Екологічне управління – Шевчук В. Я

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – КОНЦЕПЦІЯ ПІДРУЧНИКА

Концепція підручника грунтується на сучасному системно-узагальнювальному підході до всіх складових екологічного управління. Вона повністю відповідає міжнародній регламентації екологічної діяльності, що склалася за останнє десятиліття, а також всесвітній стратегії збалансованого розвитку. Статус глобальної, так само

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – ВСТУП

Поняття “екологічне управління” і “системи екологічного управління” ще не набули свого сталого значення й повсюдного визнання. Більш поширені сьогодні поняття “управління в галузі охорони навколишнього природного середовища”, “управління природокористуванням”. Водночас світова і національна практика

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Глава 1. ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ “ПРИРОДА-СУСПІЛЬСТВО”

1.1 Загальні поняття і властивості складних систем З дослівного давньогрецького тлумачення поняття “гармонія” означає злагодженість, стрункість, зв’язок, тобто внутрішню й зовнішню впорядкованість, узгодженість, цілісність явищ та процесів. Гармонія передбачає таку узгодженість, яка відповідає законам

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.1 Загальні поняття і властивості складних систем

1.1 Загальні поняття і властивості складних систем З дослівного давньогрецького тлумачення поняття “гармонія” означає злагодженість, стрункість, зв’язок, тобто внутрішню й зовнішню впорядкованість, узгодженість, цілісність явищ та процесів. Гармонія передбачає таку узгодженість, яка відповідає законам

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.2 Історія розвитку системи “природа-суспільство”

Кожна з епох у суспільному розвитку людства мала свою історичну домінанту і характеризувалася різними співвідношеннями економічних та екологічних спрямувань. Розглянемо загальну динаміку зміни інтегральних характеристик різних історичних епох (табл. l. l). Таблиця 1.1 Еволюція

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.3 Закони гармонізації системи “природа-суспільство”

Кожна з епох у суспільному розвитку людства мала свою історичну домінанту і характеризувалася різними співвідношеннями економічних та екологічних спрямувань. Розглянемо загальну динаміку зміни інтегральних характеристик різних історичних епох (табл. l. l). Таблиця 1.1 Еволюція

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.4 Проблеми системної гармонізації

Законам гармонійного розвитку суперечать система і методологія “жорсткого” управління, що грунтуються на технічній парадигмі розвитку та ігноруванні функціональних екологічних закономірностей розвитку. У результаті: Значно скоротилися обсяги і площі непорушених природних екосистем і збільшилася їх

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.5 Ноосферні принципи вирішення проблем гармонізації

Згідно із законом ученого-новатора, першого президента Національної академії наук України В. І. Вернадського про ноосферу (1944), розум людини повинен відігравати провідну роль (домінанта) у розвитку системи “природа-суспільство”, тобто не інстинкти споживача природи, а розум

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.6 Регламентуючі принципи вирішення проблем гармонізації

Базові регламентуючі принципи гармонізації співіснування людства і природи викладені в Декларації, прийнятій на Всесвітній конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), у вигляді керівних принципів, що мають за мету активізувати рівноправне

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.7 Сучасні вимоги до екологічного управління

Гармонізація в управлінському контексті означає активну діяльність, спрямовану на подолання розладу, досягнення узгодженості. Отже, у взаємовідносинах та взаємодії суспільства і природи пріоритетним має бути подолання екологічного розладу і досягнення екологічної узгодженості. Екологічна стратегія гармонізації

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.8 Базові основи екологічного управління

Системи екологічного управління мають у своєму підгрунті такі фундаментальні складові: екологічні закономірності; регулятивні закони; екологічну політику; стандарти, нормативи, ліміти; методології системного підходу; кадастри і механізми (методи) управління. Екологічні закономірності. До об’єктивно існуючих науково-систематизованих законів

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.9 Класифікація систем і механізмів екологічного управління

