Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Класифікація листків

Розрізняють прості та складні листки. Простий листок Складається з однієї листкової пластинки й одного черешка та опадає цілком (дуб, береза, клен) (рис. 37). Складний листок складається з декількох простих, розміщених на спільному (іноді гілчастому) черешку, листкових пластинок (каштан, акація) (рис. 37). Під час листопаду опадає окремими частинами.

Ботаніка   Неведомська Є. О.   3. Класифікація листків

Рис. 37. Прості та складні листки (за Яковлевим, Челомбітько, 2001):

1, 2 – простий листок; 3,4 – складний листок.

Класифікація простих листків подана на схемі 9. Складні листки Класифікують за:

А) будовою листкових пластинок (за вищеподаною схемою);

Б) кількістю листкових пластинок та взаємним їх розташуванням – трійчастоскладні (суниця, конюшина, малина), пальчастоскладні (каштан, люпин), парноперистоскладні – з парної кількості листкових пластинок (акація жовта, горох), непарноперистоскладні – з непарної кількості листкових пластинок (шипшина, троянда, горобина).

Ботаніка   Неведомська Є. О.   3. Класифікація листків

Ботаніка   Неведомська Є. О.   3. Класифікація листків

Листкові пластинки у різних напрямках пронизані Жилками – системою судинно-волокнистих пучків, що надають листкові міцності та поєднують у єдине ціле мезофіл листка. Порядок розташування жилок у листковій пластинці називається жилкуванням листка.

Розрізняють такі типи жилкування (рис. 38):

А) просте – листкову пластинку пронизує лише один провідний пучок – центральна жилка (мохоподібні, плауноподібні, деякі хвойні);

Б) дихотомічне – кожна з жилок галузиться на дві бічні рівноцінні (гінго дволопатевий);

В) сітчасте – від однієї або кількох великих жилок відгалужуються бічні, більш тонкі, які при подальшому галуженні утворюють густу сітку дрібних жилок (переважно у дводольних);

Г) дугове – в листок входить одна жилка, бічні жилки відходять від головної і продовжуються дугоподібно, не розгалужуючись (конвалія);

Д) паралельне – листкову пластинку від основи до верхівки пронизує декілька однакових паралельних нерозгалужених жилок (злакові, осокові).

Ботаніка   Неведомська Є. О.   3. Класифікація листків

Рис. 38. Типи жилкування листків (за Яковлевим, Челомбітько, 2001):

1 – паралельне;

2 – сітчасте;

3 – дугове.

4. Листкорозташування

Порядок розташування листків на стеблі, який відображає радіальну симетрію пагона, називають листкорозташуванням. Розрізняють такі типи листкорозташування:

А) спіральне (чергове) – у вузлі є один листок (вишня, груша, верба, жито, пшениця, гречка, яблуня, тополя);

Б) супротивне – у вузлі знаходяться два листки, один проти одного (бузок, фуксія, глуха кропива);

В) мутовчасте (кільчасте) – у вузлі розміщуються по три листки і більше (вороняче око, елодея, хвощ).

Певне листкорозташування дозволяє рослинам вловлювати максимальну кількість світла, оскільки листки утворюють Листкову мозаїку і не затіняють один одного, що досягається різною довжиною та різним згином черешків, неоднаковістю розмірів та асиметрією листків.

У межах однієї рослини розрізняють три основних Формації листків:

1) Низові, або перші, листки – недорозвинуті та видозмінені листки, що нагромаджують поживні речовини або виконують захисну та інші спеціалізовані функції (луски цибулини, кореневищ, покривні луски бруньок, сім’ядольні листки, наприклад, у бобових);

2) Серединні листки – є типовими для даної рослини, у них проходить основний процес фотосинтезу; у деяких рослин (стрілолист, жовтець кашубський) листки на тому самому пагоні мають різну форму – це явище має назву гетерофілії (від грецьк. heteros – інший, лат. Folium – листок), або Різнолистковості;

3) Верхівкові листки – розміщуються на верхівці пагона і відрізняються від серединних меншим розміром, простішою формою, а в деяких рослин й іншим забарвленням.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 3. Класифікація листків