Платіжні системи – Вовчак О. Д

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – ПЕРЕДМОВА

Головною метою стратегічного розвитку банківської системи України є створення надійної, ефективної і прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла вимоги та очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз. Нині створення в Україні

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Головною метою стратегічного розвитку банківської системи України є створення надійної, ефективної і прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла вимоги та очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз. Нині створення в Україні

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

Головною метою стратегічного розвитку банківської системи України є створення надійної, ефективної і прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла вимоги та очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз. Нині створення в Україні

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Зміст тем дисципліни

Тема 1. Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в Україні Суть, функції і мета платіжної системи. Правові засади регулювання функцій платіжних систем в Україні та відносин у сфері переказу коштів. Платіжна система

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Суть, значення та загальні засади функціонування платіжних систем в Україні 1. Основні елементи платіжних систем. 2. Правова основа діяльності платіжних систем України. 3. Основні вимоги до платіжних систем. 4. Учасники платіжних систем

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 1. СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

1.1. Основні визначення та правова основа діяльності платіжних систем Невід’ємним спеціалізованим елементом практично всіх економічних операцій, що стосується передачі грошової вартості в обмін на товар, послугу або фінансовий актив, є платіжні системи. Платіжну систему

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 1.1. Основні визначення та правова основа діяльності платіжних систем

1.1. Основні визначення та правова основа діяльності платіжних систем Невід’ємним спеціалізованим елементом практично всіх економічних операцій, що стосується передачі грошової вартості в обмін на товар, послугу або фінансовий актив, є платіжні системи. Платіжну систему

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 1.2. Основні елементи платіжних систем

Відмінність ознак, характерних для окремих країн (розмір, обставини історичного розвитку, правова система, ділова практика, комунікаційна система, інфраструктура, ступінь розвитку закладів та їх інструментів тощо), роблять національну платіжну систему унікальною. Однак існує низка елементів, життєво

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 1.3. Основні вимоги до платіжних систем

Відмінність ознак, характерних для окремих країн (розмір, обставини історичного розвитку, правова система, ділова практика, комунікаційна система, інфраструктура, ступінь розвитку закладів та їх інструментів тощо), роблять національну платіжну систему унікальною. Однак існує низка елементів, життєво

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Ефективність

Відмінність ознак, характерних для окремих країн (розмір, обставини історичного розвитку, правова система, ділова практика, комунікаційна система, інфраструктура, ступінь розвитку закладів та їх інструментів тощо), роблять національну платіжну систему унікальною. Однак існує низка елементів, життєво

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Оперативність

Однією з найважливіших ознак, що характеризують рівень ефективності платіжної системи, є притаманна їй швидкість розрахунків. Затримки платежу збільшують його вартість і знижують економічний ефект. Зрозуміло, що кожний платіж не може здійснюватися між платником і

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Економічність

Однією з найважливіших ознак, що характеризують рівень ефективності платіжної системи, є притаманна їй швидкість розрахунків. Затримки платежу збільшують його вартість і знижують економічний ефект. Зрозуміло, що кожний платіж не може здійснюватися між платником і

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Надійність

Система повинна бути надійною, тобто мати довіру користувачів. Клієнти повинні бути впевнені, що відправлені гроші будуть зараховані правильно і протягом визначеного терміну. Якщо клієнти не впевнені в остаточному розрахунку, вони продовжуватимуть використовувати готівкові гроші,

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Безпека

Система повинна бути надійною, тобто мати довіру користувачів. Клієнти повинні бути впевнені, що відправлені гроші будуть зараховані правильно і протягом визначеного терміну. Якщо клієнти не впевнені в остаточному розрахунку, вони продовжуватимуть використовувати готівкові гроші,

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Зручність

Система повинна бути надійною, тобто мати довіру користувачів. Клієнти повинні бути впевнені, що відправлені гроші будуть зараховані правильно і протягом визначеного терміну. Якщо клієнти не впевнені в остаточному розрахунку, вони продовжуватимуть використовувати готівкові гроші,

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Потреби оптимізації

Система повинна бути надійною, тобто мати довіру користувачів. Клієнти повинні бути впевнені, що відправлені гроші будуть зараховані правильно і протягом визначеного терміну. Якщо клієнти не впевнені в остаточному розрахунку, вони продовжуватимуть використовувати готівкові гроші,

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 1.4. Учасники платіжних систем та їх функції

У країнах із сучасною структурою господарства найбільша частина обсягу платежів припадає на безготівкові розрахунки, головна роль у виконанні розрахунків належить комерційним банкам. Виділяють чотири основні групи учасників платіжних систем: 1) користувачі платіжних послуг, що

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Користувачі платіжних послуг, що не є банками

У країнах із сучасною структурою господарства найбільша частина обсягу платежів припадає на безготівкові розрахунки, головна роль у виконанні розрахунків належить комерційним банкам. Виділяють чотири основні групи учасників платіжних систем: 1) користувачі платіжних послуг, що

