Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Системний ризик

Платіжні системи характеризуються наявністю досить значного рівня ризику в декількох сферах, що пояснюється обсягом та розміром виконуваних у цих системах операцій. Користувачі платіжних систем наражені на ризик втрат через такі основні причини:

– помилки;

– надзвичайні події (порушення енергопостачання, порушення зв’язку, стихійні лиха);

– шахрайства;

– банкрутство одного чи кількох постачальників платіжних послуг;

– невизначеність щодо остаточного виконання платіжних зобов’язань.

Ризики у платіжних системах поділяють на фінансові та не фінансові.

Банком міжнародних розрахунків визначаються такі види ризиків, що виникають у платіжних системах:

– кредитний ризик;

– ризик нестачі ліквідності;

– системний ризик;

– правовий ризик;

– операційний ризик.

Кредитний ризик – ризик того, що учасник операції, який має виплатити кошти, виявиться не в змозі виконати розрахунок за своїми зобов’язаннями у визначений термін унаслідок своєї повної чи часткової неплатоспроможності.

Ризик нестачі ліквідності виникає внаслідок небезпеки того, що учасник операції або посередник, який має виплатити кошти, може зіткнутися з труднощами при покритті своєї від’ємної позиції і не виконати повністю свої зобов’язання у визначений термін. Ризик ліквідності не означає, що посередник або учасник є неплатоспроможним, бо він, можливо, зуміє розрахуватися за своїми дебіторськими зобов’язаннями пізніше, у не визначений точно час у майбутньому.

Ризик ліквідності суттєво відрізняється від кредитного ризику, оскільки останній пов’язаний з можливістю збитків, які зрештою мають бути якось розподілені між тими, хто вступав у відносини з учасником платіжної системи, котрий не виконує своїх зобов’язань. Кредитний ризик може стати причиною втрати основної суми та викликати супутній ризик ліквідності. Ризик ліквідності переважно означає відсутність достатніх коштів.

Ризики як кредитного, так і ліквідного характеру можуть виникати і через запізнення розрахунків, їх несинхронність або невиконання зобов’язань емітентом розрахункових коштів.

Системний ризик.

Цей вид ризику визначається тим, що, коли один учасник системи виявиться неспроможним своєчасно виконати розрахунок за своїми зобов’язаннями, то наслідком цього може стати невиконання зобов’язань іншими учасниками, спричиняючи тим самим ланцюгову реакцію, що іноді також називають “ефектом доміно”. У результаті невиконання зобов’язань він набуває настільки широких масштабів, що виникає загроза для всієї фінансової системи.

Системний ризик може виникнути як з фінансових причин, так і внаслідок збоїв у енергопостачанні, мережах зв’язку або відмов обладнання чи недоліків програмного забезпечення.

Часто системний ризик утворюється при недостатньо від-лагодженому або неправильному управлінні ризиками в рамках платіжної системи. Будучи кредитором останньої інстанції, центральний банк може бути змушений провести інтервенцію, вливаючи в систему ліквідні засоби і тим самим відмовляючись від досягнення мети грошово-кредитної політики. Однак при цьому утворюється моральний ризик. Тобто, розраховуючи, що центральний банк врятує систему в разі виникнення кризи, учасники системи не будуть вживати ніяких заходів для зниження рівня ризику.

Правовий ризик.

До таких нефінансових ризиків, пов’язаних із платіжною системою, належать: недосконала правова база, підробка фінансових документів, крадіжка, шахрайство та помилки.

У будь-який момент процесу виконання платежу можуть виникнути помилки, до платіжної інформації можуть бути внесені зміни з метою шахрайства, будь-який учасник, крім центрального банку, може зазнати банкрутства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Системний ризик