Екологічне управління, як і сама екологія, є досить розгалуженою і багатофункціональною сферою діяльності різних суспільних, державних, корпоративних та інших інституцій, у тому числі міжнародних. Воно може функціонувати як цілісна система (наприклад, державна), як окрема

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Механізм біотичного регулювання навколишнього природного середовища

Навколишнє середовище, яке людство відкрило для себе в другій половині XX ст., – це ті живі і неживі об’єкти, що оточують людей, впливають на них, відчуваючи водночас зворотну дію з їхнього боку. У системі

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Механізм еколого-господарського балансу територій

Еколого-господарський баланс (ЕГБ) території слід розуміти як збалансоване співвідношення різних видів антропогенної діяльності та різних груп населення на території з урахуванням потенційних можливостей природи, що забезпечує відновлення природних ресурсів і не викликає негативних екологічних

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Кадастровий механізм

Це первинний еколого-господарський механізм обліку природної біоти, біотичного регулювання, визначення господарської ємності біосфери. Облікові функції екологічного управління реалізуються через державні природні кадастри: земельний, водний, лісний, надровий. Ці кадастри вводяться для обліку кількісних характеристик природного

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Законодавчий і нормативно-правовий механізм

Екологічне законодавство закріплює екологічні права та обов’язки громадян, екологічні інтереси суспільства, держави та юридичних осіб, механізми їх реалізації і захисту; регулює відносини в галузі використання, відновлення й охорони земельних, водних, лісових та інших природних

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Система економічних важелів і стимулів

Ідеться про платежі й податки за забруднення і використання природних ресурсів. Вони являють собою важелі впливу, які встановлюють платежі як за володіння, користування та інші законні дії щодо природних ресурсів, так і за викиди

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Система обов’язкової відповідальності

Ідеться про платежі й податки за забруднення і використання природних ресурсів. Вони являють собою важелі впливу, які встановлюють платежі як за володіння, користування та інші законні дії щодо природних ресурсів, так і за викиди

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Адміністративний механізм

Цей механізм визначається законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” і містить: Екологічні права та обов’язки громадян; Повноваження і компетенцію владних структур у галузі охорони навколишнього природного середовища; Екологічну експертизу в процесі законотворчої, інвестиційної,

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Інформаційно-контрольний механізм

Цей механізм функціонує в правовому полі всіх систем екологічного управління і спрямований на підготовку, прийняття та контроль за виконанням управлінських рішень (рис. 1.6). Зауважимо, що інформаційно-контрольний механізм детальніше розглядатиметься далі як інформаційна система забезпечення

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Науково-освітній механізм

Цей механізм функціонує в правовому полі всіх систем екологічного управління і спрямований на підготовку, прийняття та контроль за виконанням управлінських рішень (рис. 1.6). Зауважимо, що інформаційно-контрольний механізм детальніше розглядатиметься далі як інформаційна система забезпечення

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Громадський механізм

Цей механізм функціонує в правовому полі всіх систем екологічного управління і спрямований на підготовку, прийняття та контроль за виконанням управлінських рішень (рис. 1.6). Зауважимо, що інформаційно-контрольний механізм детальніше розглядатиметься далі як інформаційна система забезпечення

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.10 Екологічна політика, програми, стратегічні плани дій

Екологічна політика, програми і стратегічні плани дій – усе це атрибутика системного екологічного управління і, зокрема, результати стратегічного екологічного планування як однієї з головних функцій системного екологічного управління. В Україні національну екологічну політику визначено

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 1.11 Міжнародні організаційні і правові механізми

На сучасному етапі розвитку вже доцільно говорити про планетарну систему екологічної координації в її функціональному розумінні: є Всесвітня програма дій на XXI століття і є координуючий орган – Організація Об’єднаних Націй з екологічною управлінською

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Консультативний орган високого рівня

