Регіональна економіка – Шевчук Л. Т

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – ПЕРЕДМОВА

Цей посібник є результатом викладання автором дисциплін, які розкривають особливості розвитку і розміщення продуктивних сил на національному та регіональному рівні, зокрема у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, та здійснення наукових розробок в Інституті

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Частина І. Теоретичні основи вивчення розвитку регіональної економіки в країні та регіонах

Цей посібник є результатом викладання автором дисциплін, які розкривають особливості розвитку і розміщення продуктивних сил на національному та регіональному рівні, зокрема у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, та здійснення наукових розробок в Інституті

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 1. Предмет і завдання курсу “Регіональна Економіка”

1. Актуальність вивчення теми. Дисципліна “Регіональна економіка” дає змогу спеціалістам чітко простежити особливості поєднання елементів – місця прикладання праці, людські ресурси та природно-ресурсний потенціал у конкретному місці простору і в певний час, тобто в

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 2. Фактори розвитку і розміщення продуктивних сил

1. Актуальність вивчення теми. Знання механізму дії факторів розвитку та розміщення продуктивних сил допоможе зрозуміти природу сучасної соціально-економічної кризи. 2. Провідна ідея теми – концепція факторів розвитку і розміщення сил як одна з фундаментальних

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Природно-ресурсний потенціал

Якщо природно-ресурсний потенціал беруть до уваги як фактор розміщення і розвитку продуктивних сил, то його розглядають як сукупність запасів усіх природних компонентів (мінерально-сировинних, водних, земельних, лісових, повітряних, кліматичних тощо) на конкретній території на встановлену

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Історичні фактори

Якщо природно-ресурсний потенціал беруть до уваги як фактор розміщення і розвитку продуктивних сил, то його розглядають як сукупність запасів усіх природних компонентів (мінерально-сировинних, водних, земельних, лісових, повітряних, кліматичних тощо) на конкретній території на встановлену

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Демографічні фактори

Якщо природно-ресурсний потенціал беруть до уваги як фактор розміщення і розвитку продуктивних сил, то його розглядають як сукупність запасів усіх природних компонентів (мінерально-сировинних, водних, земельних, лісових, повітряних, кліматичних тощо) на конкретній території на встановлену

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Економічні фактори

Якщо природно-ресурсний потенціал беруть до уваги як фактор розміщення і розвитку продуктивних сил, то його розглядають як сукупність запасів усіх природних компонентів (мінерально-сировинних, водних, земельних, лісових, повітряних, кліматичних тощо) на конкретній території на встановлену

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Соціальні фактори

До них входить забезпеченість населення житлом, дитячими дошкільними установами, загальноосвітніми школами, медичними установами (лікарнями, поліклініками, аптеками), об’єктами культури (театрами, кінотеатрами, танцювальними залами, клубами, бібліотеками), торгівлі (магазинами, ринками, об’єктами громадського харчування), побутового обслуговування (будинками побуту,

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Інфраструктурні фактори

До них входить забезпеченість населення житлом, дитячими дошкільними установами, загальноосвітніми школами, медичними установами (лікарнями, поліклініками, аптеками), об’єктами культури (театрами, кінотеатрами, танцювальними залами, клубами, бібліотеками), торгівлі (магазинами, ринками, об’єктами громадського харчування), побутового обслуговування (будинками побуту,

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Екологічні фактори

До них входить забезпеченість населення житлом, дитячими дошкільними установами, загальноосвітніми школами, медичними установами (лікарнями, поліклініками, аптеками), об’єктами культури (театрами, кінотеатрами, танцювальними залами, клубами, бібліотеками), торгівлі (магазинами, ринками, об’єктами громадського харчування), побутового обслуговування (будинками побуту,

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 3. Закони та закономірності розміщення продуктивних сил

1. Актуальність вивчення теми. Без знання законів науки неможливі її подальший розвиток, нові теоретичні здобутки та перевірка цих надбань практикою. 2. Провідна ідея теми. Розвиток і розміщення продуктивних сил визначається законами, закономірностями і принципами,

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Принципи розміщення продуктивних сил

На основі пізнання закономірностей розміщення продуктивних сил і відповідно до цілей розвитку, які в свою чергу визначаються соціально-економічною стратегією і наявними ресурсами, розробляють принципи розміщення продуктивних сил, або, як їх часто називають, принципи регіональної

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 4. Галузева структура економіки

1. Актуальність вивчення теми. Особливості трансформації галузевої структури економіки визначають рівень розвитку продуктивних сил країни. Отже, кризовий стан економіки чи період її виведення з кризи супроводжується конкретним станом галузевої структури господарства. Це засвідчує постійну

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 5. Територіальна структура господарства

1. Актуальність вивчення теми. Від рівня розвитку територіальної структури залежить ефективність функціонування господарства країни. Ось чому так важливо не лише мати знання про особливості територіальної структури господарства країни, а й уміти управляти нею. 2.

