Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 5.3 Адміністративні системи місцевого екологічного управління

Районні та обласні ради можуть делегувати окремі свої повноваження з екологічними аспектами місцевим державним адміністраціям. Ці адміністрації виконують такі адміністративні державні функції:

Підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм збалансованого розвитку, цільових програм з інших питань, у тому числі екологічних;

Забезпечення збалансованого розвитку відповідної території, раціонального використання природних ресурсів;

Об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, а також бюджетних коштів на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

Організація охорони, реставрації природних заповідників місцевого значення;

Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

Здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф;

Погодження (у випадках, передбачених законом) із відповідними сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони навколишнього природного середовища.

Згідно з чинним законодавством паралельно в містах, областях функціонують територіальні органи екологічного управління центрального підпорядкування – обласні (міські) управління екології та природних ресурсів, які підпорядковані Міністерству екології та природних ресурсів і функціонують відповідно до “Типового положення про Державне управління екології та природних ресурсів”.

Основні функції територіальних (обласних, міських) органів Державного управління екології та природних ресурсів такі:

Здійснення в межах своїх повноважень комплексного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів, забезпечення регулювання екологічної безпеки;

Координація діяльності органів місцевої державної виконавчої влади та інших місцевих органів міністерств та відомств, підприємств, установ та організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;

Здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, надр, поверхневих вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, у межах наданих повноважень, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, за додержанням правил зберігання, транспортування, застосування, захоронення, знешкодження токсичних, радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин і матеріалів, пестицидів і агрохімікатів, промислових та інших відходів;

Здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та надання відповідних послуг;

Організація та проведення державної екологічної експертизи відповідно до закону України “Про екологічну експертизу”;

Здійснення перевірки та обстеження підприємств, установ і організацій, у тому числі на військових та оборонних об’єктах, об’єктах органів внутрішніх справ прикордонних військ, розташованих на відповідній території, щодо виконання ними вимог, норм і нормативів екологічної безпеки;

Участь у роботі державних комісій із прийняття в експлуатацію об’єктів виробничого, житлово-комунального призначення та житлових масивів;

Подання проектів лімітів використання природних ресурсів місцевого значення, лімітів на викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, розміщення в ньому відходів; внесення пропозицій щодо їх затвердження відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

Затвердження нормативів гранично допустимих викидів і скидів у навколишнє природне середовище забруднювальних речовин;

Видання дозволів на викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє середовище, розміщення (зберігання, захоронення) в ньому відходів, дозволів на спеціальне використання природних ресурсів;

Організація регіонального моніторингу навколишнього природного середовища, забезпечення діяльності державної екологічної інформаційної системи, здійснення спостереження та інструментально лабораторного контролю за показниками рівня забруднення навколишнього природного середовища;

Організація здійснення системи заходів щодо розширення мережі територій і об’єктів природно-заповідного фонду, вживання необхідних заходів щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, та місць проживання (зростання) їх;

Взяття участі в розробці, реалізації та контролі за виконанням екологічних програм та програм забезпечення екологічної і радіаційної безпеки, програм запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій;

Взяття участі у формуванні позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища;

Щорічна підготовка разом із відповідними органами державної виконавчої влади та надання Мінекоресурсів України, обласній раді доповіді про стан навколишнього природного середовища області, міст Києва та Севастополя;

Сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо;

Вжиття заходів щодо добору і розстановки кадрів, підготовки та підвищення їх кваліфікації;

Забезпечення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складання й подання в установленому порядку звітності;

Здійснення в межах, визначених законодавством, функцій з оперативного управління майном, що належить до об’єктів державної та комунальної власності;

Здійснення інших функцій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 5.3 Адміністративні системи місцевого екологічного управління