій території України. Це класичний дебетовий картковий продукт з обов’язковим використанням РIN-коду. Власник платіжної картки має можливість розраховуватися за послуги та отримувати готівку в межах коштів, що знаходяться на його картковому рахунку. Картки УкрКарт-Стандарт мають право емітувати всі банки, які е учасниками платіжної системи УкрКарт. За бажанням банків-учасників картка може здобувати додаткові можливості: встановлення овердрафту; оплата комунальних платежів і послуг зв’язку через банкомат; зміна карто-держателем PIN-коду картки через банкомат.

– УкрКарт-Maestro – картка, що сполучає в собі характеристики локальної й міжнародної карток і обслуговується на інфраструктурах двох платіжних систем: УкрКарт та MasterCard Int. Картка надає її власникові такі переваги: значно розширюється географія прийому карток; дозволяє ЇЇ власникові обслуговуватися в еквайринговій мережі платіжної системи УкрКарт з мінімальними комісіями. Картки УкрКарт-Maestro можуть емітувати банки, що є учасниками двох платіжних систем – MasterCard Int. та УкрКарт.

– УкрКарт-Чек – це передплачена платіжна картка. Зручність такої послуги полягає у тому, що картка не має потреби у відкритті рахунку в банку, а процедура отримання платіжної картки займає мінімальний час. УкрКарт-Чек обслуговується в усіх банкоматах платіжної системи УкрКарт. Картки платіжної системи УкрКарт відповідають усім вимогам міжнародних стандартів і базуються на технічних специфікаціях міжнародних платіжних систем MasterCard Int. та VISA Int.

Зарплатні проекти

2. Зарплатні проекти. Учасниками проекту виступають три сторони: банк; підприємство, на якому банк упроваджує зарплатний проект; платіжна система УкрКарт. Банк, який запроваджує на підприємстві зарплатний проект, неодмінно повинен бути банком – учасником платіжної системи УкрКарт. Якщо рахунки підприємства знаходяться в іншому банку, підприємству достатньо відкрити свій рахунок у банку, з яким підписана угода на впровадження зарплатного проекту. Відносини між підприємством та банком визначаються договором, в якому сторони визначають: тарифи та комісії за банківське обслуговування, умови отримання платіжних карток, порядок безготівкового зарахування зарплати на співробітників підприємства на їх картрахунки. Залежно від того, яку картку отримують співробітники (платіжної системи УкрКарт або картку платіжних систем MasterCard Int. та УкрКарт), вони обслуговуються відповідно в мережі УкрКарт або в мережах обох платіжних систем УкрКарт та MasterCard Int. У дні зарахування зарплати (авансу) бухгалтерія підприємства виконує безготівкове перерахування зарплати в банк і надає електронний реєстр отримувачів. Банк здійснює зарахування зарплати співробітникам підприємства на карткові рахунки відповідно до наданого реєстру й забезпечує інкасацію й поповнення грошової маси у банкоматі.

Економічні вигоди для учасників проекту:

1) для банку:

– залучення додаткових грошових ресурсів;

– отримання банком від підприємства прибутку у вигляді відсотків за зарахування коштів на рахунки співробітників підприємства.

2) для підприємства:

– скорочення витрат, пов’язаних з одержанням, збереженням і видачею заробітної плати через касу підприємства;

– можливість відкриття кредитної лінії у банку за пільговими тарифами за рахунок фонду заробітної плати співробітників;

– автоматизація процесу зарахування зарплати;

– спрощення процедури видачі зарплати;

– працівники, що не були присутні в день видачі зарплати, отримають її через банкомат у будь-який час;

– можливість надання картці рис кредитної за умов надання банком овердрафту;

– картка може бути використана як засіб ідентифікації працівників;

– з’являється можливість відкриття корпоративних карток підприємства (наприклад, купівля бензину для службового транспорту, представницькі витрати тощо);

– можливість разом із банком та платіжною системою побудувати дисконтну програму чи програму лояльності для своїх співробітників.

3) для працівників підприємства:

– одержання власником картки заробітної плати швидко та в зручний для нього час;

– можливість керування особовим рахунком за допомогою банкомата (наприклад, здійснення комунальних платежів тощо);

– безпека збереження грошей – у разі втрати картки блокується доступ до картрахунку;

– нарахування банком відсотків на середньомісячний залишок коштів на картковому рахунку;

– можливість одержання додаткової картки (наприклад, сімейна картка).

Комунальні платежі

3. Комунальні платежі. Платіжна система УкрКарт розробила для банків-учасників програмне забезпечення Card PAY. Упровадивши це програмне забезпечення, банк надає можливість своїм картодержателям виконувати безготівкові комунальні платежі через банкомати без відвідування банківських установ. Учасниками системи “Безготівкові платежі через банкомат” є:

– банк – учасник УкрКарт;

– процесинговий центр УкрКарт;

– організації – отримувачі комунальних платежів;

– картодержателі.

Карто держатель, написавши заяву з проханням про надання цієї послуги, може робити оплату таких платежів, як:

– квартплата;

– рахунки за електроенергію, газ, воду, опалення;

– телефонні рахунки;

– послуги операторів стільникового зв’язку;

– послуги кабельного телебачення;

– рахунки за послуги Інтернет-провайдерів.

Підтвердженням платежу е чек банкомата, що надається безпосередньо при обслуговуванні. При необхідності також формується банківська виписка за картковим рахунком.

SMS-сервіс

4. SMS-сервіс. Процесинговий центр УкрКарт надає можливість власникам карток одержувати оперативну інформацію за допомогою SMS про трансакції, що були виконані за їхніми картками. Таким чином, власник картки має можливість контролювати факт здійснення трансакцій та невідкладно реагувати у разі здійснення шахрайської операції. Сервіс реалізовано за допомогою продукту Proactive Risk Manager, який дозволяє у режимі реального часу аналізувати здійснення трансакцій та виділяти серед них потенційно шахрайські. Виявлені системою підозрілі трансакції додатково аналізуються службою безпеки. При необхідності “підозрілі” картки можуть бути заблоковані, що значно знижує втрати банків від шахрайства. Proactive Risk Manager сертифікований VISA та MasterCard. Ця сертифікація дозволяє банкам-учасникам виконати всі обов’язкові вимоги міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard відносно керування ризиками.

Питання для самостійного вивчення

1. Суть, види та функціональні можливості платіжних та службових карток Національної системи масових електронних платежів,

2. Перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів та її супутні проекти.

3. Аналіз та характеристика поточного стану впровадження Національної системи масових електронних платежів.

4. Основні завдання Національної системи масових електронних платежів та шляхи їх реалізації.

Основна література: 1; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16.

Додаткова: 18; 22; 26; 27; 31; 33; 44; 49.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Питання для самостійного вивчення