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 6. Економічне та соціально-економічне районування

1. Актуальність вивчення теми. Без загальноприйнятого на національному рівні соціально-економічного районування неможливе здійснення ефективної регіональної політики, отже, й оптимізація розвитку національного комплексу країни. 2. Провідна ідея теми. Соціально-економічне районування є фактором і наслідком територіальної

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 7. Методи дослідження розвитку та розміщення продуктивних сил

1. Актуальність вивчення теми. Володіння методами дослідження розвитку та розміщення продуктивних сил дає змогу отримувати нові теоретичні здобутки у цій царині знань і способи застосування їх на практиці. 2. Провідна ідея теми. Без знання

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Просторовий аналіз

Просторовий аналіз, Особливості його застосування грунтовно висвітлені у праці П. Гаггета “Просторовий аналіз в економічній географії”. Вченому вдалося розкрити співвідношення між географією і регіональною наукою. Розвиток У. Ізардом і його учнями положень про регіональну

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Факторний аналіз

Просторовий аналіз, Особливості його застосування грунтовно висвітлені у праці П. Гаггета “Просторовий аналіз в економічній географії”. Вченому вдалося розкрити співвідношення між географією і регіональною наукою. Розвиток У. Ізардом і його учнями положень про регіональну

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Кластерний аналіз

Просторовий аналіз, Особливості його застосування грунтовно висвітлені у праці П. Гаггета “Просторовий аналіз в економічній географії”. Вченому вдалося розкрити співвідношення між географією і регіональною наукою. Розвиток У. Ізардом і його учнями положень про регіональну

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Конструктивні економічні обчислення

Просторовий аналіз, Особливості його застосування грунтовно висвітлені у праці П. Гаггета “Просторовий аналіз в економічній географії”. Вченому вдалося розкрити співвідношення між географією і регіональною наукою. Розвиток У. Ізардом і його учнями положень про регіональну

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Економіко-математичні методи і моделі

Просторовий аналіз, Особливості його застосування грунтовно висвітлені у праці П. Гаггета “Просторовий аналіз в економічній географії”. Вченому вдалося розкрити співвідношення між географією і регіональною наукою. Розвиток У. Ізардом і його учнями положень про регіональну

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Комп’ютерна техніка

Просторовий аналіз, Особливості його застосування грунтовно висвітлені у праці П. Гаггета “Просторовий аналіз в економічній географії”. Вченому вдалося розкрити співвідношення між географією і регіональною наукою. Розвиток У. Ізардом і його учнями положень про регіональну

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Частина II. Регіональна політика та розміщення продуктивних сил

Розділ 8. Природно-ресурсний потенціал як база розвитку продуктивних сил України Розділ 9. Населення України Розділ 10. Використання трудового потенціалу в Україні Розділ 11. Аналіз розвитку продуктивних сил України Розділ 12. Територіальна організація продуктивних сил

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 8. Природно-ресурсний потенціал як база розвитку продуктивних сил України

Розділ 8. Природно-ресурсний потенціал як база розвитку продуктивних сил України Розділ 9. Населення України Розділ 10. Використання трудового потенціалу в Україні Розділ 11. Аналіз розвитку продуктивних сил України Розділ 12. Територіальна організація продуктивних сил

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Фактори розвитку і розміщення продуктивних сил України

Розділ 8. Природно-ресурсний потенціал як база розвитку продуктивних сил України Розділ 9. Населення України Розділ 10. Використання трудового потенціалу в Україні Розділ 11. Аналіз розвитку продуктивних сил України Розділ 12. Територіальна організація продуктивних сил

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 9. Населення України

1. Актуальність вивчення теми. Знання про стан населення України, його структуру і тенденції формування дають змогу виявляти проблеми розвитку демографічної ситуації, передбачати очікувані перспективні зміни потужності трудового потенціалу. 2. Провідна ідея теми. Незважаючи на

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 10. Використання трудового потенціалу в Україні

1. Актуальність вивчення теми. Знання про використання трудового потенціалу України дає змогу виявляти проблеми розвитку ринку праці й можливості щодо їх подолання. 2. Провідна ідея теми. Україна володіє надзвичайно потужним (кількісно та якісно) трудовим

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 11. Аналіз розвитку продуктивних сил України

1. Актуальність вивчення теми. Знання про особливості розвитку продуктивних сил України, їх структуру, тенденції розвитку основних галузей дають змогу оцінити проблеми розвитку національного господарського комплексу та можливості їх розв’язання. 2. Провідна ідея теми. Незважаючи

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Інвестиційна та будівельна діяльність

Інвестиційна та будівельна діяльність Зазнала суттєвих змін (табл. 11.10, рис. 11.4). Оскільки обсяг реалізованої будівельної продукції подано у фактичних цінах, то, практично, динаміка у порівняльних цінах буде значно пологіша, але, безумовно, вона залишатиметься позитивною.

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Транспорт і зв’язок

Інвестиційна та будівельна діяльність Зазнала суттєвих змін (табл. 11.10, рис. 11.4). Оскільки обсяг реалізованої будівельної продукції подано у фактичних цінах, то, практично, динаміка у порівняльних цінах буде значно пологіша, але, безумовно, вона залишатиметься позитивною.

