Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (Bryophyta)

2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (Bryophyta)

Бріологія (від грецьк. bryon – мох, Logos – учення) – розділ ботаніки, що вивчає мохи. Представники відділу Мохоподібні: маршанція поліморфна (печіночник звичайний), зозулин льон, сфагновий мох (рис. 51). Серед мохів є примітивні форми, в яких гаметофіт представлений сланню, і більш високоорганізовані, тіло яких розчленоване на органи: нерозгалужене стебло, дрібні гігроскопічні листки (мають високу здатність до поглинання вологи з атмосфери), ризоїди (виконують функції кореня). Елементи провідних тканин – трахеїди і ситоподібні трубки – з’являються лише у найбільш розвинутих мохів. Мохи не досягають великих розмірів, максимальна висота – 20-60 см.

Ботаніка   Неведомська Є. О.   2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (Bryophyta)

Рис. 51. Різноманітність мохоподібних (за Яковлевим, Челомбітько, 2001):

1 – сфагновий мох;

2 – маршанція поліморфна (печіночник звичайний);

3 – зозулин льон.

Розмножуються мохоподібні безстатевим (спорами), статевим і вегетативним способами. Для них, як і для всіх вищих рослин, характерне правильне чергування статевого і безстатевого поколінь.

У життєвому циклі (схема 14) мохоподібних домінує гаплоїдний гаметофіт над спорофітом.

Гаметофіт мохів може бути одно – чи дводомним і несе жіночі статеві органи – архегонії і чоловічі статеві органи – антеридії. Обов’язкова умова для запліднення – наявність води. Після запліднення утворюється спорофіт, що має вигляд коробочки, де розвивається спорангій на ніжці, що зв’язує її з гаметофітом. Після визрівання спори висипаються і за сприятливих умов проростають у молодий гаметофіт – протонему, яка нагадує нитчасту зелену водорость. Клітини протонеми дають початок дорослому гаметофіту.

Ботаніка   Неведомська Є. О.   2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (Bryophyta)

2.2. Відділ Плауноподібні, або Плауни (Lycopodiophyta)

Викопні представники відділу Плауноподібні – могутні дерева та кущі: лепідодендрон, сігілярія, плеуромея. Сучасні представники відділу Плауноподібні – виключно трав’ янисті рослини: плаун булавоподі-бний, селагінела, молодильник. Зустрічаються у хвойних і мішаних лісах. Це багаторічні рослини.

Спорофіт плауноподібних диференційований на стебло, листок та корінь. Пагони у них галузяться дихотомічно. Листки дуже дрібні і тому плауноподібні представляють дрібнолисту лінію еволюції.

Розмноження здійснюється за допомогою спор (рис. 52). Серед цього відділу є рівно – та різноспорові рослини. Спори утворюються у спорангіях. Спорангії утворюються на особливих листках – спорофілах. Зовні вони не відрізняються від вегетативних листків або утворюють відокремлену від вегетативної частини зону, яка називається Стробілом (від грецьк. Strobilos – шишка).

З моменту утворення спорангія до висипання дозрілих спор минає кілька місяців або років. Спори плауна після потрапляння у грунт можуть там зберігатися, не проростаючи, протягом багатьох років. Після проростання утворюється невеличкий, сланевої будови заросток (гаметофіт). У рівноспорових гаметофіт однодомний, у різноспорових – дводомний. Встановлено, що в клітини гаметофіту проникають нитки гриба. Якщо цього не відбудеться, то заросток плауна загине, бо він не здатний до фотосинтезу. Заросток живе і розвивається лише за рахунок виділень гриба, який поселяється в його клітинах. Разом з грибом заросток поступово розростається, розвиваючись дуже повільно. Він перетворюється на маленьку бурувато-кремову бульбочку, яка живе в симбіозі з грибом до 10-18 років. Весь цей період заросток живиться за рахунок гриба. На заростку утворюються статеві органи – архегонії (жіночі) та антеридії (чоловічі). Статеві органи гаметофіта продукують сперматозоони (сперматозоїди) та яйцеклітини, які зливаються тільки за наявності води й утворюють новий спорофіт. Він живиться за рахунок тканин заростку протягом кількох років. Поступово заросток (гаметофіт) відмирає, а спорофіт переходить на самостійне живлення.

Ботаніка   Неведомська Є. О.   2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (Bryophyta)

Рис. 52. Життєвий цикл плауна булавоподібного:

1 – загальний вигляд; 2 – 4 – розвиток заростка із спори;

5 – заросток (гаметофіт);

6 – сперматозоони; 7 – архегоній з яйцеклітиною;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 2.1. Відділ Мохоподібні, або Мохи (Bryophyta)