Міжурядові органи, Генеральний секретар і система Організації Об’єднаних Націй користуються послугами Консультативної ради високого рівня, у складі якої – визначні діячі, що володіють досвідом у питаннях навколишнього середовища і розвитку; у тому числі відомі

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Органи, програми, організації системи ООН

Міжурядові органи, Генеральний секретар і система Організації Об’єднаних Націй користуються послугами Консультативної ради високого рівня, у складі якої – визначні діячі, що володіють досвідом у питаннях навколишнього середовища і розвитку; у тому числі відомі

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй

Програма розвитку ООН, як і ЮНЕП, відіграє важливу роль у втіленні в життя рішень із питань навколишнього середовища і розвитку. Через свою мережу відділень на місцях вона сприяє активізації спільних зусиль системи Організації Об’єднаних

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Глава 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1 Загальні поняття і положення Ефективність будь-якого управління залежить від трьох основних чинників: системності, методичності і стандартності управлінських функцій. Поняття системи як сукупності взаємодіючих частин уперше було висловлено австрійським біологом-теоретиком Людвігом фон Берталанфі, ідеї

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 2.1 Загальні поняття і положення

2.1 Загальні поняття і положення Ефективність будь-якого управління залежить від трьох основних чинників: системності, методичності і стандартності управлінських функцій. Поняття системи як сукупності взаємодіючих частин уперше було висловлено австрійським біологом-теоретиком Людвігом фон Берталанфі, ідеї

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 2.2 Структура теоретико-методологічних основ екологічного управління

Екологічне управління є системною складовою будь-якої загальної системи управління і тому має притаманні їй теоретико-методологічні основи. Водночас екологічне управління є управлінням процесами, пов’язаними з життєдіяльністю і життєзабезпеченням людини, процесами гармонізації взаємовідносин людини з природою,

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 2.3 Методологія системно-екологічного підходу

ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ Системний підхід – це свого роду фундаментальна методологія дослідження і вирішення проблем на міждисциплінарному рівні в усій сукупності системних взаємозв’язків та ієрархічних рівнів. Системно-екологічний підхід – це врахування

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ Системний підхід – це свого роду фундаментальна методологія дослідження і вирішення проблем на міждисциплінарному рівні в усій сукупності системних взаємозв’язків та ієрархічних рівнів. Системно-екологічний підхід – це врахування

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ Системний підхід – це свого роду фундаментальна методологія дослідження і вирішення проблем на міждисциплінарному рівні в усій сукупності системних взаємозв’язків та ієрархічних рівнів. Системно-екологічний підхід – це врахування

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ СИСТЕМНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

До постулатів системно-екологічного підходу належать такі: 1.Будь-яка частка є частиною цілого, а ціле – частиною більш цілого. 2.Усе залежить від усього. 3.Усе змінюється. 4.Будь-яка зміна породжує “ланцюгову реакцію” наслідків. 5.Зміни можна передбачувати, а наслідки

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – 2.4 Науково-теоретичні основи системного екологічного управління

Теоретико-методологічна основа системного екологічного управління складається не тільки з базової природничо-філософської методології системного підходу, що є цементувальною або системо утворювальною, а й зі структурних складових, які визначають теоретичну, нормативну, функціональну і менеджерську методології. Розглянемо

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Екологізація систем життєдіяльності

З поняттям біотичного регулювання тісно пов’язана екологізація життєдіяльності суспільства. Під екологізацією розуміється проникнення екологічних аспектів у всі системи життєдіяльності і управління. Таке проникнення може здійснюватися за умови біотичної регуляції методами екологічного управління. Так, екологізація

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Наукові основи системної організації екологічного управління

З поняттям біотичного регулювання тісно пов’язана екологізація життєдіяльності суспільства. Під екологізацією розуміється проникнення екологічних аспектів у всі системи життєдіяльності і управління. Таке проникнення може здійснюватися за умови біотичної регуляції методами екологічного управління. Так, екологізація