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 12. Територіальна організація продуктивних сил України

1. Актуальність вивчення теми. Розуміння та знання особливостей територіальної організації продуктивних сил України сприяють розробленню й реалізації заходів, спрямованих на побудову ефективного суспільства в країні. 3. Головні завдання в освоєнні теми. Знати підходи до

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Північно-Східний район

Господарський комплекс – інтегральне поєднання міжгалузевих територіальних комплексів: машинобудівного, паливно-енергетичного, хіміко-індустріального, індустріально-будівельного, агропромислового, транспортного, рекреаційного. Провідна галузь Північно-Східного району – промисловість: машинобудування та металообробка, легка, харчова, хімічна і нафтохімічна галузі. Спеціалізація сільського господарства: виробництво

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Східний район

Господарський комплекс – інтегральне поєднання міжгалузевих територіальних комплексів: машинобудівного, паливно-енергетичного, хіміко-індустріального, індустріально-будівельного, агропромислового, транспортного, рекреаційного. Провідна галузь Північно-Східного району – промисловість: машинобудування та металообробка, легка, харчова, хімічна і нафтохімічна галузі. Спеціалізація сільського господарства: виробництво

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Центрально-Східний район

Господарський комплекс – інтегральне поєднання міжгалузевих територіальних комплексів: машинобудівного, паливно-енергетичного, хіміко-індустріального, індустріально-будівельного, агропромислового, транспортного, рекреаційного. Провідна галузь Північно-Східного району – промисловість: машинобудування та металообробка, легка, харчова, хімічна і нафтохімічна галузі. Спеціалізація сільського господарства: виробництво

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Південний район

Господарський комплекс – інтегральне поєднання міжгалузевих територіальних комплексів: машинобудівного, паливно-енергетичного, хіміко-індустріального, індустріально-будівельного, агропромислового, транспортного, рекреаційного. Провідна галузь Північно-Східного району – промисловість: машинобудування та металообробка, легка, харчова, хімічна і нафтохімічна галузі. Спеціалізація сільського господарства: виробництво

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 13. Регіональна політика в сучасній Україні

1. Актуальність вивчення теми. Без виваженої регіональної політики неможлива економічна незалежність держави й ефективне функціонування національного комплексу, 2. Провідна ідея. Регіональна економічна політика – складова стратеги соціально-економічного розвитку національного комплексу. 3. Головні завдання в

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 14. Міжнародні (зовнішні) зв’язки України

1. Актуальність вивчення теми. Розвинуті міжнародні (зовнішні) зв’язки України визначають певною мірою рівень розвитку національного господарського комплексу. 2. Провідна ідея лекції. Ефективні міжнародні (зовнішні) зв’язки України – запорука цілісності та незалежності національного господарського комплексу

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Політичні зв’язки

Характер і напрями зовнішньополітичної діяльності кожної держави визначається вищими органами її державної влади. В Україні таку діяльність визначають Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Провідна організаційна роль у формуванні зовнішніх політичних зв’язків належить Міністерству зовнішніх

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Наукові, культурні та туристські зв’язки

Характер і напрями зовнішньополітичної діяльності кожної держави визначається вищими органами її державної влади. В Україні таку діяльність визначають Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Провідна організаційна роль у формуванні зовнішніх політичних зв’язків належить Міністерству зовнішніх

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Економічні зв’язки

Характер і напрями зовнішньополітичної діяльності кожної держави визначається вищими органами її державної влади. В Україні таку діяльність визначають Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Провідна організаційна роль у формуванні зовнішніх політичних зв’язків належить Міністерству зовнішніх

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Екологічні зв’язки

Україна підтримує міжнародні екологічні зв’язки з багатьма країнами світу, насамперед за допомогою участі в міжнародних екологічних програмах. Зокрема, вона бере участь у міжнародній програмі “Людина і біосфера”, виступає стороною понад 20 міжнародних конвенцій, пов’язаних

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Транскордонне співробітництво

Україна підтримує міжнародні екологічні зв’язки з багатьма країнами світу, насамперед за допомогою участі в міжнародних екологічних програмах. Зокрема, вона бере участь у міжнародній програмі “Людина і біосфера”, виступає стороною понад 20 міжнародних конвенцій, пов’язаних

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Розділ 15. Система проектних робіт із прогнозування перспектив розвитку та розміщення продуктивних сил України

1. Актуальність вивчення теми. Реалізація перспективного розвитку та розміщення продуктивних сил України неможлива без здійснення проектних робіт. 2. Провідна ідея. Система проектних робіт із прогнозування перспектив розвитку та розміщення продуктивних сил України є одним

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Список літератури

Алаев Е. Б. Социально-економическая география: Понятийно-терминолог. словарь. – М.: Мысль, 1983. – С. 155-168. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. – К.: Основи, 1993. – 238 с. Географічна Енциклопедія України: У 3

Регіональна економіка – Шевчук Л. Т. – Словник термінів і понять

Автократія – спосіб управління господарством території (регіону, країни) чи окремим підприємством, який грунтується на зосередженні влади однією особою. Автоматизована система управління регіональним, (міським) розвитком – людино-машинна кібернетична система, що, на рівні з розумовою діяльністю,