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Банківські установи

Комерційні банки, як правило, не беруть участі в обміні готівкою, хоча вони можуть використовуватися для передачі готівки, яку надає центральний банк реальному сектору економіки. Однак, передача вимог за депозитами неминуче призводить до використання банків

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Центральний банк

Організація платіжної системи є невід’ємною частиною триєдиної функції центрального банку. Дві інші частини – це проведення грошово-кредитної політики і здійснення нагляду за банківськими та фінансовими ринками щодо забезпечення надійності та стабільності їх діяльності, надійна

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Спеціалізовані посередники

До механізмів, які використовуються для переказу коштів між суб’єктами господарювання в процесі розрахунків за платіжними зобов’язаннями, належать також спеціальні установи, що надають платіжні послуги – клірингові установи, розрахункові банки та агенти з розрахунків. Комерційний

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 2. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

2.1. Класифікація платіжних систем В Україні діють внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи (рис. 2.1). Внутрішньодержавні можуть бути як банківськими, так і небанківськими платіжними системами. До внутрішньодержавних банківських платіжних систем належать: – системи міжбанківських розрахунків;

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 2.1. Класифікація платіжних систем

2.1. Класифікація платіжних систем В Україні діють внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи (рис. 2.1). Внутрішньодержавні можуть бути як банківськими, так і небанківськими платіжними системами. До внутрішньодержавних банківських платіжних систем належать: – системи міжбанківських розрахунків;

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 2.2. Види платіжних інструментів та їх загальна характеристика

Сучасними платіжними системами, здебільшого, керує банківський сектор. Платіжні системи виконують функцію передачі потоку інформації, який містить деталі платежу, і безпосередньо переказу грошових коштів. У платіжній операції можна виділити такі основні елементи: – зобов’язання, яке

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 2.3. Організація розрахунків

Міжбанківські платежі за принципами організації розрахунків поділяють на дві системи розрахунків: 1) електронну міжбанківську систему великих грошових переказів (брутто-розрахунки), або розрахунків на валовій основі; 2) систему роздрібних операцій, яка обслуговується традиційно кліринговими палатами (нетто-розрахунки),

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 2.4. Ризики в платіжних системах

Платіжні системи характеризуються наявністю досить значного рівня ризику в декількох сферах, що пояснюється обсягом та розміром виконуваних у цих системах операцій. Користувачі платіжних систем наражені на ризик втрат через такі основні причини: – помилки;

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Системний ризик

Платіжні системи характеризуються наявністю досить значного рівня ризику в декількох сферах, що пояснюється обсягом та розміром виконуваних у цих системах операцій. Користувачі платіжних систем наражені на ризик втрат через такі основні причини: – помилки;

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Правовий ризик

Платіжні системи характеризуються наявністю досить значного рівня ризику в декількох сферах, що пояснюється обсягом та розміром виконуваних у цих системах операцій. Користувачі платіжних систем наражені на ризик втрат через такі основні причини: – помилки;

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Операційний ризик

Операційний ризик виникає через можливість порушень систем обробки даних, оскільки діяльність централізованих платіжних систем усе більше залежить від захищеності, безпеки та безперебійності функціонування систем обробки та передачі даних. Зростання автоматизації операцій призводить до зростання

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Ризики в системі чистих розрахунків

Операційний ризик виникає через можливість порушень систем обробки даних, оскільки діяльність централізованих платіжних систем усе більше залежить від захищеності, безпеки та безперебійності функціонування систем обробки та передачі даних. Зростання автоматизації операцій призводить до зростання

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Ризики у системах валових розрахунків

Операційний ризик виникає через можливість порушень систем обробки даних, оскільки діяльність централізованих платіжних систем усе більше залежить від захищеності, безпеки та безперебійності функціонування систем обробки та передачі даних. Зростання автоматизації операцій призводить до зростання

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

3.1. Схема проходження інформації електронною платіжною системою Важливою умовою успішної діяльності платіжної системи є чітко організовані та бездоганно функціонуючі операційні засоби. Технологічна структура платіжної системи досить непроста, вона складається з різних за функціями та

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 3.1. Схема проходження інформації електронною платіжною системою

3.1. Схема проходження інформації електронною платіжною системою Важливою умовою успішної діяльності платіжної системи є чітко організовані та бездоганно функціонуючі операційні засоби. Технологічна структура платіжної системи досить непроста, вона складається з різних за функціями та

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 3.2. Засоби обробки даних

3.1. Схема проходження інформації електронною платіжною системою Важливою умовою успішної діяльності платіжної системи є чітко організовані та бездоганно функціонуючі операційні засоби. Технологічна структура платіжної системи досить непроста, вона складається з різних за функціями та

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 3.3. Засоби телекомунікації