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – НОРМАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Під нормативною методологією системного екологічного управління слід розуміти нормативно-правові основи формування і здійснення процесу екологічного управління згідно з чітко регламентованими процедурами підготовки, прийняття і реалізації рішень, що закріплені як в офіційно визначених міжнародних, так

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Система нормативної регламентації екологічного управління

Під нормативною методологією системного екологічного управління слід розуміти нормативно-правові основи формування і здійснення процесу екологічного управління згідно з чітко регламентованими процедурами підготовки, прийняття і реалізації рішень, що закріплені як в офіційно визначених міжнародних, так

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Європейська регламентація екологічної політики

Під нормативною методологією системного екологічного управління слід розуміти нормативно-правові основи формування і здійснення процесу екологічного управління згідно з чітко регламентованими процедурами підготовки, прийняття і реалізації рішень, що закріплені як в офіційно визначених міжнародних, так

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Стандартні вимоги до систем екологічного управління

Стандартні вимоги до систем екологічного управління створюють умови для ефективного функціонування певної системи в межах загальної системи управління, що сприятиме досягненню інтегрованої еколого-економічної ефективності. Стандартні вимоги побудовані на системній методології та їх додержання гарантує

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Методологія екологічних правовідносин

Стандартні вимоги до систем екологічного управління створюють умови для ефективного функціонування певної системи в межах загальної системи управління, що сприятиме досягненню інтегрованої еколого-економічної ефективності. Стандартні вимоги побудовані на системній методології та їх додержання гарантує

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Нормативна методологія прийняття рішень

Технологія системного управління може бути безсистемною і системною (управління, спрямоване лише на подолання труднощів). Ознаками безсистемного управління є непередбачене виникнення аварійних і конфліктних ситуацій, різних проблем, пошук шляхів подолання труднощів, на вирішення яких підприємство

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Стандартна модель екологічного управління

Технологія системного управління може бути безсистемною і системною (управління, спрямоване лише на подолання труднощів). Ознаками безсистемного управління є непередбачене виникнення аварійних і конфліктних ситуацій, різних проблем, пошук шляхів подолання труднощів, на вирішення яких підприємство

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Зобов’язання і політика

1. Загальні положення Організація повинна починати свою діяльність із тих напрямів, де можна передбачити явну вигоду; наприклад, із зосередження зусиль на досягненні відповідності екологічним регламентам або з обмеження чинників, що можуть привести до юридичної

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Практичні рекомендації щодо первинного екологічного аналізу

1. Загальні положення Організація повинна починати свою діяльність із тих напрямів, де можна передбачити явну вигоду; наприклад, із зосередження зусиль на досягненні відповідності екологічним регламентам або з обмеження чинників, що можуть привести до юридичної

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Практичні рекомендації щодо екологічної політики

Усі види діяльності організації впливають на навколишнє середовище. Екологічна політика має це визнавати. Докладний аналіз керівних принципів, наведених у першій главі, може допомогти організації в розробці відповідної політики. Питання, шо порушуватимуться в екологічній політиці,

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Планування

Усі види діяльності організації впливають на навколишнє середовище. Екологічна політика має це визнавати. Докладний аналіз керівних принципів, наведених у першій главі, може допомогти організації в розробці відповідної політики. Питання, шо порушуватимуться в екологічній політиці,

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Практичні рекомендації щодо екологічних цілей та завдань

До них належать такі: Зменшення відходів та раціональне використання ресурсів, застереження щодо виснаження їх; Зменшення або недопущення скидів, викидів забруднювальних речовин у навколишнє середовище; Проектування продукції таким чином, щоб мінімізувати її негативний вплив на

Екологічне управління – Шевчук В. Я. – Впровадження і функціонування

До них належать такі: Зменшення відходів та раціональне використання ресурсів, застереження щодо виснаження їх; Зменшення або недопущення скидів, викидів забруднювальних речовин у навколишнє середовище; Проектування продукції таким чином, щоб мінімізувати її негативний вплив на