До засобів передачі даних належать апаратура зв’язку та програмне забезпечення, що служать для обміну інформацією про платежі та іншими контрольними повідомленнями між відправником, обробником та отримувачем інформації. Такий обмін може відбуватися як на відносно

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 3.4. Обладнання системи масових платежів

Сучасна система масових електронних платежів вимагає наявності пластикової картки та термінала. Для карток із магнітною смугою в міжнародній практиці прийнято стандарт ISO: три доріжки у верхній частині картки. Але деякі країни встановили свої власні

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 3.5. Організація експлуатації електронних платіжних систем

Електронні платіжні системи можуть мати централізовану або децентралізовану структуру. При централізованій структурі вся обробка даних здійснюється в одному операційному центрі. При децентралізованій структурі обробка та зберігання даних здійснюється в кількох пунктах. У процесі вивчення

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 4. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

4.1. Основні поняття та етапи створення системи захисту Інформаційна безпека означає можливість протистояти спробам нанесення збитків власникам або користувачам платіжної системи при різних навмисних або ненавмисних впливах на неї. Система захисту інформації повинна забезпечувати

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 4.1. Основні поняття та етапи створення системи захисту

4.1. Основні поняття та етапи створення системи захисту Інформаційна безпека означає можливість протистояти спробам нанесення збитків власникам або користувачам платіжної системи при різних навмисних або ненавмисних впливах на неї. Система захисту інформації повинна забезпечувати

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 4.2. Відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інформації та принципи реалізації політики безпеки

Суб’єкти переказу зобов’язані виконувати встановлені законодавством України та правилами платіжних систем вимоги щодо захисту інформації, яка обробляється за допомогою цих платіжних систем. Правила платіжних систем мають передбачати відповідальність за порушення цих вимог з урахуванням

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 4.3. Криптографічний захист інформації та заходи захисту інформаційної безпеки

Використання криптографічного захисту інформації при побудові політики безпеки платіжної системи значно посилює безпеку роботи системи. За принципами використання криптографічний захист може бути вбудованим у платіжну систему або бути додатковим механізмом, який може відключатися. Є

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 5. СПЕЦИФІКА ДІЇ ЗАРУБІЖНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

5.1. Загальні відомості про зарубіжні платіжні системи Система “Фед Уайр” (Fedwire) – комунікаційна система, якою володіє і керує Федеральна резервна система США. Для проведення операцій за цією системою 12 федеральних резервних банків об’єднані між

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 5.1. Загальні відомості про зарубіжні платіжні системи

5.1. Загальні відомості про зарубіжні платіжні системи Система “Фед Уайр” (Fedwire) – комунікаційна система, якою володіє і керує Федеральна резервна система США. Для проведення операцій за цією системою 12 федеральних резервних банків об’єднані між

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 5.2. Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій СВІФТ (SWIFT)

СВІФТ – автоматизована система здійснення міжнародних платежів через комп’ютерні мережі. Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій засновано в 1973 р. у Брюсселі (Бельгія) представниками 239 банків з 15 країн Європи та Америки. Кількість країн та

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 5.3. Електронна комерція з використанням засобів Інтернету

Потрібно усвідомити сутність електронної комерції з використанням засобів Інтернету, зокрема, управління банківськими рахунками через мережу Інтернет. Система “Інтернет-банкінг” втілює останні досягнення в сфері Інтернет-технологій і відкриває нові можливості у сфері банківських послуг, зокрема: –

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 6. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

6.1. Методологія розробки платіжних систем Процес розробки платіжної системи такий: Визначення потреб, формулювання цілей та специфікацій проекту 1.1. Аналіз стратегії проекту, в результаті якого початкова концепція переводиться до форми “переліку потреб користувачів” і створюються

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 6.1. Методологія розробки платіжних систем

6.1. Методологія розробки платіжних систем Процес розробки платіжної системи такий: Визначення потреб, формулювання цілей та специфікацій проекту 1.1. Аналіз стратегії проекту, в результаті якого початкова концепція переводиться до форми “переліку потреб користувачів” і створюються

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Визначення потреб, формулювання цілей та специфікацій проекту

6.1. Методологія розробки платіжних систем Процес розробки платіжної системи такий: Визначення потреб, формулювання цілей та специфікацій проекту 1.1. Аналіз стратегії проекту, в результаті якого початкова концепція переводиться до форми “переліку потреб користувачів” і створюються

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Створення платіжної системи

6.1. Методологія розробки платіжних систем Процес розробки платіжної системи такий: Визначення потреб, формулювання цілей та специфікацій проекту 1.1. Аналіз стратегії проекту, в результаті якого початкова концепція переводиться до форми “переліку потреб користувачів” і створюються

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Досягнення практичного результату

6.1. Методологія розробки платіжних систем Процес розробки платіжної системи такий: Визначення потреб, формулювання цілей та специфікацій проекту 1.1. Аналіз стратегії проекту, в результаті якого початкова концепція переводиться до форми “переліку потреб користувачів” і створюються